Bí quyết lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

Nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch giúp bạn có kế hoạch cụ thể , chi tiết và logic nhằm tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn.Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Trong công việc lẫn cuộc sống, ở bất kì vai trò, vị trí, hay công việc nào tại những mảng lĩnh vực khác nhau, thì chắc hẳn bạn có cả khối những thứ cần phải làm và thực hiện đúng theo thời hạn của nó. Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu bạn không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.

Chính vì vậy việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc là rất cần thiết. Khóa học “BÍ QUYẾT LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ” nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác và quản lý dự án. Thông qua đó bạn sẽ nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và quản lý dự án. Đồng thời, hiểu được và thực hành áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát dự án một cách tối ưu

Bạn sẽ học được gì?

  • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc
  • Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể và chi tiết và logic
  • Thành thạo các ông cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
  • Nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

Đối tượng đào tạo

  • Người chưa đi làm, chuẩn bị đi làm và đang đi làm
  • Nam hoặc nữ đều được
  • Mọi ngành nghề

Nội dung khóa học

 Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG
 Bài 1: Giới thiệu chung về khóa học 0:02:22
 Bài 2: Phương pháp PDCA 0:04:31
 Bài 3: PDCA- Hành động hướng tới mục tiêu 0:02:55
 Bài 4: PDCA – Thái độ nhìn xa trông rộng 0:03:12
 Bài 5: PDCA – Phong cách tự chủ 0:04:47
 Bài 6: PDCA – Cơ cấu tổ chức áp dụng 0:03:49
 Bài 7: PDCA – Hội chứng sinh viên 0:04:19
 Bài 8: PDCA – Hội chứng 90% 0:03:35
 Bài 9: PDCA – Hội chứng Parkinson 0:04:12
 Phần 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (PLAN)
 Bài 10: Tổng quan các bước lập kế hoạch 0:02:09
 Bài 11: Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART 0:07:08
 Bài 12: Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS 0:04:26
 Bài 13: Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS 0:05:48
 Bài 14: Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM 0:05:38
 Bài 15: Ước tính tài nguyên với công cụ PERT 0:05:07
 Bài 16: Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa, hành động dự phòng 0:17:16
 Bài 17: Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H 0:12:30
 Phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (DO)
 Bài 18: Tổng quan phương pháp thực hiện công việc 0:01:27
 Bài 19: Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan 0:06:32
 Bài 20: Trực quan hóa kế hoạch và thực tế thực hiện công việc 0:04:05
 Bài 21: Áp dụng To do list 0:05:59
 Bài 22: Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận khi thực hiện công việc 0:04:25
 Bài 23: Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc 0:04:44
 Phần 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (CHECK)
 Bài 24: Tổng quan phương pháp kiểm tra kết quả công việc 0:01:18
 Bài 25: Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc so với mục đích, mục tiêu 0:09:47
 Bài 26: Tần suất kiểm tra kết quả 0:05:32
 Bài 27: Phương pháp Tam hiện 0:10:00
 Bài 28: Phương pháp 5 tại sao 0:18:21
 Phần 5: PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (ACTION)
 Bài 29: Tổng quan phương pháp cải tiến kết quả công việc 0:01:25
 Bài 30: Đối sách tạm thời là gì ? Phương pháp xác định 0:06:17
 Bài 31: Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì ? Phương pháp xác định 0:10:16
 Bài 32: Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc (PDCS) 0:08:18

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.