24 ngày xóa mù Tiếng Anh

Cải thiện ngữ âm, có nền tảng từ vựng căn bản, vận dụng ngữ phápmột cách linh hoạt, phản xạ nhanh trong giao tiếp, xóa mù Tiếng Anh chỉ với 24 ngày.

Giảng viên: Nguyễn Hải ĐăngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Ngữ âm kém
Không có nền tảng từ vựng căn bản.
Không biết vận dụng ngữ pháp trong nghe nói.
Không biết sắp xếp câu trong hội thoại…

Đây chính là những vấn đề mà người học tiếng Anh gặp phải trong suốt quá trình tìm hiểu và học hỏi ngôn ngữ chung của toàn thế giới.

Đâu là giải pháp để xóa mù tiếng Anh một cách hiệu quả?

Bạn mong muốn gia tăng khả năng nghe hiểu tiếng Anh trong giao tiếp,cải thiện khả năng nghe nói, phản xạ tiếng Anh trong các tình huống thực tế, hoặc bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0?

Hãy đến với khóa học 24 ngày xóa mù Tiếng Anh tại Unica.vn

Nội dung khóa học gồm 3 phần:
– Phát âm (sẽ update trong vòng 1-2 tuần)
+ Hiểu và phát âm chuẩn bảng phiên âm 44 âm quốc tế: /i:/, /ɪ/; /u:/, /ʊ/; /æ/, /e/, /ɜ:/, /ə/; /ɔ:/, /ɒ/; /a:/, /ʌ/ ; /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪ, /tʃ/…
+ Cách nối âm, biến âm, luyện ngữ điệu trong câu như người bản ngữ, thực hành nói trong các đoạn hội thoại
+ Cách phát âm chuẩn Anh Mỹ

– Những bài tập thực hành đi kèm giúp người học tăng khả năng phản xạ, giao tiếp tự nhiên.

