Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Khó khăn trong công tác chứng từ kế toán của doanh nghiệp sẽ được xử lý, bổ sung một cách đầy đủ và chuyên nghiệp
Giảng viên: Thiều Kim Cường – Giảng viên Đại học Thủy lợi


Giới thiệu khóa học

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đều gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chứng từ kế toán của doanh nghiệp nhưng người học hay người làm chưa thành thạo trong nghiệp vụ xử lý chứng từ. Một phần vì các cơ sở đào tạo kế toán chưa quan tâm nhiều tới công tác chứng từ, các doanh nghiệp chưa xây dựng được quy trình chứng từ chuẩn. Khóa học Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp cùng giảng viên Thiều Kim Cường sẽ giúp bạn cũng như doanh nghiệp bổ sung đầy đủ những thiếu xót trên.

– Nội dung chính : toàn bộ các vấn đề liên quan tới công tác chứng từ của doanh nghiệp, các loại chứng từ liên quan tới từng phần hành kế toán, xử lý các vướng mắc liên quan tới công tác chứng từ
– Lộ trình môn học : chia làm 4 phần chính ( những vấn đề cơ bản về chứng từ kế toán, quy trình xử lý chứng từ kế toán, các loại chứng từ kế toán chính, xử lý các vướng mắc liên quan )
– Người học được học chứng từ trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Sau khóa học, người học có thể áp dụng ngay trong công việc thực tế.
– Phương pháp giảng dạy : giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản. Phần thực hành, giảng viên hướng dẫn trực tiếp trên chứng từ thật của doanh nghiệp
– Khóa học cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.

Bạn sẽ học được gì

  • Sau khóa học, học viên có kiến thức về quy trình xử lý chứng từ kế toán trên nền tảng doanh nghiệp thực tế với các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp
  • Áp dụng ngay trong công việc kế toán của doanh nghiệp.
  • Khóa học cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.
  • Học xong thực hành được ngay với kỹ năng thành thạo, nhuần nhuyễn.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về chứng từ kế toán
 Bài 1: Quy trình kế toán và Vai trò của chứng từ kế toán 0:04:41
 Phần 2: Những vấn đề cơ bản về chứng từ kế toán
 Bài 2: Các nội dung chính của chứng từ kế toán 0:15:11
 Bài 3: Lập và lưu trữ chứng từ 0:11:16
 Bài 4: Ký chứng từ 0:10:31
 Bài 5: Quản lý và sử dụng chứng từ kế toán 0:09:04
 Bài 6: Xử lý khi chứng từ bị mất, bị hủy hoại 0:08:20
 Phần 3: Các loại chứng từ kế toán cơ bản
 Bài 7: Giới thiệu các loại chứng từ kế toán cơ bản 0:11:00
 Bài 8: Chứng từ tiền mặt 0:10:10
 Bài 9: Chứng từ tiền gửi ngân hàng 0:06:47
 Bài 10: Chứng từ hàng tồn kho 0:14:12
 Bài 11: Chứng từ tài sản cố định 0:07:37
 Bài 12: Chứng từ tiền lương 0:11:03
 Bài 13: Chứng từ thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0:08:03
 Bài 14: Chứng từ chi phí và công nợ phải trả 0:08:55
 Bài 15: Chứng từ doanh thu và công nợ phải thu 0:07:57
 Bài 16: Một số loại chứng từ khác 0:04:42
 Phần 4: Ghi sổ chứng từ kế toán, lập BCTC và xử lý các vấn đề liên quan đến chứng từ kế toán
 Bài 17: Ghi sổ chứng từ kế toán 0:08:22
 Bài 18: Xử lý các vấn đề chứng từ liên quan công tác thuế giá trị gia tăng 0:05:05
 Bài 19: Xử lý các vấn đề chứng từ liên quan công tác thuế thu nhập cá nhân 0:04:17
 Bài 20: Xử lý các vấn đề chứng từ liên quan công tác thuế thu nhập doanh nghiệp 0:03:41
 Bài 21: Sổ và báo cáo tài chính 0:09:21
 Bài 22: Kết luận 0:01:40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.