Các vấn đề pháp lý của Hợp đồng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp 2014


Tìm Hiểu Thêm

Bất cứ một cá nhân, tổ chức nào khi tiến hành các giao dịch làm ăn, đặc biệt là các mối lớn đều không thể bỏ qua một điều đó chính là “hợp đồng kinh doanh“. Những điều khoản đề cập trong đó cần phải rõ ràng, xác thực và bạn cần phải biết được đối tượng mình đang hợp tác là ai, hoặc thuộc tổ chức doanh nghiệp nào.

Để có thể biết được chính xác những điều đó, bạn buộc phải sử dụng đến các điều luật hay điều khoản liên quan được đề trong trong bộ luật về Doanh nghiệp.

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Doanh Nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Nếu bạn muốn tìm hiểu những quy định mới của Luật này, nắm rõ hướng dẫn cụ thể của các văn bản thi hành pháp luật lao động và áp dụng vào trong hợp đồng kinh doanh thương mại, hãy đến với khóa học “Các vấn đề pháp lý của Hợp đồng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp 2014”.

Khóa học do CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp phối hợp với Kyna.vn thực hiện, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và đem đến cái nhìn toàn diện cho bạn trong việc vận dụng Luật vào hoạt động của doanh nghiệp mình, đặc biệt là những công ty còn non trẻ nên có sự quan tâm đúng mức về pháp lý khi khởi nghiệp khi sử dụng các mẫu hợp đồng kinh doanh trong trường hợp cần thiết.

Sau khi học xong, bạn sẽ nắm vững:

 • Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Hệ quả của quy định mới đối với hợp đồng trong KD
 • Các lưu ý về giao kết hợp đồng trong điều kiện mới
 • Quy định mới về con dấu của DN và giá trị pháp lý của con dấu trong HĐKD
 • Quy định mới về ĐKDN liên quan
 • Tác động của quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014
 • Đàm phán hợp đồng và những câu chuyện bên lề
 • Những vấn đề mới về đăng kí kinh doanh

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

  • Bài 01: Giới thiệu chung
  • Bài 02: Quy định mới về người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Bài 03: Hệ quả của quy định mới đối với hợp đồng trong kinh doanh
  • Bài 04: Các lưu ý về giao kết hợp đồng trong điều kiện mới
 • PHẦN 2: TÁC ĐỘNG CỦA QUY ĐỊNH TRONG LUẬT LAO ĐỘNG 2014 VỀ CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

  • Bài 05: Quy định mới về con dấu của DN
  • Bài 06: Giá trị pháp lí của con dấu trên hợp đồng trong kinh doanh
  • Bài 07: Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp liên quan
  • Bài 08: Tác động của quy định trong Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 về ngành nghề, đầu tư kinh doanh đến hiệu lực của hợp đồng kinh doanh
 • PHẦN 3: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

  • Bài 09: Công ty TNHH 2-50 TV
  • Bài 10: Công ty TNHH MTV
  • Bài 11: Công ty cổ phần
  • Bài 12: Đàm phán hợp đồng và những câu chuyện bên lề
  • Bài 13: Những vấn đề mới về đăng kí kinh doanh
  • Bài trắc nghiệm cuối khóa Các vấn đề pháp lý đặc thù của hợp đồng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014
  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan
  • Bài tiểu luận cuối khóa Các vấn đề pháp lý đặc thù của hợp đồng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.