Cơ hội vàng định cư tay nghề cao với IELTS GENERAL

Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt, giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELRS, hiện thực hóa ước mơ

Giảng viên: Lưu Thị Thu Hà (Hà Lưu)


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Học viên thường không hiểu các dạng đề của IELTS, không học đặc điểm mà ngay lập tức đi vào thực hành làm đề nên sẽ không đạt hiệu quả điểm mong muốn trong thời gian ngắn nhất từ 4 đến 8 tuần. Khóa học Cơ hội vàng định cư tay nghề cao với IELTS GENERAL – của cô Lưu Hà – đi phân tích sâu từng môn học, đặc điểm của từng dạng bài và cách làm chi tiết.

  • Giảng viên phân tích kỹ đặc điểm dạng bài, kỹ năng làm bài của từng dạng và phương pháp làm từ cơ bản đến nâng cao.
  • Học viên thực hành và làm bài tập trực tiếp bộ học liệu CAMBRIGDE IELTS.

Sau khi học lý thuyết qua video, học viên hoàn toàn được thực hành miễn phí các dạng bài theo video đã học tại website của cô Lưu Hà www.loluyenielts.com. Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt, chỉ cần học viên chăm chỉ sẽ đạt được ĐIỂM MỤC TIÊU nhanh nhất từ 5.0 đến 8.0 tùy thuộc vào nền tảng kiến thức của học viên ban đầu.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được đặc điểm từng dạng bài, giúp rút ngắn thời gian ôn luyện
  • Có được kỹ năng, phương pháp làm bài theo từng dạng từ cơ bản đến nâng cao.
  • Được thực hành và làm bài tập trực tiếp bộ học liệu CAMBRIGDE IELTS
  • Đạt điểm mục tiêu từ 5.0 đến 8.0 tùy vào nền tảng kiến thức ngôn ngữ căn bản đã có.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Module Listening
 Bài 1: Đặc điểm dạng bài Note completion – Section 10:21:48
 Bài 2: Dạng bài Completion note – Section 40:22:51
 Bài 3: Signpost word và cách dùng0:19:21
 Bài 4: Dạng bài Sentence completion0:10:41
 Bài 5: Dạng bài Short answer0:08:51
 Bài 6: Dạng bài Summary0:07:46
 Bài 7: Dạng bài Table completion0:10:03
 Bài 8: Dạng bài Classification0:18:31
 Bài 9: Dạng bài Matching list0:12:58
 Bài 10: Dạng bài diagram labelling0:30:43
 Bài 11: Dạng bài multiple choice0:19:34
 Bài 12: Bảng Synonym và Paraphrase0:11:11
 Phần 2: Module Reading
 Bài 13: Đặc điểm dạng bài đọc0:05:38
 Bài 14: Cách làm bài của từng dạng bài0:12:26
 Bài 15: Short answer0:09:59
 Bài 16: Classification question0:05:49
 Bài 17: Mutiple choice question0:05:04
 Bài 18: Summary completion0:07:30
 Bài 19: True – false – not given/ yes – no – not given0:16:18
 Bài 20: Which paragraph contain info0:07:02
 Bài 21: Math heading0:09:48
 Bài 22: Matching list0:07:54
 Bài 23: Sentence note table completion0:11:07
 Phần 3: Module Writing 1
 Bài 24: Cách thức viết thư0:09:47
 Bài 25: Các cấu trúc hay dùng0:09:40
 Bài 26: Cách viết dạng bài formal0:10:22
 Bài 27: Cách viết dạng bài semi formal0:07:50
 Bài 28: Cách viết dạng bài informal0:05:23
 Bài 29: Phân tích bài luận chuẩn Writing 10:13:04
 Phần 4: Module Writing 2
 Bài 30: Phân tích đặc điểm Writing 20:11:24
 Bài 31: Cách viết mở bài0:15:25
 Bài 32: Cách viết kết bài0:09:13
 Bài 33: Thân bài – Các phương tiện nối ý – Referent và synonyms0:11:27
 Bài 34: Thân bài – Cách viết câu mở đoạn0:17:18
 Bài 35: Thân bài – Cách sử dụng hedging0:07:41
 Bài 36: Thân bài – Chức năng của câu0:07:50
 Bài 37: Thân bài – Các cấu trúc ghép 2 ý thành 1 câu ghép phức0:06:01
 Bài 38: Thân bài – Các từ nối để nối ý0:08:47
 Bài 39: Thân bài – Cách viết đoạn0:11:49
 Bài 40: Toàn bài – Cách viết đề0:14:43
 Bài 41: Tiêu chí chấm điểm và các lỗi thường thấy0:12:35
 Bài 42: Collocation – Các cấu trúc cần tránh và nên dùng0:18:52
 Bài 43: Bảng synonyms, referents và paraphrases thường dùng0:25:21
 Phần 5: Speaking
 Bài 44: Language functions – chức năng ngôn ngữ0:14:16
 Bài 45: Phân tích Part 10:17:47
 Bài 46: Phân tích part 20:13:38
 Bài 47: Signpost word và cách dùng0:19:24
 Bài 48: 22 topic từ vựng academic 1-40:15:53
 Bài 49: 22 topic từ vựng academic 5-80:09:42
 Bài 50: 22 topic từ vựng academic 9-130:07:54
 Bài 51: 22 topic từ vựng academic 14-180:09:55
 Bài 52: 22 topic từ vựng academic 19-220:07:49

Đăng Ký Học Ngay

 

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *