Đầu tư giá trị – Lý thuyết và ứng dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng cho mình hệ thống nguyên tắc đầu tư riêng, biết cách đưa ra quyết định đúng đắn để thành công trong đầu tư chứng khoán

Giảng viên: Trần Quang Vinh


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Không chỉ những nhà đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư lâu năm không thể phân biệt được thế nào là đầu tư tăng trưởng, thế nào là đầu tư giá trị và bản thân họ phù hợp với phương thức đầu tư nào. Chính vì vậy trong quá trình đầu tư chứng khoán họ không xây dựng được những nguyên tắc, chiến thuật mang tính logic và phù hợp.

Khóa học Đầu tư giá trị – Lý thuyết và ứng dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp cho học viên

+ Phân biệt được các trường phái đầu tư và xác định được bản thân mình hợp với chiến thuật đầu tư nào.

+ Xây dựng được hệ thống nguyên tắc hay công thức đầu tư cho bản thân.

+ Đưa ra những quyết định đúng đắn và đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình đầu tư chứng khoán.

Bạn sẽ học được gì

  • Phân biệt được các trường phái đầu tư
  • Lựa chọn được phong cách đầu tư phù hợp
  • Xây dựng được hệ thống nguyên tắc đầu tư tạo ra được thu nhập thụ động từ chứng khoán theo phong cách đầu tư giá trị
  • Đưa ra các quyết định đúng đắn, đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình đầu tư chứng khoán, kiếm được bội tiền

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu về khóa học 0:05:31
 Bài 2: Giới thiệu tổng quan các phong cách đầu tư chứng khoán (phần 1) 0:08:03
 Bài 3: Giới thiệu tổng quan các phong cách đầu tư chứng khoán (phần 2) 0:17:06
 Phần 2: Một số kiến thức mà nhà đầu tư chứng khoán cần biết
 Bài 4: Biên an toàn 0:12:42
 Bài 5: Các phương pháp định giá cổ phiếu (phần 1) 0:11:37
 Bài 6: Các phương pháp định giá cổ phiếu (phần 2) 0:10:51
 Bài 7: Hướng dẫn thực hành định giá so sánh 0:14:08
 Bài 8: Quy trình đầu tư chứng khoán (phần 1) 0:12:15
 Bài 9: Quy trình đầu tư chứng khoán (phần 2) 0:10:59
 Bài 10: Bảo toàn vốn quan trọng hơn tìm kiếm sinh lời thật nhanh (phần 1) 0:09:30
 Bài 11: Bảo toàn vốn quan trọng hơn tìm kiếm sinh lời thật nhanh (phần 2) 0:11:43
 Bài 12: Nhận diện một đợt khủng hoảng mạnh của TTCK 0:16:25
 Phần 3: Quan điểm của nhà đầu tư thành công
 Bài 13: Sáu mức phân loại cổ phiếu (phần 1) 0:15:31
 Bài 14: Sáu mức phân loại cổ phiếu (phần 2) 0:09:00
 Bài 15: Sáu mức phân loại cổ phiếu (phần 3) 0:07:37
 Bài 16: Sáu mức phân loại cổ phiếu (phần 4) 0:13:10
 Phần 4: Đầu tư giá trị
 Bài 17: Khái niệm đầu tư giá trị 0:09:59
 Bài 18: Ai phù hợp với đầu tư giá trị 0:11:15
 Bài 19: Hệ thống nguyên tắc đầu tư (phần 1) 0:12:26
 Bài 20: Hệ thống nguyên tắc đầu tư (phần 2) 0:10:50
 Bài 21: Quản trị danh mục đầu tư 0:15:02

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.