Công cụ gây quỹ dành cho tổ chức phi lợi nhuận


Tìm Hiểu Thêm

Tiền là vấn đề muôn thuở đối với nhiều tổ chức phi lợi nhuận với những câu hỏi thường gặp như: chúng ta cần bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Tại sao chúng ta không thể kiếm nhiều tiền hơn? Trong thời buổi kinh tế khó khăn thì những câu hỏi này lại càng trở nên bức bách hơn nữa.

Mặc dù vấp phải nhiều vấn đề tài chính như vậy, nhưng các tổ chức phi lợi nhuận thường có xu hướng thiết kế chương trình hoạt động hơn là chương trình gây quỹ. Điều này khiến những nhà tài trợ hoài nghi (hoặc không hiểu hết) hiệu quả của đồng tiền mà họ đóng góp.

Để khắc phục tình trạng này, các tổ chức phi lợi nhuận nên tổ chức sử dụng các công cụ huy động tài chính và phi tài chính một cách hiệu quả. Khóa học công cụ gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận (NPO) sẽ giúp bạn có hình dung chính xác nhất về bộ công cụ gây quỹ và cách vận hành nó tốt nhất.

Học được gì từ khóa học này:

 • Cách lập kế hoạch gây quỹ NPO hiệu quả
 • Cách phân tích các nguồn thu nhập
 • Các phương thức gây quỹ
 • Cách phát triển và giữ các nhà tại trợ trung thành
 • Cách theo dõi và giám sát chương trình gây quỹ

Khóa học được giảng dạy bởi chuyên viên tư vấn và gây quỹ Nguyễn Phương Anh. Khóa học dành cho nhân viên gây quỹ, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính hoặc Nhân viên truyền thông. Ngoài ra, bộ công cụ này cũng hữu ích trong bất cứ nghề nghiệp nào cần huy động và quản lý tài chính.

Hãy tham gia và khám phá!

Chi tiết khóa học

 • SECTION 1

  • Bài 1: Chào mừng bạn tham gia khóa học Gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận!
  • Bài 2: Phỏng vấn NPO về những thách thức trong việc gây quỹ
  • Bài 3: Những ngộ nhận và sự thật về việc gây Quỹ
  • Trắc nghiệm phần 1
  • Khảo sát thông tin học viên
 • SECTION 2

  • Bài 4: Phát triển một kế hoạch gây quỹ
  • Bài 5: Bước 1: Xác lập Bối cảnh
  • Bài 6: Bước 2 : Thiết Lập Mục Tiêu Gây Quỹ
  • Bài 7: Bước 3: Phân tích các dạng nhà tài trợ
  • Bài 8: Bước 4: Thiết lập mục tiêu gây quỹ cho các dạng nhà tài trợ
  • Bài 9: Bước 5: Xác định chiến lược gây quỹ cho từng danh mục nhà tài trợ.
  • Bài 10: Bước 6: Phát triển Thông Điệp Gây Quỹ
  • Bài 11: Bước 7: Biên soạn kế hoạch gây quỹ
  • Trắc nghiệm phần 2
  • Tài liệu tải về Phần 2
  • Bài tập phần 2
  • Lượng giá học phần
 • SECTION 3

  • Tài liệu tải về Phần 3
  • Bài 12: Gây quỹ từ Các cá nhân
  • Bài 13: Gây quỹ bằng phương tiện truyền thông xã hội
  • Bài 14: Gây quỹ từ các Tổ chức Nhỏ
  • Bài 15: Gây quỹ từ Doanh nghiệp
  • Bài 16: Gây quỹ từ các Tổ chức Lớn
  • Trắc nghiệm phần 3
  • Bài tập phần 3
  • Lượng giá học phần
  •  Lượng giá học phần
 • SECTION 4

  • Bài 17: Phỏng vấn nhà tài trợ
  • Bài 18: Chế độ đãi ngộ nhà tài trợ
  • Bài 19: Dữ liệu nhà tài trợ và Hệ thống Quản lý quan hệ liên lạc (CRM)
  • Trắc nghiệm phần 4
  • Tài liệu tải về Phần 4
  • Bài tập phần 4
  • Lượng giá học phần
 • SECTION 5

  • Bài 20: Đạo đức trong Gây quỹ
  • Trắc nghiệm phần 5
  • Tài liệu tải về Phần 5
  • Bài tập phần 5
  • Lượng giá học phần
 • SECTION 6

  • Bài 21: Đánh giá chương trình gây quỹ cho NPO của bạn
  • Bài 22: Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành khoá học Gây quỹ!
  • Tài liệu tải về Phần 6
  • Hướng dẫn nhận giấy chứng nhận
  • Lượng giá khóa học
  • Tải về: Toàn bộ bài giảng

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.