– Những cách hay mẹo nhỏ giúp bắt chuyện, gợi mở câu chuyện với người nước ngoài một cách tự nhiên và đầy hứng thú.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kỹ năng bắt từ khóa trong khi nghe hội thoại thực tế bản xứ.
  • Biến kỹ năng nghe thành phản xạ tự nhiên, không cần mất thời gian dịch.
  • Phản xạ nhanh các chủ điểm thông dụng, nối âm, biến âm, ngữ điệu lên xuống một cách tự nhiên nhất như người bản ngữ.
  • Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức từ vựng, ngữ pháp và ứng dụng chúng dễ dàng trong giao tiếp.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Hướng dẫn chung 0:03:18
 Bài 2: Hướng dẫn khóa học 24 ngày 0:05:12
 Phần 2: Phát âm
 Bài 3: Tổng quan 44 âm trong bảng IPA 0:03:08
 Bài 4: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /i/ 0:06:44
 Bài 5: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /i/ 0:03:21
 Bài 6: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /u/ 0:05:00
 Bài 7: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /u/ 0:02:42
 Bài 8: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /e/ – /ae/ 0:04:27
 Bài 9: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /e/ – /ae/ 0:05:01
 Bài 10: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /a/ 0:04:11
 Bài 11: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /a/ 0:08:10
 Bài 12: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /o/ 0:05:22
 Bài 13: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /o/ 0:03:57
 Bài 14: Cách phát âm nguyên âm đơn Long – Short /3:/ 0:05:06
 Bài 15: Luyện tập nghe nguyên âm đơn Long – Short /3:/ 0:03:37
 Bài 16: Cách phát âm nguyên âm đôi 0:04:21
 Bài 17: Luyện tập nghe nguyên âm đôi 0:06:58
 Bài 18: Tổng quan phụ âm 0:04:45
 Bài 19: Phụ âm /t/-/d/ 0:07:05
 Bài 20: Phụ âm /k/-/g/ 0:05:17
 Bài 21: Phụ âm /s/-/z/ 0:04:08
 Bài 22: Cách phát âm phụ âm /sh/ – /z/ 0:05:56
 Bài 23: Luyện tập nghe nói phụ âm /sh/-/z/ 0:03:02
 Bài 24: Cách phát phụ âm /ts/-/dz/ 0:04:22
 Bài 25: Luyện tập nghe nói phụ âm /ts/-/dz/ 0:02:54
 Bài 26: Cách phát âm phụ âm /th/ 0:04:49
 Bài 27: Luyện tập nghe nói phụ âm /th/ 0:02:57
 Bài 28: Cách phát âm phụ âm /m/-/n/-/ng/-/h/-/j/-/l/-/r/-/w/ 0:05:20
 Bài 29: Luyện nghe nói phụ âm /m/-/n/-/ng/-/h/-/j/-/l/-/r/-/w/ 0:04:28
 Phần 3: Chủ đề: Tên tuổi và chức danh
 Bài 30: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:02:24
 Bài 31: Giải thích và cách phát âm bài 1 – Getting ready 0:03:25
 Bài 32: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen 0:01:54
 Bài 33: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen 0:01:54
 Bài 34: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen 0:02:11
 Bài 35: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen 0:02:39
 Bài 36: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen 0:01:03
 Phần 4: Chủ đề: Miêu tả người (ngoại hình)
 Bài 37: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:38
 Bài 38: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting ready 0:06:37
 Bài 39: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen 0:01:53
 Bài 40: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen 0:02:23
 Bài 41: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen 0:01:25
 Bài 42: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen 0:01:36
 Bài 43: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen 0:01:18
 Bài 44: Giải thích bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:05:22
 Phần 5: Chủ đề: Quần áo
 Bài 45: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:03:09
 Bài 46: Giải thích ý nghã từ vựng bài 1 – Getting ready 0:06:37
 Bài 47: Hướng dẫn làm bài 2 – Let’s listen 0:04:03
 Bài 48: Giải thích ý nghã từ vựng bài 2 – Let’s listen 0:06:00
 Bài 49: Hướng dẫn làm bài 3.1- Let’s listen 0:01:41
 Bài 50: Hướng dẫn làm bài 3.2 – Let’s listen 0:04:08
 Bài 51: Hướng dẫn làm bài 4.1 – Let’s listen 0:03:04
 Bài 52: Hướng dẫn làm bài 4.2 – Let’s listen 0:06:11
 Phần 6: Chủ đề: Thời gian
 Bài 53: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:33
 Bài 54: Giải thích ý nghã từ vựng bài 1 – Getting ready 0:05:39
 Bài 55: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:01:01
 Bài 56: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:04:21
 Bài 57: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:30
 Bài 58: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn làm bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:05:27
 Bài 59: Giải thích bài nghe 3.2 và Let’s Listen 0:04:10
 Bài 60: Giải thích bài nghe 4.1 và Let’s Listen 0:01:09
 Bài 61: Giải thích bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài 0:03:31
 Bài 62: Giải thích bài nghe 4.2. Let’s listen 0:02:35
 Phần 7: Chủ đề: Ngày tháng
 Bài 63: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:15
 Bài 64: Giải thích ý nghĩa bài 1 – Getting Ready 0:05:56
 Bài 65: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:49
 Bài 66: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:42
 Bài 67: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:05:37
 Bài 68: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:10
 Bài 69: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:55
 Bài 70: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn 0:03:24
 Bài 71: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:19
 Phần 8: Chủ đề: Nghề nghiệp
 Bài 72: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:00:51
 Bài 73: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting 0:03:40
 Bài 74: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:00:34
 Bài 75: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:17
 Bài 76: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:53
 Bài 77: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài 0:05:04
 Bài 78: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:38
 Bài 79: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:44
 Bài 80: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn 0:03:24
 Bài 81: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:04:16
 Phần 9: Chủ đề: Thể dục thể thao
 Bài 82: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:02
 Bài 83: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 0:02:54
 Bài 84: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:55
 Bài 85: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:53
 Bài 86: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài 0:03:13
 Bài 87: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:05:39
 Bài 88: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:01
 Bài 89: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn 0:04:10
 Bài 90: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:21
 Phần 10: Chủ đề: Vị trí, địa điểm
 Bài 91: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:16
 Bài 92: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1.1 và hướng dẫn 0:02:01
 Bài 93: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1.2 0:02:57
 Bài 94: Hướng dẫn làm bài nghe 2 0:01:07
 Bài 95: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:03
 Bài 96: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:06
 Bài 97: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài 0:04:53
 Bài 98: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:07:05
 Bài 99: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:26
 Bài 100: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:05:04
 Bài 101: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:13
 Phần 11: Chủ đề: Gia đình
 Bài 102: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:17
 Bài 103: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:32
 Bài 104: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:58
 Bài 105: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:52
 Bài 106: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:57
 Bài 107: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:01:45
 Bài 108: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:59
 Bài 109: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:04:31
 Bài 110: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:04:10
 Phần 12: Chủ đề: Giải trí
 Bài 111: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:20
 Bài 112: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 0:03:47
 Bài 113: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:32
 Bài 114: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:24
 Bài 115: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:09
 Bài 116: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:38
 Bài 117: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:55
 Bài 118: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 0:02:25
 Bài 119: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:40
 Phần 13: Chủ đề: Giá cả
 Bài 120: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:00:59
 Bài 121: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2.1 – Let’s listen 0:04:35
 Bài 122: Giải thích bài nghe 2.1 và hướng dẫn bài nghe 2.2 – Let’s listen 0:03:30
 Bài 123: Giải thích bài nghe 2.2 – Let’s listen 0:01:43
