9 bước xây dựng chiến lược Marketing

Khóa học giúp bạn tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing,hiểu và phát huy được mối quan hệ giữa các yếu tố, các công cụ trong Marketing.Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Sau 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing, đồng thời ứng dụng lý thuyết này vào trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nội dung khóa học được thầy Thùy Nguyên xây dựng, chắt lọc, đưa ra những vấn đề cốt lõi nhất để người học có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về Marketing.

Khi có được những nền tảng trong khóa học này,  người học có thể tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing, hay thậm chí ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh.

Khóa học này là một khóa đặc biệt, được chia thành 10 modules, trải rộng từ lịch sử marketing, quy trình marketing, các yếu tố tác động đến doanh nghiệp….(10 modules được trình bày chi tiết trong phần nội dung). Người học được tiếp cận với lượng kiến thức mà thông thường một người sẽ mất 3 năm để có thể hoàn thành.

Bạn sẽ học được gì?

  • Tự tin phát triển bản thân ở các chuyên môn sâu hơn về Marketing
  • Ứng dụng những lý thuyết này để tự mình khởi nghiệp kinh doanh.
  • Hiểu và phát huy được mối quan hệ giữa các yếu tố, các công cụ trong Marketing
  • Cung cấp cái nhìn tổng quan để quản trị được hệ thống Marketing cho doanh nghiệp mình.

Đối tượng đào tạo

  • Đối tượng chính khóa học là:
  • Sinh viên muốn theo học ngành Marketing và Kinh doanh
  • Các nhân sự đang làm việc tại các lĩnh vực liên quan đến Marketing và Kinh Doanh muốn hệ thống hóa kiến thức Marketing
  • Các chủ doanh nghiệp muốn ứng dụng Marketing trong công việc kinh doanh của mình.
  • Các bạn làm khởi nghiệp, start up.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan marketing
 Bài 1: Bản chất của marketing 0:17:12
 Bài 2: Các cấp độ marketing 0:08:56
 Phần 2: Quy trình marketing
 Bài 3: Hệ giá trị marketing 0:08:49
 Bài 4: Quy trình 3T 0:19:38
 Bài 5: Vai trò marketing trong doanh nghiệp 0:06:38
 Phần 3: Yếu tố tác động doanh nghiệp tìm
 Bài 6: Lịch sử marketing 0:23:29
 Bài 7: Yếu tố vĩ mô 0:27:07
 Bài 8: Yếu tố vi mô 0:13:48
 Bài 9: Sức khỏe doanh nghiệp 0:20:43
 Phần 4: Phân khúc thị trường
 Bài 10: Các yếu tố phân khúc 0:34:34
 Bài 11: Chiến lược phân khúc 0:07:43
 Bài 12: Định lượng hóa phân khúc 0:13:02
 Phần 5: Phân tích khách hàng mục tiêu
 Bài 13: Nhu cầu và hệ giá trị 0:05:19
 Bài 14: Nhận diện khách hàng 0:03:38
 Bài 15: Thấu hiểu khách hàng 0:28:55
 Bài 16: Tiếp cận khách hàng 0:08:50
 Phần 6: Định vị thương hiệu
 Bài 17: Lựa chọn điểm khác biệt 0:20:51
 Bài 18: Chiến lược định vị 0:12:56
 Phần 7: Quyết định về sản phẩm
 Bài 19: Loại sản phẩm và cấp độ sản phẩm 0:09:52
 Bài 20: Dòng sản phẩm 0:05:18
 Bài 21: Sản phẩm với 3Ps 0:05:31
 Bài 22: Quyết định sản phẩm 0:08:41
 Phần 8: Quyết định về giá
 Bài 23: Mục tiêu định giá 0:03:28
 Bài 24: Quy trình định giá 0:27:58
 Bài 25: Cơ cấu giá 0:05:52
 Phần 9: Quyết định về kênh phân phối
 Bài 26: Cấp độ và mục tiêu của kênh phân phối 0:14:54
 Bài 27: Tiêu chí chọn kênh phân phối 0:35:01
 Bài 28: Xung đột kênh 0:05:53
 Phần 10: Truyền thông
 Bài 29: Mục tiêu truyền thông 0:17:13
 Bài 30: Thông điệp truyền thông 0:11:54
 Bài 31: Kênh truyền thông 0:07:32
 Bài 32: Tổ hợp truyền thông 0:16:39
 Bài 33: Kế hoạch truyền thông 0:16:12

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.