Cẩm nang soạn thảo hợp đồng thương mại, những kinh nghiệm thực tế

Khóa học về thủ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại sẽ giúp các bạn tiếp cận và thuần thục từng bước cơ bản trong quá trình soạn thảo một bản hợp đồng thương mại dùng cho hoạt động doanh nghiệp.


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Đàm phán hợp đồng thành công là chìa khóa mở ra con đường kinh doanh thành công của doanh nghiệp. Chính vì thế việc xây dựng những điều khoản của Hợp đồng hoàn hảo sẽ giúp các doanh nghiệp dành lợi thế trong các đàm phán thương mại.

Vậy làm thế nào để soạn thảo một bản hợp đồng thương mại hoàn chỉnh?
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Bạn có hợp đồng mẫu nhưng không biết cách ứng dụng vào vấn đề cần soạn thảo của mình như thế nào?
Bạn không lường trước được các rủi ro pháp lý của Hợp đồng thương mại?

Hãy đến với khóa học Cẩm nang soạn thảo hợp đồng thương mại, những kinh nghiệm thực tế tại Unica.vn.
Khóa học về thủ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại sẽ giúp các bạn tiếp cận và thuần thục từng bước cơ bản trong quá trình soạn thảo một bản hợp đồng thương mại dùng cho hoạt động doanh nghiệp.

Với vai trò là người hỗ trợ/tư vấn/trực tiếp soạn thảo Hợp đồng thương mại, bạn sẽ biết cách thức trình bày nội dung hợp đồng một cách chặt chẽ, mang đầy đủ tính pháp lý, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm bắt được các kiến thức về hợp đồng thương mại và soạn thảo hợp đồng thương mại.
  • Hiểu được khái niệm về hợp đồng thương mại, phân biệt được tính chất của hợp đồng thương mại dùng trong hoạt động doanh nghiệp khác với các loại hợp đồng dân sự khác.
  • Hiểu được chủ thể của hợp đồng thương mại, những yêu cầu, nguyên tắc cần phải nắm rõ trong quá trình soạn thảo hợp đồng thương mại, tránh các lỗi cơ bản làm vô hiệu hợp đồng.
  • Hiểu được kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng thương mại nói chung và các loại Hợp đồng thương mại nói riêng.
  • Sử dụng các từ, cụm từ chính xác, phù hợp để xây dựng điều khoản của hợp đồng.
  • Có khả năng ứng dụng để soạn thảo các mẫu hợp đồng phù hợp với ngành nghề và yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu Tổng Quan
 Bài 1: Giới thiệu và yêu cầu khóa học 0:04:10
 Phần 2: Khái quát về hợp đồng thương mại và kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại
 Bài 2: Khái quát chung về hợp đồng thương mại 0:03:27
 Bài 3: Các bước soạn thảo hợp đồng thương mại 0:03:27
 Bài 4: Yêu cầu chung về soạn thảo hợp đồng thương mại 0:08:35
 Bài 5: Soạn thảo hình thức và phần mở đầu của hợp đồng thương mại 0:07:34
 Phần 3: Kỹ thuật soạn thảo các điều khoản cơ bản của Hợp đồng thương mại
 Bài 6: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 1) 0:06:52
 Bài 7: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 2) 0:03:56
 Bài 8: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 3) 0:05:32
 Bài 9: Kỹ thuật soạn thảo điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại (Phần 4) 0:05:31
 Bài 10: Kỹ thuật soạn thảo phụ lục hợp đồng và biên bản bổ sung hợp đồng 0:04:13
 Phần 4: Thủ thuật soạn thảo các hợp đồng thương mại cụ thể
 Bài 11: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 1) 0:04:50
 Bài 12: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 2) 0:03:23
 Bài 13: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (Phần 3) 0:03:31
 Bài 14: Tình huống thực tế và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa 0:07:54
 Bài 15: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 1) 0:05:28
 Bài 16: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 2) 0:03:25
 Bài 17: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Phần 3) 0:03:00
 Bài 18: Tình huống thực tế và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa 0:03:53
 Bài 19: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 1) 0:03:19
 Bài 20: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 2) 0:02:44
 Bài 21: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ (Phần 3) 0:04:15
 Bài 22: Giải đáp Các tình huống vướng mắc trong soạn thảo hợp đồng dịch vụ 0:05:00
 Bài 23: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 1) 0:04:04
 Bài 24: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 2) 0:03:45
 Bài 25: Thủ thuật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phần 3) 0:05:20
 Bài 26: Giải đáp các tình huống vướng mắc trong soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh 0:04:54
 Phần 5: Tổng kết
 Bài 27: Tổng kết nội dung khóa học 0:06:00

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.