Đầu tư đà tăng trưởng

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn sở hữu 6 tư duy đúng trong đầu tư tăng trường thực chiến.

Giảng viên: Đặng Trọng Khang


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn mong muốn tìm hiểu về chứng khoán?
Bạn là nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán?
Nhà đầu tư cũ mất căn bản muốn trở lại với con đường đầu tư đà tăng trưởng thực chiến?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ và đang trong giai đoạn đầu. Vì vậy, đây là cơ hội rất tốt cho những nhà đâu mong muốn tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu không am hiểu, bạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Hãy đến với khóa học Đầu tư đà tăng trưởng tại Unica.vn

Khóa học sẽ hướng dẫn:

06 tư duy đúng trong đầu tư tăng trưởng

Cách nhận diện thị trường đang trong giai đoạn thuận lợi

Cách chính xác chọn được doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai

Cách Mua/Bán trong đầu tư đà tăng trưởng thực chiến

Bạn sẽ học được gì

  • 06 tư duy đúng trong đầu tư tăng trưởng
  • Cách nhận diện thị trường đang trong giai đoạn thuận lợi
  • Cách chính xác chọn được doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai
  • Cách Mua/Bán trong đầu tư đà tăng trưởng thực chiến

Nội dung khóa học

 Phần 1: Khái quát
 Bài 1: Thomas R. Price & Philip A. Fisher 0:04:16
 Bài 2: Đầu tư đà tăng trưởng hiện đại 0:01:35
 Phần 2: 6 Tư duy đầu tư đà tăng trưởng
 Bài 3: Tập trung vào doanh nghiệp 0:01:53
 Bài 4: Quan sát thị trường chung 0:02:47
 Bài 5: Làm chủ cảm xúc 0:05:50
 Bài 6: Kỷ luật cao 0:02:22
 Bài 7: Kiên nhẫn là chìa khóa 0:02:11
 Bài 8: Hướng đến tương lai 0:02:13
 Phần 3: Đầu tư đà tăng trưởng thực chiến
 Bài 9: Nguyên lý 3G 0:02:35
 Phần 4: Thị trường tăng trưởng
 Bài 10: Chu kỳ dài hạn 0:02:19
 Bài 11: Chu kỳ trung hạn 0:03:46
 Phần 5: Doanh nghiệp tăng trưởng
 Bài 12: Tăng trưởng doanh thu 04 quý gần nhất 0:05:17
 Bài 13: Tăng trưởng lợi nhuận 04 quý gần nhất 0:03:25
 Bài 14: Tăng trưởng doanh thu quý gần nhì 0:02:48
 Bài 15: Tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhì 0:02:21
 Bài 16: Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất 0:02:26
 Bài 17: Tăng trưởng lợi nhuận úy gần nhất 0:02:17
 Bài 18: ROE 0:09:56
 Bài 19: Cổ phiếu Ưu tiên 0:02:12
 Bài 20: Yếu tố tin tức 0:05:14
 Bài 21: Fisher: 15 tiêu chí & 04 thành tố 0:05:08
 Bài 22: P/E và Định giá cổ phiếu tăng trưởng 0:02:48
 Phần 6: Điểm mua cổ phiếu tăng trưởng
 Bài 23: Vùng đáy 0:02:43
 Bài 24: Vùng tích lũy 0:02:04
 Bài 25: Phân tích kỹ thuật: mẫu hình tăng giá 0:04:55
 Phần 7: Điểm bán cổ phiếu tăng trưởng
 Bài 26: Gió xoay chiều 0:02:15
 Bài 27: Doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ các tiêu chí và/hoặc bão hòa 0:01:39
 Bài 28: Cơ hội tốt hơn 0:03:38
 Phần 8: Hướng dẫn đầu tư thực tế
 Bài 29: Sử dụng cộng cụ đầu tư 0:03:24
 Bài 30: Phân tích nhanh một ví dụ cụ thể 0:08:23
 Phần 9: Những chia sẻ tâm huyết về đầu tư
 Bài 31: Vạn sự tùy duyên 0:04:03

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.