Chiến thuật chinh phục IELTS Speaking

Hướng dẫn bạn hiểu toàn diện về IELTS Speaking, các chiến thuật để đạt điểm cao trong kì thi trong 35 bài từ giảng viên Lan Anh


Tìm Hiểu Thêm

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu tiêu chí của kì thi Ielts speaking và tiêu chí chấm của giám khảo
  • Tăng vốn từ vựng Academic, thành ngữ trong Speaking
  • Tăng khả năng ra ý tưởng cũng như phản xạ trong kì thi
  • Đạt điểm cao trong phần thi Speaking giúp nâng tổng điểm

Đối tượng đào tạo

  • Người đang ôn luyện và chuẩn bị thi Ielts speaking
  • Tất cả những ai yêu thích tiếng Anh và muốn tăng khả năng nghe

Giới thiệu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp cho người học có cái nhìn toàn diện về Ielts speaking, cách tiếp cận, cách trả lời như thế nào để ghi điểm với giám khảo trong kì thi. Hơn nữa khóa học nhấn mạnh vào việc tăng vốn từ vựng, khả năng paraphrase, ra ý tưởng.

Như chúng ta đều biết, bản chất của Ielts speaking hay hỏi những câu hỏi khá khó, đôi khi bản thân người ản xứ còn cảm thấy khó để trả lời. Vì vậy, trong khóa học, học viên cũng sẽ được hướng dẫn cách ra ý tưởng một cách nhanh, hiệu quả và hợp lý nhất để không bị lúng túng khi trả lời.

Nội dung khóa học

 Phần 1: IELTS SPEAKING Part 1 – Tiêu chí đánh giá điểm của Ielts speaking
 Bài 1: Fluency and coherence 0:06:23
 Bài 2: Lexical resource 0:06:32
 Bài 3: Grammatical range 0:05:06
 Bài 4: Pronunciation 0:06:50
 Phần 2: IELTS SPEAKING Part 1 – Hướng dẫn Paraphrase
 Bài 5: Dạng câu hỏi LIke/ Dislike 0:03:38
 Bài 6: Dạng câu hỏi Important 0:02:24
 Bài 7: Dạng câu hỏi Use 0:01:58
 Bài 8: Dạng câu hỏi Easy/Difficult 0:04:07
 Bài 9: Dạng câu hỏi Popular 0:01:56
 Phần 3: IELTS SPEAKING Part 1 – Cách mở rộng câu trả lời
 Bài 10: Mở rộng bằng cách trả lời thêm What 0:04:23
 Bài 11: Mở rộng bằng cách trả lời thêm Where 0:03:42
 Bài 12: Mở rộng bằng cách trả lời thêm How 0:04:18
 Bài 13: Mở rộng bằng cách trả lời thêm Who 0:02:33
 Bài 14: Mở rộng bằng cách trả lời thêm When 0:03:12
 Phần 4: IELTS SPEAKING Part 1 – Các câu trả lời mẫu
 Bài 15: Travelling 0:03:50
 Bài 16: Cooking 0:04:24
 Bài 17: Teacher 0:07:59
 Bài 18: Watching Films 0:04:00
 Phần 5: IELTS SPEAKING Part 2 – Cách xây dựng bố cục
 Bài 19: Miêu tả 0:04:45
 Bài 20: Lý do 0:02:24
 Phần 6: IELTS SPEAKING Part 2 – Cách ra ý tưởng
 Bài 21: Kết nối theo hướng lịch sử 0:03:55
 Bài 22: Kết nối theo hướng truyền thống 0:02:14
 Bài 23: Kết nối theo hướng giải trí 0:02:20
 Phần 7: IELTS SPEAKING Part 2 – Các bài mẫu cho một số đề tài
 Bài 24: Describe a person you admire 0:03:07
 Bài 25: A story you like to read 0:03:35
 Bài 26: A place you visited 0:02:37
 Phần 8: IELTS SPEAKING Part 3 – Cách đưa ra lập luận
 Bài 27: Đưa lý do 0:02:35
 Bài 28: Nêu ví dụ 0:02:22
 Phần 9: IELTS SPEAKING Part 3 – Cách đưa ra ý tưởng
 Bài 29: Xét các mặt trong đời sống 0:02:06
 Bài 30: Xét các đối tượng liên quan 0:04:06
 Phần 10: IELTS SPEAKING Part 3 – Các câu trả lời mẫu
 Bài 31: Family 0:05:18
 Bài 32: Friend 0:05:18
 Bài 33: Education 0:04:12
 Bài 34: Tổng kết 0:00:34

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.