Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Khóa học giúp bạn nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC thi đạt được điểm cao một cách dễ dàng như bạn mong đợi

Giảng viên: Alpha BooksTìm Hiểu Thêm

Mô tả khoá học

Nếu học viên muốn đạt được điểm TOEIC cao, thường họ sẽ phải chú trọng rất nhiều vào kỹ năng đọc hiểu. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách đọc hiểu dễ dàng và đạt điểm cao trong bài thi.

Khóa học gồm 59 bài học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Reading TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững kiến thức về các loại từ, các loại câu hỏi, các dạng bài thi đọc thường gặp. Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài đọc hiểu một cách dễ dàng.

Yêu cầu của khóa học

  • Có thiết bị kết nối internet ổn định
  • Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học

Lợi ích từ khóa học

  • Nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC
  • Có thêm lượng từ vựng, ngữ pháp nhất định
  • Biết các mẹo/ tips để làm bài thi đạt điểm cao
  • Có thể đạt 750+ Reading TOEIC một cách dễ dàng

Đối tượng mục tiêu

  • Những người yếu kỹ năng Đọc hiểu cần rèn luyện thêm
  • Những ai muốn đạt điểm cao trong bài thi TOEIC
  • Những ai đã biết Tiếng Anh muốn nâng cao trình độ

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:11:41
 Phần 2: Nội dung khóa học
 Bài 2: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 1) 0:05:52
 Bài 3: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 2) 0:06:50
 Bài 4: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 3) 0:06:15
 Bài 5: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 4) 0:06:00
 Bài 6: Phân loại động từ (Phần 1) 0:04:45
 Bài 7: Phân loại động từ (Phần 2) 0:02:33
 Bài 8: Phân loại động từ (Phần 3) 0:07:18
 Bài 9: Phân loại động từ (Phần 4 + 5) 0:04:43
 Bài 10: Phân loại động từ (Phần 6) 0:07:04
 Bài 11: Thì của động từ (Phần 1) 0:09:57
 Bài 12: Thì của động từ (Phần 2) 0:09:15
 Bài 13: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 1) 0:09:38
 Bài 14: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 2) 0:09:25
 Bài 15: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 3) 0:12:54
 Bài 16: Thức giả định (Phần 1) 0:09:42
 Bài 17: Thức giả định (Phần 2) 0:10:50
 Bài 18: Động từ nguyên thể (Phần 1) 0:07:02
 Bài 19: Động từ nguyên thể (Phần 2) 0:07:01
 Bài 20: Động từ nguyên thể (Phần 3) 0:08:51
 Bài 21: Danh động từ (Phần 1) 0:09:40
 Bài 22: Danh động từ (Phần 2) 0:02:18
 Bài 23: Danh động từ (Phần 3) 0:09:59
 Bài 24: Động tính từ (Phần 1) 0:09:31
 Bài 25: Động tính từ (Phần 2) 0:10:00
 Bài 26: Cấu trúc so sánh (Phần 1) 0:05:28
 Bài 27: Cấu trúc so sánh (Phần 2) 0:08:34
 Bài 28: Cấu trúc so sánh (Phần 3) 0:06:10
 Bài 29: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 1) 0:09:30
 Bài 30: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 2) 0:05:19
 Bài 31: Danh từ (Phần 1) 0:00:00
 Bài 32: Danh từ (Phần 2) 0:08:48
 Bài 33: Danh từ (Phần 3) 0:10:05
 Bài 34: Đại từ (Phần 1) 0:10:34
 Bài 35: Đại từ (Phần 2) 0:08:29
 Bài 36: Đại từ (Phần 3) 0:04:35
 Bài 37: Tính từ (Phần 1) 0:06:08
 Bài 38: Tính từ (Phần 2) 0:06:38
 Bài 39: Tính từ (Phần 3) 0:08:07
 Bài 40: Trạng từ (Phần 1) 0:10:35
 Bài 41: Trạng từ (Phần 2) 0:09:59
 Bài 42: Trạng từ (Phần 3) 0:04:34
 Bài 43: Trạng từ (Phần 4) 0:08:35
 Bài 44: Giới từ (Phần 1) 0:07:41
 Bài 45: Giới từ (Phần 2) 0:05:00
 Bài 46: Giới từ (Phần 3) 0:06:47
 Bài 47: Giới từ (Phần 4) 0:08:57
 Bài 48: Giới từ (Phần 5) 0:09:40
 Bài 49: Liên từ kết hợp và liên từ tương quan 0:06:37
 Bài 50: Mệnh đề danh ngữ (Phần 1) 0:06:47
 Bài 51: Mệnh đề danh ngữ (Phần 2) 0:10:00
 Bài 52: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 1) 0:07:35
 Bài 53: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 2) 0:07:25
 Bài 54: Mệnh đề quan hệ (Phần 1) 0:05:02
 Bài 55: Mệnh đề quan hệ (Phần 2) 0:06:52
 Bài 56: Mệnh đề quan hệ (Phần 3)
 Bài 57: Mệnh đề quan hệ (Phần 4) 0:06:56
 Bài 58: Câu hỏi về chủ đề (Phần 1) 0:04:52
 Bài 59: Câu hỏi về chủ đề (Phần 2) 0:08:26
 Bài 60: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 1) 0:09:47
 Bài 61: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 2) 0:09:44
 Bài 62: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 1) 0:08:20
 Bài 63: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 2) 0:10:12
 Bài 64: Câu hỏi lý do (Phần 1) 0:09:18
 Bài 65: Câu hỏi lý do (Phần 2) 0:04:55
 Bài 66: Câu hỏi lý do (Phần 3) 0:07:35
 Bài 67: Câu hỏi NOT (Phần 1) 0:04:46
 Bài 68: Câu hỏi NOT (Phần 2) 0:06:21
 Bài 69: Câu hỏi NOT (Phần 3) 0:05:01
 Bài 70: Câu hỏi suy luận (Phần 1) 0:04:58
 Bài 71: Câu hỏi suy luận (Phần 2) 0:05:37
 Bài 72: Câu hỏi suy luận (Phần 3) 0:08:26
 Bài 73: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 1) 0:11:04
 Bài 74: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 2) 0:06:12
 Bài 75: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 3) 0:07:52
 Bài 76: Thư /Thư điện tử (Phần 1) 0:03:19
 Bài 77: Thư /Thư điện tử (Phần 2) 0:07:06
 Bài 78: Quảng cáo (Phần 1) 0:05:19
 Bài 79: Quảng cáo (Phần 2) 0:07:59
 Bài 80: Quảng cáo (Phần 3) 0:09:19
 Bài 81: Thông báo (Phần 1) 0:02:24
 Bài 82: Thông báo (Phần 2) 0:09:49
 Bài 83: Thư báo (phần 1) 0:05:28
 Bài 84: Thư báo (phần 2) 0:06:42
 Bài 85: Thông tin hướng dẫn 0:09:24
 Bài 86: Mẫu và các dạng khác (Phần 1) 0:05:00
 Bài 87: Mẫu và các dạng khác (Phần 2) 0:08:09
 Phần 3: Tổng kết khóa học
 Bài 88: Tổng kết khóa học 0:01:31

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.