Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận


Tìm Hiểu Thêm

Nếu bạn đang hoạt động trong tổ chức phi lợi nhuận? Và bạn đang nắm giữ những vị trí trong tổ chức như:

 • Giám đốc điều hành
 • Các thành viên trong Hội đồng quản trị
 • Các quản lý cấp cao
 • Các nhà lãnh đạo tiềm năng

Hoặc đơn giản chỉ là bạn đam mê với các hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận

Và bạn có những câu hỏi như:

 • Thấu hiểu tường tận về kỹ thuật và tiêu chuẩn dựng phim
 • Tổ chức của chúng tôi có nên đăng ký hay không?
 • Hội đồng quản trị có thể hỗ trợ quản lý hoạt động của tổ chức ra sao?
 • Bằng cách nào chúng tôi có thể cải thiện hiệu quả của Hội đồng quản trị?
 • Vai trò của Giám đốc điều hành và các quản lý cấp cao là gì?
 • Điều lệ, quy tắc và chính sách là gì?

Để tìm câu trả lời hãy nhanh chóng đăng ký tham gia ngay khóa học “Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận” được hướng dẫn chuyên sâu và chi tiết bởi Trung tâm cộng đồng LIN.

Nội dung chính của khóa học:

 • Giới thiệu về công tác quản trị
 • Tuân thủ các quy định pháp luật đối với tổ chức
 • Vai trò của cán bộ quản lý và Hội đồng quản trị
 • Các hình thức tự điều chỉnh
 • Thành lập Hội đồng quản trị hay Hội đồng cố vấn
 • Tổng kết nội dung

Lợi ích sau khóa học:

 • Thấu hiểu về các công cụ quản trị
 • Hiểu nhiệm vụ và quyền lợi từ nhân viên đến cấp quản trị
 • Biết quản trị và vận hành các hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp
 • Có thể thành lập Hội đồng quản trị và Hội đồng cố vấn

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,…
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 01: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

  • Bài 0: Thông tin học viên
  • Bài 1: Giới thiệu về Bộ công cụ Quản trị
  • Bài 2: Quản trị là gì và Tại sao công tác này lại quan trọng
  • Bài 3: Phỏng vấn tổ chức phi lợi nhuận
  • Bài 4: Ngộ nhận và Sự thật về công tác quản trị
  • Trắc nghiệm phần 1
 • PHẦN 02: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

  • Bài 5: Đăng ký tổ chức phi lợi nhuận
  • Bài 6: Quy định pháp luật dành cho tổ chức phi lợi nhuận
  • Trắc nghiệm phần 2
  • Bài tập phần 2
 • PHẦN 03: VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Bài 7: Giám đốc điều hành
  • Bài 8: Vai trò của Quản lý cấp cao trong Quản trị
  • Bài 9: Vai trò của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị
  • Bài 10: So sánh vai trò của Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị
  • Trắc nghiệm phần 3
  • Bài tập phần 3
 • PHẦN 04: CÁC HÌNH THỨC TỰ ĐIỀU CHỈNH KHÁC

  • Bài 11: Điều lệ và Bộ quy tắc
  • Bài 12: Chính sách
  • Bài 13: Bộ quy tắc Quản trị và Ứng xử tốt
  • Trắc nghiệm phần 4
  • Bài tập phần 4
 • PHẦN 05: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HAY HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

  • Bài 14: Lợi ích của Hội đồng quản trị
  • Bài 15: Quy mô, cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị
  •  Bài 16: Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
  • Bài 17: Bản mô tả công việc của thành viên Hội đồng quản trị
  • Bài 18: Tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị
  • Bài 19: Các cuộc họp Hội đồng quản trị hiệu quả
  • Bài 20: Hội đồng cố vấn
  • Trắc nghiệm phần 5
  • Bài tập phần 5
 • PHẦN 06: KẾT LUẬN

  • Bài 21: Chúc mừng
  • Công cụ tự đánh giá
  • Toàn bộ bài giảng
  • Lượng giá cuối khóa học

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.