32 Tuyệt chiêu thiết kế photoshop

Sở hữu 32 tuyệt chiêu thiết kế photoshop có thể ứng dụng ngay vào thiết kế Poster quảng cáo, Banner, Backdrop..in quảng cáo và Banner web, facebook…

Giảng viên: Nguyễn Đức MinhTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn yêu thích thiết kế đồ họa.

Bạn đang làm thiết kế nhưng thiết kế chưa đẹp hoặc còn mơ hồ về kiến thức chuyên môn?

Bạn đang làm lĩnh vực khác muốn chuyển sang làm thiết kế?

Khóa học 32 Tuyệt chiêu thiết kế với photoshop tại Unica.vn sẽ dẫn dắt bạn từ không biết hoặc mơ hồ về kiến thức dần tiếp thu và thực hành được một cách thực tế nhất các phần mềm thiết kế đồ họa, thành thạo xử lý hình ảnh, thiết kế với phần mềm Photoshop.

Kĩ thuật cắt – ghép hình từ máy ảnh – internet

Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật

Thiết kế backdrop vector CMNM

Vẽ vector hoa văn trang trí Banner

Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện

Bộ thư viện Styles – Blending Options

Blend chỉnh màu ảnh chân dung

Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop

Kĩ thuật xuất file in chất lượng cao PTS

Phương thức giảng dạy vừa hướng dẫn vừa thao tác trực tiếp, giúp bạn dễ hình dùng và làm theo. Dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành của Giảng viên – Họa sĩ Nguyễn Đức Minh sẽ đem lại cho bạn một kiến thức tổng quan, dễ hiểu và thực tế nhất.

Bạn sẽ học được gì

  • Sử dụng thành thao phần mềm photoshop
  • Nắm vững kiến thức về màu sắc, bố cục trong thiết kế
  • Có kỹ năng chỉnh sửa Vector thiết kế tạo hiệu ứng của PTS, hiểu được quy trình thiết kế sản phẩm
  • Hiểu được quy cách thiết kế Poster quảng cáo, Banner, Backdrop..ứng dụng nhiều vào in quảng cáo và Banner web, facebook

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu 0:01:04
 Bài 2: Các lệnh cơ bản trong photoshop 0:02:06
 Phần 2: Kĩ thuật cắt – ghép hình từ máy ảnh – internet
 Bài 3: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 1 0:02:07
 Bài 4: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 2 0:04:01
 Bài 5: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 3 0:05:20
 Bài 6: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 4 0:08:27
 Bài 7: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 5 0:07:25
 Bài 8: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 6 0:09:09
 Bài 9: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 7 0:04:13
 Bài 10: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 8 0:05:29
 Bài 11: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 9 0:10:14
 Bài 12: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 10 0:06:57
 Bài 13: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 11 0:06:04
 Bài 14: Cắt ghép hình chụp từ máy ảnh – internet 12 0:07:29
 Phần 3: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật
 Bài 15: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 1 0:03:24
 Bài 16: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 2 0:03:56
 Bài 17: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 3 0:05:41
 Bài 18: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 4 0:04:28
 Bài 19: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 5 0:02:07
 Bài 20: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 6 0:05:59
 Bài 21: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 7 0:06:41
 Bài 22: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 8 0:08:39
 Bài 23: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 9 0:07:21
 Bài 24: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 10 0:08:09
 Bài 25: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 11 0:05:41
 Bài 26: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 12 0:09:44
 Bài 27: Ghép ảnh tạo hiệu ứng nghệ thuật 13 0:04:10
 Phần 4: Thiết kế backdrop vector CMNM
 Bài 28: Thiết kế backdrop vector CMNM 1 0:05:26
 Bài 29: Thiết kế backdrop vector CMNM 2 0:03:44
 Bài 30: Thiết kế backdrop vector CMNM 3 0:05:27
 Bài 31: Thiết kế backdrop vector CMNM 4 0:10:22
 Bài 32: Thiết kế backdrop vector CMNM 5 0:05:25
 Bài 33: Thiết kế backdrop vector CMNM 6 0:14:00
 Bài 34: Thiết kế backdrop vector CMNM 7 0:27:58
 Bài 35: Thiết kế backdrop vector CMNM 8 0:11:00
 Phần 5: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner
 Bài 36: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 1 0:02:54
 Bài 37: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 2 0:04:59
 Bài 38: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 3 0:05:35
 Bài 39: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 4 0:07:44
 Bài 40: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 5 0:04:08
 Bài 41: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 6 0:05:28
 Bài 42: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 7 0:05:49
 Bài 43: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 8 0:04:27
 Bài 44: Vẽ vector hoa văn trang trí Banner 9 0:11:55
 Phần 6: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện
 Bài 45: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 1 0:02:49
 Bài 46: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 2 0:04:59
 Bài 47: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 3 0:04:44
 Bài 48: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 4 0:05:17
 Bài 49: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 5 0:07:20
 Bài 50: Sử dụng mẫu Vector Ai – PTS – Thư viện 6 0:06:32
 Phần 7: Bộ thư viện Styles – Blending Options
 Bài 51: Bộ thư viện Styles – Blending Options 1 0:02:10
 Bài 52: Bộ thư viện Styles – Blending Options 2 0:03:04
 Bài 53: Bộ thư viện Styles – Blending Options 3 0:08:59
 Bài 54: Bộ thư viện Styles – Blending Options 4 0:03:22
 Phần 8: Blend chỉnh màu ảnh chân dung
 Bài 55: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 1 0:02:10
 Bài 56: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 2 0:02:41
 Bài 57: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 3 0:04:19
 Bài 58: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 4 0:04:02
 Bài 59: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 5 0:07:56
 Bài 60: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 6 0:15:56
 Bài 61: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 7 0:10:53
 Bài 62: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 8 0:08:30
 Bài 63: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 9 0:07:16
 Bài 64: Blend chỉnh màu ảnh chân dung 10 0:17:37
 Phần 9: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop
 Bài 65: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 1 0:03:42
 Bài 66: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 2 0:05:03
 Bài 67: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 3 0:12:02
 Bài 68: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 4 0:19:10
 Bài 69: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 5 0:08:19
 Bài 70: Kĩ thuật nâng cao trong Photoshop 6 0:17:48
 Phần 10: Kĩ thuật xuất file in chất lượng cao PTS
 Bài 71: Kĩ thuật xuất file in chất lượng cao PTS 0:08:19
 Phần 11: Tổng kết khóa học
 Bài 72: Tổng kết khóa học thiết kê với photoshop 0:08:19

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.