Chuẩn Phát Âm Tiếng Anh và Giao Tiếp Căn Bản

Tự tin nói Tiếng Anh giọng chuẩn

Giảng viên: Asteria ĐỗTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Đến với khóa học, bạn sẽ được học kỹ về các yếu tố để có phát âm chuẩn tiếng Anh là khẩu hình và trọng âm chính xác. Ngoài ra, bạn còn học được cách dùng từ và biểu đạt ý mình sao cho chuẩn xác trong một số tình huống thông dụng hằng ngày, để không còn phải lo lắng tại sao mình nói tiếng Anh ‘đúng’ mà khi giao tiếp, người bản xứ lại không thể hiểu được, hoặc bạn không nghe hiểu được họ nói gì.

Bạn sẽ học được gì?

  • Khẩu hình chuẩn trong phát âm tiếng Anh
  • Tự tin nói tiếng Anh chuẩn giọng bản ngữ
  • Phân biệt được âm dài, âm ngắn và nhấn trọng âm trong từ cũng như nhấn từ trong câu
  • Dùng đúng từ ngữ để biểu đạt chính xác nhất trong những tình huống giao tiếp hằng ngày

Đối tượng đào tạo

  • Giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ Shop, Quản lý cửa hàng.
  • Cá nhân đang kinh doanh online, hoặc đang muốn khởi nghiệp
  • Và tất cả những ai mong muốn …….

Nội dung khóa học

 Phần 1: Pronunciation in English Speaking (Phần ‘Phát âm’ trong tiếng Anh) I – Nguyên Âm
 Bài 1: Những yếu tố quan trọng để có phát âm chuẩn trong tiếng Anh. 0:03:10
 Bài 2: Phân biệt âm chuẩn dài [i:] và âm chuẩn ngắn [i] 0:04:14
 Bài 3: Phân biệt âm chuẩn dài [ei] và âm chuẩn ngắn [e] 0:05:09
 Bài 4: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [ae] 0:02:35
 Bài 5: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm dài [a:] 0:03:31
 Bài 6: Phân biệt âm chuẩn [ai] và âm chuẩn [oi] 0:05:29
 Bài 7: Phân biệt âm chuẩn ngắn [o] và âm chuẩn dài [o:] 0:05:22
 Bài 8: Phân biệt âm chuẩn ngắn [au] và âm chuẩn ngắn [ou] 0:03:59
 Bài 9: Phân biệt âm chuẩn dài [u:] và âm chuẩn ngắn [u] 0:05:08
 Bài 10: Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [yu:] 0:02:53
 Bài 11: Cách phát âm đúng chuẩn âm [^] 0:02:47
 Bài 12: Cách phát âm đúng chuẩn âm 3: và âm [er] 0:04:03
 Bài 13: Cách phát âm đúng chuẩn âm [ie] 0:02:50
 Phần 2: Pronunciation in English Speaking (Phần ‘Phát âm’ trong tiếng Anh) II – Phụ Âm Đơn
 Bài 14: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [b], [p] 0:04:22
 Bài 15: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [c] – [s] & [k] và [d] 0:04:02
 Bài 16: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [f]. Phân biệt phụ âm [f] và [v] 0:03:43
 Bài 17: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [g] – [g], [dz], [z] và [dz] 0:04:34
 Bài 18: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [h] – [h] & [âm h câm] và âm [k] 0:03:19
 Bài 19: Cách phát âm đúng chuẩn 3 phụ âm [l], [m], & [n] 0:03:04
 Bài 20: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [q] – [kw] & [k], [r] 0:03:48
 Bài 21: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [s] – [s] & [z] và [t] và [w] 0:04:55
 Bài 22: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm x – [ks], [gz] & [z] và âm z – [z] 0:04:16
 Phần 3: Pronunciation in English Speaking (Phần ‘Phát âm’ trong tiếng Anh) III – Phụ Âm Ghép
 Bài 23: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép cc – [ks] & [k], ch và tch – [ch] 0:03:36
 Bài 24: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ch – [k] & [sh], âm ck – [k], và âm dge [dz] 0:03:04
 Bài 25: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép gh – [g], [f] & [âm gh câm], và âm [gu] 0:05:05
 Bài 26: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ng – [n] & [n + ng], và âm ghép ph – [f] 0:03:00
 Bài 27: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sc – [s] & [sk], âm ghép sch – [sk] & [sh] 0:03:03
 Bài 28: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sh – [sh], âm ghép th – [0] & [đ] 0:05:11
 Bài 29: Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép wh – [w] & [h], và âm ghép xh – [ks], [ks + h] & [g + z] 0:03:27
 Bài 30: Phụ âm câm b (bt, pt, and mb), Phụ âm câm k, g and p khi đứng trước phụ âm n, Phụ âm câm l khi đứng trước phụ âm m, và Phụ âm câm p khi đứng trước phụ âm s 0:03:57
 Bài 31: Những yếu tố quan trọng để nói một câu tiếng Anh nghe tự nhiên như người bản ngữ 0:08:29
 Bài 32: Cách chữa các lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh của người Việt 0:07:27
 Bài 33: Phát âm Nâng Cao, những âm được lượt đi trong tiếng Anh hiện đại 0:05:18
 Phần 4: Tình huống ứng dụng thực tế
 Bài 34: Những cách dùng mạo từ THE khi nào không trong tiếng anh 0:09:22
 Bài 35: Tình huống – Cách để mô tả về tính cách và bản thân bạn hoặc người khác 0:04:37
 Bài 36: Tình huống – Cách để đưa ra lời đề nghị hay yêu cầu 0:08:11
 Bài 37: Tình huống – Những cách nói thông dụng nơi nhà hàng (áp dụng bài ở Phần 8) 0:08:00
 Bài 38: ình huống – Những cách nói thông dụng nơi bệnh viện
 Bài 39: Tình huống – Cách để biểu lộ sự đồng ý, thích hay không thích 0:04:46
 Bài 40: Tình huống – Cách chỉ đường và mô tả vị trí (áp dụng cách sử dụng giới từ)
 Bài 41: Tình huống – Cách để an ủi và động viên người khác 0:06:04
 Bài 42: Cách biểu lộ và diễn ý qua tông giọng trong tiếng Anh 0:04:39
 Bài 43: Tổng kết

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.