Chân dung nghề lãnh đạo

7 giá trị cốt lõi tạo nên thành công của một nhà lãnh đạo.

Giảng viên: Nguyễn Hà Bằng


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn chưa định vị được bản thân trong tổ chức của mình?
Bạn đang ở trong mớ bòng bong tổ kén, bạn vẫn mãi loay hoay giải quyết những công việc mang tính chất sự vụ (như duyệt đơn hàng, kí hóa đơn,…)?
Bạn vò đầu bứt tóc, ngày đêm suy nghĩ “Làm thế nào để lãnh đạo tốt hơn?”.
Làm thế nào để nhận diện một người đứng đầu doanh nghiệp chưa có sức ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên của họ?
Làm thế nào để bạn trở thành một nhà lãnh đạo thực sự?
Đó là những điều có không ít người băn khoăn. Bí quyết để mở những khó khăn trong câu chuyện lãnh đạo nằm ở bản thân bạn.

Hãy tham gia khóa học cùng Chân dung nghề lãnh đạo tại Unica.vn
Nội dung khóa học:
Khái niệm cơ bản về Lãnh đạo
5 cấp độ Lãnh đạo theo John C.Maxwell
Tư duy đột phá cho nhà lãnh đạo xuất chúng
7 giá trị cốt lõi tạo nên thành công của một nhà lãnh đạo.

Bạn sẽ học được gì

  • Định vị bản thân trong tổ chức.
  • Trở thành một nhà lãnh đạo thực sự.
  • Tư duy đột phá cho một nhà lãnh đạo.
  • Tạo sức ảnh hưởng cho nhân viên của mình.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Một hình dung về nghề lãnh đạo
 Bài 1: Giới thiệu khóa học – Leader Leadership 0:15:02
 Bài 2: Equiper 0:06:47
 Bài 3: Attitude 0:03:25
 Bài 4: Dream 0:10:16
 Bài 5: Excellent 0:02:54
 Bài 6: Relationship 0:05:25
 Bài 7: Tổng kết 0:05:24
 Phần 2: Các cấp độ lãnh đạo
 Bài 8: Cấp độ 1 – Chức Vụ 0:05:26
 Bài 9: Cấp độ 2 – Thân Thiết 0:04:09
 Bài 10: Cấp độ 3 – Thành Quả
 Bài 11: Cấp độ 4 – Phát Triển Con Người 0:09:38
 Bài 12: Cấp độ 5 – Vĩ Nhân 0:02:15
 Bài 13: Tổng kết 5 Cấp độ Lãnh Đạo 0:05:25
 Phần 3: Tư duy như một nhà lãnh đạo
 Bài 14: “Ai làm việc này tốt hơn tôi?” – Nghệ thuật ủy quyền 0:04:12
 Bài 15: Đừng chỉ quản trị, hãy dẫn dắt 0:10:54
 Bài 16: Tầm nhìn – Sứ mệnh – “Bạn sinh ra để làm gì?” 0:06:12
 Bài 17: Plan – Action Plan – Checklist – KPI 0:11:33
 Bài 18: 10 bước Xác lập Mục Tiêu Hiệu quả 0:17:10
 Phần 4: 7 giá trị cốt lõi hình thành nên một nhà lãnh đạo
 Bài 19: Giá trị 1: Sự chính trực 0:06:27
 Bài 20: Giá trị 2: Định vị bản thân 0:05:18
 Bài 21: Giá trị 3: Có trách nhiệm 100% 0:07:39
 Bài 22: Giá trị 4: Tư duy “Tại sao” 0:06:39
 Bài 23: Giá trị 5: Tư duy ngược 0:09:43
 Bài 24: Giá trị 6: Khả năng tiên liệu và xoay sở 0:06:04
 Bài 25: Giá trị 7: Sáng tạo – Không ngừng xây dựng hệ thống 0:07:43

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.