 Bài 124: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:40
 Bài 125: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:33
 Bài 126: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:58
 Bài 127: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:02:10
 Bài 128: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:05:40
 Bài 129: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’ listen 0:05:40
 Phần 14: Chủ đề: Nhà hàng
 Bài 130: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:36
 Bài 131: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:05:31
 Bài 132: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:05:31
 Bài 133: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:02:04
 Bài 134: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:25
 Bài 135: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:59
 Bài 136: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:57
 Bài 137: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:06:06
 Bài 138: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:33
 Phần 15: Chủ đề: Hội thoại
 Bài 139: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:19
 Bài 140: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:04:56
 Bài 141: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:17
 Bài 142: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:02
 Bài 143: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:06:36
 Bài 144: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:01
 Bài 145: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:04:41
 Bài 146: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 0:04:41
 Bài 147: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:43
 Phần 16: Chủ đề: Kỳ nghỉ
 Bài 148: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:36
 Bài 149: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:11
 Bài 150: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:11
 Bài 151: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:45
 Bài 152: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:07
 Bài 153: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:51
 Bài 154: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:20
 Bài 155: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:03:52
 Bài 156: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:56
 Phần 17: Chủ đề: Cuộc sống ở chung cư
 Bài 157: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:16
 Bài 158: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 0:03:56
 Bài 159: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:06
 Bài 160: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:35
 Bài 161: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:24
 Bài 162: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:32
 Bài 163: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:48
 Bài 164: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – Let’s listen 0:03:55
 Bài 165: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:05:34
 Phần 18: Chủ đề: Phim ảnh
 Bài 166: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:02:28
 Bài 167: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:04:33
 Bài 168: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:01:53
 Bài 169: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:57
 Bài 170: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:51
 Bài 171: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:01:29
 Bài 172: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:14
 Bài 173: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 0:04:10
 Bài 174: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:05
 Phần 19: Chủ đề: Thời tiết
 Bài 175: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:55
 Bài 176: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2.1 – Let’s listen 0:03:46
 Bài 177: Giải thích bài nghe 2.1 và hướng dẫn bài nghe 2.2 – Let’s listen 0:01:52
 Bài 178: Giải thích bài nghe 2.2 – Let’s listen 0:01:33
 Bài 179: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:53
 Bài 180: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:54
 Bài 181: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:05
 Bài 182: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:53
 Bài 183: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:03:04
 Bài 184: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:56
 Phần 20: Chủ đề : Mua sắm
 Bài 185: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:19
 Bài 186: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:48
 Bài 187: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:04:47
 Bài 188: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:54
 Bài 189: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:52
 Bài 190: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:05:01
 Bài 191: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:17
 Bài 192: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 – 0:03:19
 Bài 193: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:22
 Phần 21: Chủ đề: Gọi điện
 Bài 194: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:00
 Bài 195: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 0:04:24
 Bài 196: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:32
 Bài 197: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:09
 Bài 198: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:05:14
 Bài 199: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:01:43
 Bài 200: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:53
 Bài 201: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:03:42
 Bài 202: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:47
 Phần 22: Chủ đề: Mô tả đồ vật
 Bài 203: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:08
 Bài 204: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 0:05:37
 Bài 205: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:44
 Bài 206: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:02
 Bài 207: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:40
 Bài 208: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:42
 Bài 209: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:52
 Bài 210: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:03:51
 Bài 211: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:03:31
 Phần 23: Chủ đề: Chỉ đường
 Bài 212: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:47
 Bài 213: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 0:04:06
 Bài 214: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:05
 Bài 215: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:31
 Bài 216: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:54
 Bài 217: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:49
 Bài 218: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:58
 Bài 219: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:05:00
 Bài 220: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:27
 Phần 24: Chủ đề: Miêu tả người (tính cách)
 Bài 221: Hướng dẫn và giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 – Getting ready 0:05:04
 Bài 222: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:03:08
 Bài 223: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:13
 Bài 224: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:54
 Bài 225: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:34
 Bài 226: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:12
 Bài 227: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:05:08
 Bài 228: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:02:58
 Phần 25: Chủ đề: Địa danh
 Bài 229: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:37
 Bài 230: Giải thích bài nghe 1 – Getting ready 0:04:41
 Bài 231: Hướng dẫn làm bài nghe 2 – Let’s listen 0:00:52
 Bài 232: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:05:52
 Bài 233: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:01:15
 Bài 234: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:03:23
 Bài 235: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:04:34
 Bài 236: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:00:45
 Bài 237: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:03:03
 Bài 238: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:05:43
 Phần 26: Chủ đề : Sức khỏe
 Bài 239: Hướng dẫn làm bài 1 – Getting ready 0:01:39
 Bài 240: Giải thích ý nghĩa từ vựng bài 1 và hướng dẫn làm bài nghe 2 0:03:35
 Bài 241: Giải thích bài nghe 2 – Let’s listen 0:02:28
 Bài 242: Hướng dẫn làm bài nghe 3.1 – Let’s listen 0:00:59
 Bài 243: Giải thích bài nghe 3.1 và hướng dẫn bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:02:33
 Bài 244: Giải thích bài nghe 3.2 – Let’s listen 0:01:34
 Bài 245: Hướng dẫn làm bài nghe 4.1 – Let’s listen 0:01:03
 Bài 246: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.2- Let’s listen 0:01:57
 Bài 247: Giải thích ý nghĩa bài nghe 4.1 và hướng dẫn làm bài nghe 4.2 0:03:33
 Bài 248: Tổng kết khóa học 0:01:45

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.