Chuyên gia về nội quy và xử lý kỷ luật Lao động

Đào tạo kiến thức bài bản, có hệ thống về Hợp đồng lao động và Thỏa ước Lao động Tập thể.

Giảng viên: Lê Trọng Thêm


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang làm công tác nhân sự, pháp lý nhân sự, người lao động và những người có định hướng phát triển trong lĩnh vực nhân sự.
Chủ doanh nghiệp, các cấp nhân viên và cấp quản lý tại phòng ban như: phòng nhân sự, phòng pháp chế,… cần trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về nhân sự.
Hiện nay, rất nhiều anh chị nhân sự không nắm vững được các kiến thức pháp lý nên khi thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý lao động thường lúng túng và gặp nhiều nguy cơ tranh chấp lao động.

Hiểu được điều này, tại Unica.vn, chúng tôi đem đến khóa học Chuyên gia về nội quy và xử lý kỷ luật Lao động.
Khóa học được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế và những vướng mắt thường gặp trong các quan hệ lao động, theo quá trình của một quan hệ lao động hoàn chỉnh, từ giai đoạn tuyển dụng đến khi chấm dứt quan hệ lao động;
Học viên sẽ được đào tạo kiếc thức bài bản, có hệ thống về Hợp đồng lao động và Thỏa ước Lao động Tập thể, đồng thời được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Luật sư chuyên về lĩnh vực lao động.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức pháp luật lao động được xây dựng dựa trên những quy định pháp luật mới nhất và đang có hiệu lực.
  • Tự chủ động thực hiện các công việc pháp lý về lao động

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:28
 Phần 2: Nội quy Lao động
 Bài 2: Sự cần thiết của Nội quy Lao động 0:07:09
 Bài 3: Các nội dung chính của Nội quy Lao động 0:04:38
 Bài 4: Quy trình ban hành Nội quy Lao động 0:10:43
 Bài 5: Những điểm cần lưu ý về Nội quy Lao động 0:18:13
 Phần 3: Xử lý kỷ luật lao động
 Bài 6: Quy trình xử lý kỷ luật lao động (p1) 0:12:48
 Bài 7: Quy trình xử lý kỷ luật lao động (p2) 0:12:30
 Bài 8: Tạm đình chỉ công việc của người lao động 0:04:26
 Bài 9: Cơ sở đánh giá xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật 0:02:07
 Bài 10: Hậu quả khi xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật 0:10:27
 Phần 4: Quy trình xử lý kỷ luật lao động
 Bài 11: Chuẩn bị các tài liệu và công việc cần thiết 0:04:48
 Bài 12: Gửi thông báo mời họp xử lý kỷ luật lao động 0:09:01
 Bài 13: Tổ chức họp và lập biên bản họp 0:05:55
 Bài 14: Ra quyết định xử lý kỷ luật lao động 0:03:26
 Bài 15: Thực hiện các thủ tục sau cùng của xử lý kỷ luật lao động 0:02:28
 Phần 5: Tổng kết và lưu ý trong tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động và soạn thảo văn bản liên quan
 Bài 16: Ghi chép biên bản họp xử lý kỷ luật lao động 0:06:27
 Bài 17: Rủi ro thường gặp trong xử lý kỷ luật lao động 0:05:10
 Bài 18: Lưu ý trong xử lý kỷ luật lao động 0:11:09

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.