Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

Đội ngũ nhân lực hoàn toàn gắn kết, hiệu quả công việc cao, hình thành một tập thể lớn mạnh, hướng đến một sự phát triển thịnh vượng trong tương lai không xa.

Giảng viên: Nguyễn Văn Đức


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nhân viên “Không nhiệt tình trong công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm, không gắn bó với công ty, bộ phận”.

Nhân viên “Làm việc chậm chạp, hay gây ra sai sót “.

Nhân viên “Không chủ động trong giải quyết công việc, hay ỉ lại, trông chờ vào chỉ đạo của người quản lý”.

Nhân viên “Hay làm việc theo cảm tính, tự phát, hay cãi lại nhà quản lý”.

Nhân viên “Hơi vô tổ chức, trong một số trường hợp họ còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng người quản lý”.

Công ty, bộ phận hoạt động “Không quy củ, nề nếp, công việc việc bị chồng chéo, không rõ trách nhiệm thuộc về ai”.

Anh chị đang phải tham gia khá nhiều cuộc họp để “Giải quyết những vấn đề phát sinh của tổ chức”.

Hãy đến với khóa học Công cụ quản lý và điều hành nhân viên tại Unica.vn.

Đào tạo một người đã khó, để định hướng một đội ngũ nhân viên đi theo đường lối phát triển riêng của một cá nhân, một tổ chức, một công ty lại càng khó hơn, chính vì vậy, khóa học được tạo ra nhằm giúp các Anh/chị đang đảm nhiệm vị trí quản lý, điều hành các doanh nghiệp, tổ chức có hướng dẫn dắt đúng đắn để đội ngũ nhân lực của mình có thể gắn kết và tạo ra hiệu quả công việc cao, hình thành một tập thể lớn mạnh, hướng đến một sự phát triển thịnh vượng trong tương lai không xa.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được “Nhu cầu của nhân viên và biết cách đáp ứng các nhu cầu của họ một cách phù hợp nhất” từ đó giúp nhân viên làm việc năng suất và hiệu quả hơn.
  • Biết sử dụng “Hệ thống các nội quy, quy định, quy chế quản lý của công ty” để từng bước tạo rèn tính nghiêm túc trong công việc cho nhân viên.
  • Biết cách giúp nhân viên “Làm việc nhanh hơn, chính xách hơn”, “Có thu nhập cao hơn, gắn bó hơn với công ty, bộ phận”
  • Nắm được phương pháp và kỹ năng để “Xây dựng một phòng ban, bộ phận” làm việc chuyên nghiệp, năng suất và hiệu quả.
  • Biết cách “Giám sát” nhân viên làm việc chặt chẽ, văn mình, lịch thiệp.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:53
 Phần 2: Thỏa mãn nhu cầu nhân viên
 Bài 2: Nghiên cứu nấc thang thứ nhất trong tháp nhu cầu Maslow 0:05:20
 Bài 3: Nghiên cứu nấc thang thứ hai trong tháp nhu cầu Maslow 0:03:46
 Bài 4: Nghiên cứu nấc thang thứ ba trong tháp nhu cầu Maslow 0:02:15
 Bài 5: Nghiên cứu nấc thang thứ tư trong tháp nhu cầu Maslow 0:02:47
 Bài 6: Nghiên cứu nấc thang thứ năm trong tháp nhu cầu Maslow 0:02:47
 Phần 3: Sử dụng công cụ luật pháp
 Bài 7: Những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chưa sử dụng tốt công cụ luật pháp trong quản lý 0:06:14
 Bài 8: Nguyên nhân của việc doanh nghiệp chưa sử dụng tốt công cụ luật pháp trong quản lý 0:07:53
 Bài 9: Xây dựng hệ thống luật pháp cho doanh nghiệp 0:03:01
 Bài 10: Xây dựng cơ chế giám sát việc tuân thủ luật pháp trong doanh nghiệp 0:01:47
 Bài 11: Thực hiện việc thưởng phạt công bằng, công khai trong doanh nghiệp 0:01:48
 Bài 12: Đề cao sự làm gương của ngườI quản lý trong việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp 0:02:08
 Bài 13: Giá trị của công cụ luật pháp trong quản lý nhân viên 0:04:36
 Phần 4: Sử dụng công cụ quy trình
 Bài 14: Những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chưa vận dụng tốt công cụ quy trình trong quản lý 0:07:15
 Bài 15: Ứng dụng quy trình trong quản lý và đIều hành nhân viên 0:06:19
 Phần 5: Sử dụng công cụ giám sát và hành chính
 Bài 16: Sử dụng công cụ giám sát trong quản lý và đIều hành nhân viên 0:10:10
 Bài 17: Sử dụng công cụ thủ tục hành chính trong quản lý 0:04:27
 Phần 6: Sử dụng biện pháp mềm
 Bài 18: Khen ngợi để khích lệ nhân viên 0:05:46
 Bài 19: Quan tâm để khích lệ nhân viên 0:08:26
 Phần 7: Phong cách lãnh đạo
 Bài 20: Sử dụng phong cách lãnh đạo 360 để khích lệ nhân viên 0:04:51

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.