Chinh phục Toeic Speaking-writing trong 90 ngày

Hiểu được cặn kẽ từ gốc đến ngọn cấu trúc đề thi và tiêu chí chấm điểm của TOEIC S-W

Giảng viên: Trung tâm ECETìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh như hiện nay, các nhà tuyển dụng cần lực lượng lao động không những có tay nghề cao, chuyên môn giỏi mà còn phải nói và viết Tiếng Anh tốt trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế

TOEIC Speaking and Writing là bài thi đánh giá khả năng sử dụng kỹ năng Nói và Viết Tiếng Anh trong mội trường làm việc quốc tế bao gồm:

Kỹ năng Nói: rất quan trọng, phục vụ hiệu quả cho việc thuyết trình, giao tiếp, họp, hội nghị.

Kỹ năng Viết: rất cần thiết với các loại thư từ, email cần có tính thuyết phục cao cùng các loại thông tin trao đổi bằng văn bản khác trong khi làm việc.

Khóa học “Chinh phục Toeic Speaking-writing trong 90 ngày” được thiết kế bám sát theo hình thức thi TOEIC S-W tại IIG và cấu trúc đề thi. Chương trình học bao gồm 2 phần chính: PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ S-W  : 9 unit ( 6 unit Speaking- tương đương 6 task speaking trong đề thi  và 3 unit Writing tương đương 3 task writing trong đề) , LUYỆN CHI TIẾT TỪNG TASK Speaking 24 unit (6 task ,4 unit/task) và Writing 9 unit (3 task: 3 unit/task)

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu được cặn kẽ từ gốc đến ngọn cấu trúc đề thi và tiêu chí chấm điểm của TOEIC S-W
  • Tiếp cận với format đề thi trên máy tính (record & typing)
  • Nắm bắt phương pháp giải đề của TOEIC S-W
  • Thực hành và ôn luyện các bộ đề thi

Đối tượng đào tạo

  • Dành cho những học viên cần thi TOEIC Speaking- Writing hoặc cần sử dụng tiếng Anh phục vụ công việc trong môi trường công sở, bao gồm sinh viên và người đi làm.
  • Các bạn gặp phải yêu cầu thi TOEIC Speaking – Writing hoặc chuẩn đầu ra 4 kỹ năng của trường (18-22 tuổi, các trường đại học như Bách Khoa, Kinh tế Luật, KHTN…yêu cầu đầu ra 4 kỹ năng).
  • Các bạn khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh làm việc (viết mail, thuyết trình…)? TOEIC Speaking – Writing có thể giải quyết nhanh điều đó.

Nội dung khóa học

 Phần 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ TOEIC S-W
 Bài 1: SPEAKING – TASK 1 0:14:28
 Bài 2: SPEAKING – TASK 2 0:07:42
 Bài 3: SPEAKING – TASK 3 0:05:10
 Bài 4: SPEAKING – TASK 4 0:07:52
 Bài 5: SPEAKING – TASK 5 0:05:48
 Bài 6: SPEAKING – TASK 6 0:12:51
 Bài 7: WRITING – TASK 1 0:16:00
 Bài 8: WRITING – TASK 2 0:11:04
 Bài 9: WRITING – TASK 3 0:12:28
 Phần 2: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT SPEAKING
 Bài 10: Unit 1.1 Question 1-2 0:11:00
 Bài 11: Unit 1.2A Question 1-2 0:25:09
 Bài 12: Unit 1.2B Question 1-2 0:25:20
 Bài 13: Unit 1.2C Question 1-2 0:18:38
 Bài 14: Unit 1.3A Question 1-2 0:20:32
 Bài 15: Unit 1.3B Question 1-3 0:15:16
 Bài 16: Unit 1.4 Question 1-2 0:22:20
 Bài 17: Unit 2.1 Question 3 0:10:56
 Bài 18: Unit 2.2 A Question 3 0:19:13
 Bài 19: Unit 2.2 B Question 3 0:13:10
 Bài 20: Unit 2.2 C Question 3 0:18:13
 Bài 21: Unit 2.3 Question 3 0:21:36
 Bài 22: Unit 2.4 Question 3 0:12:01
 Bài 23: Unit 3.1 Question 4-6 0:11:28
 Bài 24: Unit 3.2 A Question 4-6 0:03:29
 Bài 25: Unit 3.2 B Question 4-6 0:18:35
 Bài 26: Unit 3.2 C Question 4-6 0:11:42
 Bài 27: Unit 3.2 D Question 4-6 0:13:29
 Bài 28: Unit 3.3 A Question 4-6 0:18:38
 Bài 29: Unit 3.3 B Question 4-6 0:10:17
 Bài 30: Unit 3.4 Question 4-6 0:13:59
 Bài 31: Unit 4.1 Question 7-9 0:09:57
 Bài 32: Unit 4.2 A Question 7-9 0:12:40
 Bài 33: Unit 4.2 B Question 7-9 0:09:16
 Bài 34: Unit 4.2 C Question 7-9 0:19:55
 Bài 35: Unit 4.3 A Question 7-9 0:11:21
 Bài 36: Unit 4.3 B Question 7-9 0:13:23
 Bài 37: Unit 4.4 Question 7-9 0:09:45
 Bài 38: Unit 5.1 Question 10 0:11:14
 Bài 39: Unit 5.2 A Question 10 0:17:03
 Bài 40: Unit 5.2 B Question 10 0:11:36
 Bài 41: Unit 5.2 C Question 10 0:18:18
 Bài 42: Unit 5.4 Question 10 0:19:01
 Bài 43: Unit 6.1 Question 11 0:08:56
 Bài 44: Unit 6.2 A Question 11 0:10:21
 Bài 45: Unit 6.2 B Question 11 0:07:30
 Bài 46: Unit 6.2 C Question 11 0:12:18
 Bài 47: Unit 6.3 A Question 11 0:15:00
 Bài 48: Unit 6.3 B Question 11 0:06:24
 Bài 49: Unit 6.4 Question 11 0:12:49
 Bài 50: REVIEW SPEAKING TASK 1
 Bài 51: REVIEW SPEAKING TASK 2
 Bài 52: REVIEW SPEAKING TASK 3
 Bài 53: REVIEW SPEAKING TASK 4
 Bài 54: REVIEW SPEAKING TASK 5
 Bài 55: REVIEW SPEAKING TASK 6
 Phần 3: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT WRITING
 Bài 56: Unit 1.1 A Write a sentence based on a picture 0:09:44
 Bài 57: Unit 1.1 B Write a sentence based on a picture 0:18:23
 Bài 58: Unit 1.2 Write a sentence based on a picture 0:18:31
 Bài 59: Unit 1.3 Write a sentence based on a picture 0:16:40
 Bài 60: Unit 2.1 A Respond to a written request 0:20:37
 Bài 61: Unit 2.1 B Respond to a written request 0:18:36
 Bài 62: Unit 2.2 Respond to a written request 0:14:12
 Bài 63: Unit 2.3 Respond to a written request 0:30:20
 Bài 64: Unit 3.1 Write an opinion essay 0:18:50
 Bài 65: Unit 3.1 Write an opinion essay 0:17:03
 Bài 66: Unit 3.2 Write an opinion essay 0:07:18
 Bài 67: Unit 3.3 Write an opinion essay 0:28:24
 Bài 68: REVIEW WRITING TASK 1
 Bài 69: REVIEW WRITING TASK 2
 Bài 70: REVIEW WRITING TASK 3

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.