13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại

Xây dựng chương trình khuyến mãi phù hợp với các đối tượng khách hàng

Giảng viên: Marsal AcademyTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Hiểu không đúng bản chất về khuyến mãi, dẫn tới áp dụng không hiệu quả?

Áp dụng khuyến mãi nhưng không bản chất nên dẫn tới thiệt hại tài chính?

Không có quy trình mà đưa ra chương trình xúc tiến một cách tự phát?

Khóa học “13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại” sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quan về xúc tiến bán hàng, nắm rõ bản chất của xúc tiến bán hàng, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến bán hàng, xây dựng và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Bạn sẽ học được gì?

  • Phân biệt các khái niệm khuyến mãi, khuyến mại
  • Hiểu vai trò khuyến mãi, khuyến mại trong marketing
  • Ứng dụng xây dựng chương trình khuyến mãi phù hợp tâm lý khách hàng
  • Tăng doanh số, tăng nhận diện và sự gắn kết thương hiệu

Đối tượng đào tạo

Dành cho sinh viên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Marketers

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:47
 Bài 2: Nội dung khóa học 0:02:54
 Phần 2: Chương 2
 Bài 3: Khái niệm xúc tiến bán 0:05:52
 Bài 4: Phân loại các hoạt động xúc tiến bán 0:03:15
 Bài 5: Kênh phân phối và xúc tiến bán 0:08:28
 Bài 6: Digital và Xúc tiến bán 0:08:42
 Phần 3: Chương 3
 Bài 7: Tầm quan trọng của Xúc Tiến Bán 0:12:49
 Bài 8: Chiến Lược Đẩy và Kéo 0:02:59
 Bài 9: Các vai trò của xúc tiến bán 0:05:51
 Phần 4: Chương 4
 Bài 10: Các yếu tố tác động 1 0:02:43
 Bài 11: Các yếu tố tác động 2 0:03:47
 Bài 12: Các yếu tố tác động 3 0:05:34
 Phần 5: Chương 5
 Bài 13: Khuyến mãi – Giảm giá 1 0:07:45
 Bài 14: Khuyến mãi – Giảm giá 2 0:08:17
 Bài 15: Khuyến mãi – Coupon 0:10:55
 Bài 16: Khuyến mãi – Dùng thử 0:07:35
 Bài 17: Khuyến mãi – Quà tặng 0:09:24
 Bài 18: Khuyến mãi – Trò chơi 0:07:15
 Bài 19: Khuyến mãi – Combo/Set 0:03:27
 Bài 20: Khuyến mãi – Chương trình khách hàng trung thành 0:04:31
 Bài 21: Khuyến mãi – Khuyến mãi liên kết 0:05:23
 Bài 22: Khuyến mãi – Trưng bày điểm bán 0:12:23
 Bài 23: Khuyến mãi – Các phương pháp khác 0:05:55
 Phần 6: Chương 6
 Bài 24: Khuyến mại 1 0:08:17
 Bài 25: Khuyến mại 2 0:04:28
 Bài 26: Khuyến mại 3 0:02:49
 Phần 7: Chương 7
 Bài 27: Quy trình – Xác định mục tiêu 0:02:59
 Bài 28: Quy trình – Khách hàng mục tiêu 0:05:38
 Bài 29: Quy trình – Ngân sách 0:03:01
 Bài 30: Quy trình – Kênh, hình thức, công cụ 0:02:54
 Bài 31: Quy trình – Lập kế hoạch và chạy thử 0:02:29
 Bài 32: Quy trình – Thực hiện, Đo lường, Điều chỉnh 0:03:07

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.