Bậc thầy lãnh đạo

Trở thành lãnh đạo trong thời gian dưới 12 tháng và phương pháp vận hành doanh nghiệp 1h/tuần.

Giảng viên: Trung Phạm – Chủ tịch Công ty Tư vấn và đào tạo Bizway


Giới thiệu khóa học

Bạn mong muốn thăng tiến trở thành lãnh đạo?

Bạn đang cố găng nỗ lực để được tăng lương gấp 3 lần bằng con đường thăng chức?

Chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn vận hành doanh nghiệp nhàn hơn, chỉ với 1 giờ mỗi tuần?

Hãy đăng kí ngay khóa học Bậc thầy lãnh đạo tại Unica

Trở thành lãnh đạo trong thời gian dưới 12 tháng và phương pháp vận hành doanh nghiệp 1h/tuần.

Bạn sẽ học được gì

  • Thăng tiến trở thành lãnh đạo trong thời gian dưới 12 tháng
  • Tăng thu nhập gấp 3 lần trong thời gian 1 năm
  • Vận hành doanh nghiệp nhàn nhã chỉ với 1 giờ mỗi tuần
  • Đội ngũ nhân viên biết việc, tinh nhuệ và làm việc nhiệt huyết hăng say

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Khái niệm về lãnh đạo 0:04:36
 Bài 2: Hình ảnh nhà lãnh đạo (Mô hình ASK) 0:06:29
 Phần 2: Lãnh đạo bản thân
 Bài 3: Lãnh đạo bản thân (suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, kết quả) 0:06:06
 Bài 4: Thương hiệu cá nhân (mô hình 5C) 0:05:26
 Bài 5: Lãnh đạo cấp trên 0:06:56
 Bài 6: Lãnh đạo cấp dưới 0:05:28
 Bài 7: Lãnh đạo đồng cấp 0:06:46
 Bài 8: 5 cấp độ lãnh đạo (hành trình của bạn) 0:06:04
 Phần 3: Lãnh đạo công việc
 Bài 9: Chuỗi giá trị (Đường ống doanh nghiệp) 0:04:31
 Bài 10: Kế hoạch 5 phút (Chu trình PDCA) 0:05:23
 Bài 11: Tổ chức cuộc họp hiệu quả (điều hành doanh nghiệp 1h/tuần) 0:09:38
 Bài 12: Xây dựng bộ câu hỏi (thi hỏi) 0:04:27
 Bài 13: Tạo áp lực (lợi và hại) 0:06:15
 Bài 14: Ủy thác (bán việc) 0:05:15
 Bài 15: Tam giác rủi ro 0:07:37
 Phần 4: Lãnh đạo con người
 Bài 16: Cực tiểu và cực đại 0:04:44
 Bài 17: Bí kíp tăng năng suất lên 300% 0:05:41
 Bài 18: Kỹ thuật khen chê (Tạo động lực cho người khác) 0:06:55
 Bài 19: Tử huyệt cảm xúc 0:05:10
 Bài 20: Tháp nhu cầu 0:07:16
 Phần 5: Lãnh đạo mục tiêu
 Bài 21: Xây dựng mục tiêu (SMART) 0:05:59
 Bài 22: Mục tiêu với (dẫn dắt nhân viên lên nền tảng cao hơn) 0:04:13
 Bài 23: Quy luật 80-20 0:04:13
 Bài 24: Lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực 0:04:44
 Bài 25: Cân sản phẩm (BCG) 0:04:58
 Phần 6: Lãnh đạo hệ thống
 Bài 26: Tại sao phải xây dựng hệ thống 0:04:57
 Bài 27: Chuẩn hóa chuỗi giá trị 0:05:40
 Bài 28: Nhân bản nhân sự (không phụ thuộc người tài) 0:04:26
 Bài 29: Lời kết từ diễn giả 0:02:46

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.