Công cụ đánh giá chương trình cho tổ chức phi lợi nhuận


Tìm Hiểu Thêm

Tiếp nối chuỗi khóa học đặc biệt dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, Kyna.vn và Trung tâm LIN tiếp tục giới thiệu đến bạn một khóa học mới dành cho:

 • Giám đốc điều hành
 • Quản lý chương trình (hoặc dự án)
 • Thành viên trong Hội đồng quản trị
 • Tình nguyện viên chuyên môn tham gia dẫn dắt hoặc hỗ trợ đánh giá chương trình.

Nếu như bạn muốn:

 • Đánh giá chương trình của mình đang được thực hiện như thế nào.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho người thụ hưởng.

Thì khóa học “Công cụ đánh giá chương trình dành cho tổ chức phi lợi nhuận” sẽ giúp bạn.

Tham gia khóa học, bạn sẽ:

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chương trình
 • Biết cách lên kế hoạch cho công tác đánh giá chương trình
 • Hiểu được vai trò của khung logic trong việc đánh giá
 • Được giảng viên đưa ra các khuyến nghị để tiến hành công tác đánh giá chương trình một cách hiệu quả hơn.
 • Biết cách sử dụng và chia sẻ các kết quả của công tác đánh giá chương trình.

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

  • Bài 0: Thông tin học viên
  • Bài 1: Chào mừng đến với Bộ công cụ
  • Bài 2: Khái niệm và tầm quan trọng của Đánh giá chương trình
  • Bài 3: Video phỏng vấn đại diện của Tổ chức PLN
  • Bài 4: Những Ngộ nhận và Sự thật về Đánh giá chương trình
  • Trắc nghiệm Phần 1
 • PHẦN 2: LÊN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

  • Bài 5: Ba câu hỏi bắt đầu
  • Bài 6: Đánh giá quá trình và Đánh giá kết quả
  • Bài 7: Những thuật ngữ quan trọng trong Đánh giá chương
  • Bài 8: Sử dụng Khung logic để thiết kế kế hoạch Đánh giá chương trình
  • Bài 9: Đo lường định lượng và Đo lường định tính
  • Bài 10: Kết hợp phản hồi của các đối tác vào việc đánh giá
  • Bài 11: Những lời khuyên khi lên kế hoạch đánh giá
  • Trắc ngiệm Phần 2
  • Bài tập Phần 2
 • PHẦN 3: THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC VÀ GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

  • Bài 12: Giới thiệu Phần 3
  • Bài 13: Tiến hành Đánh giá chương trình chính thức
  • Bài 14: Viết Báo cáo đánh giá
  • Bài 15: Sử dụng các Kết quả đánh giá
  • Bài 16: Giám sát và đánh giá thường xuyên
  • Trắc nghiệm Phần 3
  • Bài tập Phần 3
 • PHẦN 4: TỔNG KẾT

  • Bài 17: Chúc mừng
  • Bộ công cụ tự đánh giá
  • Lượng giá bộ công cụ
  • Toàn bộ bài giảng

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.