12 chủ đề giao tiếp Tiếng Anh quan trọng

Nắm trọn 12 chủ đề giao tiếp Tiếng Anh quan trọng một cách sâu sắc nhất, không lý thuyết suông.

Giảng viên: Tracey Peace: (Hoà Thu Trang)Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đã từng học tiếng Anh, bạn có biết kiến thức sơ đẳng về tiếng Anh nhưng phát âm còn sai, không nhớ từ và cấu trúc câu, đặc biệt không thể nghe, nói và phản xạ trong giao tiếp???

Đó không phải là lỗi của bạn và bạn không chỉ đứng một mình trong vòng vây học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.

Đừng quá lo lắng, tại Unica.vn chúng tôi đem đến khóa học 12 chủ đề giao tiếp Tiếng Anh quan trọng

Bạn sẽ được tiếp xúc cách truyền đạt hoàn toàn mới, giúp nhớ ngay và lâu tới hơn 70% lượng kiến thức trong bài giảng. Thực hành ngay trong bài với giảng viên.
Phương thức giảng dạy: Giảng viên luyện phát âm rõ từng chữ trong phần từ vựng và cụm từ. Sau đó sẽ giả định hỏi học viên những câu đã được chuẩn bị sẵn, câu trả lời được đưa ra sẵn, học viên chỉ cần thực hành theo.

Nội dung khoá học:
– Phát âm từ vựng quan trọng và hay gặp trong chủ đề cụ thể.
– Thực hành mẫu câu liên quan đến chủ đề.
– Thực hành hỏi và trả lời những kiến thức trọng tâm của chủ đề.
Điểm đặc biệt của khoá học:
– Hoàn toàn áp dụng phương pháp Effortless English – Học tiếng Anh theo phương pháp thuận theo tự nhiên.
– Không phân tích ngữ pháp.
– Nói đúng và chuẩn theo IPA quốc tế.
– Khoá học được thiết kế riêng biệt, tăng thời lượng thực hành tối đa cho học viên trong suốt quá trình luyện tập online.
– Cách giảng dạy duy nhất khiến học viên hào hứng lặp theo và bắt chủ đề ngay không bị quên.

Bạn sẽ học được gì

  • Nói đúng và chuẩn theo IPA quốc tế.
  • Nắm trọn 12 chủ đề một cách sâu sắc, không lý thuyết suông.
  • Áp dụng các mẫu câu trong nhiều tình huống thực tế
  • Tiếp tục tự học nâng cao và đạt trình độ phản xạ lưu loát

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:05:32
 Phần 2: Nội dung khóa học
 Bài 2: Eating out: vocabulary 0:04:08
 Bài 3: Eating out: question and answers 0:02:36
 Bài 4: Eating out: conversation 0:04:26
 Bài 5: Food around the world: question and answer P1 0:06:17
 Bài 6: Food around the world: question and answer P2 0:05:56
 Bài 7: Food around the world: question and answer P3 0:05:07
 Bài 8: Lets see a movie: vocab 0:01:51
 Bài 9: Lets see a movie: question and answer 0:04:20
 Bài 10: Lets see a movie: describe a movie 0:02:22
 Bài 11: What is on TV tonight? 0:06:30
 Bài 12: What is your TV habit 0:04:32
 Bài 13: Listening 0:01:31
 Bài 14: A healthy lifestyle P1 0:01:24
 Bài 15: A healthy lifestyle P2 0:02:10
 Bài 16: Answering skill 0:02:09
 Bài 17: Further Exercise 0:04:38
 Bài 18: Sleep and Dream 0:04:43
 Bài 19: True or false 0:01:58
 Bài 20: Discussing questions 0:08:14
 Bài 21: Sleep and Dream 0:05:31
 Bài 22: Improve your memory 0:05:54
 Bài 23: Do you have a good memory? 0:07:21
 Bài 24: Do you have a good memory? 0:05:26
 Bài 25: Giving direction 0:07:00
 Bài 26: Plenty to do 0:04:50
 Bài 27: Discussing questions 0:06:58
 Bài 28: More options 0:05:16
 Bài 29: Holidays 0:05:40
 Bài 30: Holidays 0:05:27
 Bài 31: Manners 0:03:33
 Bài 32: Manners 0:03:59
 Bài 33: Listening skills 0:08:04
 Bài 34: Celebrities 0:07:42
 Bài 35: My dream home 0:06:45
 Bài 36: My dream home 0:03:56
 Bài 37: My dream home 0:05:21
 Bài 38: Hopes and dreams 0:05:04
 Bài 39: Hopes and dreams 0:04:09
 Bài 40: Kết thúc 0:01:48
 Bài 41: Fill in the blank 0:03:12
 Phần 3: Tổng kết
 Bài 42: Tổng kết và lưu ý 0:02:22

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.