Cơ hội vàng định cư tay nghề cao với IELTS GENERAL

Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt, giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELRS, hiện thực hóa ước mơ

Giảng viên: Lưu Thị Thu Hà (Hà Lưu)


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Học viên thường không hiểu các dạng đề của IELTS, không học đặc điểm mà ngay lập tức đi vào thực hành làm đề nên sẽ không đạt hiệu quả điểm mong muốn trong thời gian ngắn nhất từ 4 đến 8 tuần. Khóa học Cơ hội vàng định cư tay nghề cao với IELTS GENERAL – của cô Lưu Hà – đi phân tích sâu từng môn học, đặc điểm của từng dạng bài và cách làm chi tiết.

  • Giảng viên phân tích kỹ đặc điểm dạng bài, kỹ năng làm bài của từng dạng và phương pháp làm từ cơ bản đến nâng cao.
  • Học viên thực hành và làm bài tập trực tiếp bộ học liệu CAMBRIGDE IELTS.

Sau khi học lý thuyết qua video, học viên hoàn toàn được thực hành miễn phí các dạng bài theo video đã học tại website của cô Lưu Hà www.loluyenielts.com. Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt, chỉ cần học viên chăm chỉ sẽ đạt được ĐIỂM MỤC TIÊU nhanh nhất từ 5.0 đến 8.0 tùy thuộc vào nền tảng kiến thức của học viên ban đầu.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được đặc điểm từng dạng bài, giúp rút ngắn thời gian ôn luyện
  • Có được kỹ năng, phương pháp làm bài theo từng dạng từ cơ bản đến nâng cao.
  • Được thực hành và làm bài tập trực tiếp bộ học liệu CAMBRIGDE IELTS
  • Đạt điểm mục tiêu từ 5.0 đến 8.0 tùy vào nền tảng kiến thức ngôn ngữ căn bản đã có.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Module Listening
 Bài 1: Đặc điểm dạng bài Note completion – Section 1 0:21:48
 Bài 2: Dạng bài Completion note – Section 4 0:22:51
 Bài 3: Signpost word và cách dùng 0:19:21
 Bài 4: Dạng bài Sentence completion 0:10:41
 Bài 5: Dạng bài Short answer 0:08:51
 Bài 6: Dạng bài Summary 0:07:46
 Bài 7: Dạng bài Table completion 0:10:03
 Bài 8: Dạng bài Classification 0:18:31
 Bài 9: Dạng bài Matching list 0:12:58
 Bài 10: Dạng bài diagram labelling 0:30:43
 Bài 11: Dạng bài multiple choice 0:19:34
 Bài 12: Bảng Synonym và Paraphrase 0:11:11
 Phần 2: Module Reading
 Bài 13: Đặc điểm dạng bài đọc 0:05:38
 Bài 14: Cách làm bài của từng dạng bài 0:12:26
 Bài 15: Short answer 0:09:59
 Bài 16: Classification question 0:05:49
 Bài 17: Mutiple choice question 0:05:04
 Bài 18: Summary completion 0:07:30
 Bài 19: True – false – not given/ yes – no – not given 0:16:18
 Bài 20: Which paragraph contain info 0:07:02
 Bài 21: Math heading 0:09:48
 Bài 22: Matching list 0:07:54
 Bài 23: Sentence note table completion 0:11:07
 Phần 3: Module Writing 1
 Bài 24: Cách thức viết thư 0:09:47
 Bài 25: Các cấu trúc hay dùng 0:09:40
 Bài 26: Cách viết dạng bài formal 0:10:22
 Bài 27: Cách viết dạng bài semi formal 0:07:50
 Bài 28: Cách viết dạng bài informal 0:05:23
 Bài 29: Phân tích bài luận chuẩn Writing 1 0:13:04
 Phần 4: Module Writing 2
 Bài 30: Phân tích đặc điểm Writing 2 0:11:24
 Bài 31: Cách viết mở bài 0:15:25
 Bài 32: Cách viết kết bài 0:09:13
 Bài 33: Thân bài – Các phương tiện nối ý – Referent và synonyms 0:11:27
 Bài 34: Thân bài – Cách viết câu mở đoạn 0:17:18
 Bài 35: Thân bài – Cách sử dụng hedging 0:07:41
 Bài 36: Thân bài – Chức năng của câu 0:07:50
 Bài 37: Thân bài – Các cấu trúc ghép 2 ý thành 1 câu ghép phức 0:06:01
 Bài 38: Thân bài – Các từ nối để nối ý 0:08:47
 Bài 39: Thân bài – Cách viết đoạn 0:11:49
 Bài 40: Toàn bài – Cách viết đề 0:14:43
 Bài 41: Tiêu chí chấm điểm và các lỗi thường thấy 0:12:35
 Bài 42: Collocation – Các cấu trúc cần tránh và nên dùng 0:18:52
 Bài 43: Bảng synonyms, referents và paraphrases thường dùng 0:25:21
 Phần 5: Speaking
 Bài 44: Language functions – chức năng ngôn ngữ 0:14:16
 Bài 45: Phân tích Part 1 0:17:47
 Bài 46: Phân tích part 2 0:13:38
 Bài 47: Signpost word và cách dùng 0:19:24
 Bài 48: 22 topic từ vựng academic 1-4 0:15:53
 Bài 49: 22 topic từ vựng academic 5-8 0:09:42
 Bài 50: 22 topic từ vựng academic 9-13 0:07:54
 Bài 51: 22 topic từ vựng academic 14-18 0:09:55
 Bài 52: 22 topic từ vựng academic 19-22 0:07:49

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.