Cẩm nang đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc, hành chính

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công việc của thư ký, trợ lý và vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp liên quan đến công việc của người thư ký, trợ lý trong quá trình công tác.

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hoài – Thạc sĩ, Luật sưBạn sẽ học được gì

  • Nắm bắt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong soạn thảo các loại văn bản hành chính trong doanh nghiệp.
  • Hiểu được công việc nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết của một thư ký, trợ lý.
  • Biết cách xây dựng cấu trúc và nội dung của từng loại văn bản chuyên nghiệp.
  • Làm chủ các nghiệp vụ thư ký như soạn thảo văn bản hoạt động doanh nghiệp, chuẩn bị kế hoạch và nội dung làm việc cho lãnh đạo, nâng cao kỹ năng tổ chức làm việc.
  • Linh hoạt, khéo léo và chính xác trong các hoạt động nghiệp vụ, thể hiện được tác phong và kinh nghiệm của một người thư ký, trợ lý chuyên nghiệp.
  • Tạo uy tín, thăng tiến và phát triển sự nghiệp một cách bền vững

Giới thiệu khóa học

Trong hoạt động doanh nghiệp luôn cần người thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp, am hiểu các công tác nghiệp vụ văn phòng. Đặc biệt, khâu soạn thảo văn bản là hoạt động thường xuyên, phổ biến và rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào.
Không biết cách xây dựng và xử lý các loại văn bản trong hoạt động doanh nghiệp là một hạn chế rất lớn ảnh hưởng đến uy tín năng lực cũng như chất lượng và hiệu quả công việc của bạn.
Khóa học Cẩm nang đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc, hành chính tại Unica.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công việc của thư ký, trợ lý và vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp liên quan đến công việc của người thư ký, trợ lý trong quá trình công tác.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:05:14
 Bài 2: Con đường phát triển sự nghiệp của nghề thư kí, trợ lý giám đốc 0:03:20
 Phần 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 Bài 3: Khái quát về công tác soạn thảo văn bản trong hoạt động doanh nghiệp 0:02:19
 Bài 4: Các yêu cầu về soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp 0:08:44
 Bài 5: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản trong doanh nghiệp 0:05:49
 Bài 6: Hướng dẫn cách trình bày và soạn thảo văn bản (Phần 1) 0:07:45
 Bài 7: Hướng dẫn cách trình bày và soạn thảo văn bản (Phần 2) 0:15:32
 Bài 8: Hướng dẫn cụ thể cách soạn thảo và trình bày văn bản qua sơ đồ mẫu 0:07:45
 Bài 9: Kỹ thuật soạn thảo công văn 0:12:51
 Bài 10: Kỹ thuật soạn thảo thông báo 0:11:48
 Bài 11: Kỹ thuật soạn thảo báo cáo 0:10:41
 Bài 12: Kĩ thuật soạn thảo quyết định 0:05:18
 Bài 13: Kỹ thuật soạn thảo tờ trình 0:07:20
 Bài 14: Kĩ thuật soạn thảo biên bản 0:08:32
 Bài 15: Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng. Những quy định pháp lý 0:06:39
 Bài 16: Các loại Hợp đồng trong doanh nghiệp. Phân loại và các bước soạn thảo 0:06:13
 Bài 17: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động (Tiếp) 0:04:33
 Bài 18: Thực hành tình huống soạn thảo hợp đồng thương mại 0:08:41
 Bài 19: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động 0:08:44
 Bài 20: Chuẩn bị và tổ chức chương trình làm việc công tác 0:07:51
 Phần 3: Kỹ năng thư ký, trợ lý chuyên nghiệp
 Bài 21: Sắp xếp thời gian biểu của thư ký, trợ lý giám đốc 0:08:59
 Bài 22: Chuẩn bị và tổ chức chương trình làm việc, công tác của lãnh đạo 0:07:51
 Bài 23: Kỹ năng của thư ký, trợ lý trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp 0:08:15
 Bài 24: Kỹ năng xử lý các công việc trong hoạt động doanh nghiệp 0:08:15
 Bài 25: Chia sẻ kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp của thư ký, trợ lý giám đốc – Phần 1 0:05:57
 Bài 26: Chia sẻ kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp của thư ký, trợ lý giám đốc – Phần 2 0:05:50
 Bài 27: Chia sẻ tình huống về kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp của thư ký, trợ lý giám đốc 0:05:50

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.