Dạy con từ tiềm thức

Giải đáp được hành vi, phản ứng của trẻ để từ đó cha mẹ đồng hành cùng bé trên con đường trường thành.


Tìm Hiểu Thêm

Bạn sẽ học được gì

  • Khi tham gia khóa học, bạn và người bạn đời của mình cần học cùng để thực hiện mẫu ngôn ngữ đúng cho con.
  • Phụ huynh có thể áp dụng mẫu ngôn ngữ đúng với con, bất chấp mọi hoàn cảnh khác tác động vào con, mà vẫn đạt được kết quả hỗ trợ cho con thay đổi tích cực như mong muốn.
  • Nếu không tham gia khóa học, học viên không bao giờ biết hành vi thái độ của con có nguồn gốc từ LỜI NÓI và THÁI ĐỘ của mình. Khi đó phụ huynh sẽ tìm cách đổ lỗi cho gen tính cách, hoặc môi trường bạn bè, thầy cô giáo… hoặc một yếu tố khác.
  • Về lâu dài, kiến thức này áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống khi ta muốn dùng các mẫu ngôn ngữ này để giúp đỡ bất cứ ai có sự thay đổi tốt lên hoặc ảnh hưởng tích cực để sự phát triển của họ. Áp dụng mẫu này lâu dài, con bạn sẽ trưởng thành hạnh phúc và thành công, rất yêu và gắn kết bố mẹ, gia đình.
  • Ngoài ra con cũng sẽ có gia đình riêng hạnh phúc và biết cách dạy các con của con. Đây mới là tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu: các mẫu ngôn ngữ đầy tình yêu và hiệu quả.

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ mang đến cho các phụ huynh: Các mẫu ngôn ngữ đúng đắn, giàu cảm xúc mà các phương pháp giáo dục hiện đại đang áp dụng gợi ý để dạy con: Glenn Doman, Shichida, Montessori, NLP,… Các mẫu này chủ yếu dựa trên hệ thống kiến thức khoa học của Hiệp hội Lập trình Ngôn ngữ tư duy (hệ thần kinh) Hoa Kỳ.

Lộ trình khóa học: Đi từ chỗ phụ huynh nhận diện vấn đề hiện tại của mình và con; tìm được nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề đó; xem cách chuyên gia làm mẫu những mẫu ngôn ngữ đúng; luyện tập nói theo và áp dụng với con hàng ngày; đến đạt được kết quả là sự thay đổi ngoạn mục của con về cả cảm xúc lẫn hành vi.

Tham gia khóa học bạn sẽ:

+ Gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng về chính vấn đề nuôi dạy con của mình.

+ Phụ huynh hiểu rõ tại sao con có hành vi phản ứng và cảm xúc như vậy.

+ Phụ huynh có quyền chủ động dùng ngôn từ và cảm xúc để cài đặt lại hành vi cho con.

Phương thức giảng dạy: Chủ yếu là LÀM MẪU TRỰC QUAN SINH ĐỘNG học viên chỉ cần, nhìn, nghe, bắt chước. Học viên có thể đặt câu hỏi ở bên dưới, giảng viên sẽ tận tình trả lời và hỗ trợ.

Đặc biệt sau khi tham gia khóa học thì học viên sẽ tham gia cộng đồng cha mẹ dạy con từ tiềm thức để cùng nhau trưởng thành trên hành trình làm cha mẹ mỗi ngày.

Unica đồng hành cùng bạn trong khóa học Dạy con từ tiềm thức của giảng viên Lê Yến Hoa!

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu tổng quan 0:06:08
 Phần 2: Các vấn đề khi tiếp xúc với trẻ
 Bài 2: 4 trở ngại của mọi vấn đề 0:10:05
 Bài 3: Chức năng tiềm thức phần 1 0:07:29
 Bài 4: Chức năng tiềm thức phần 2 0:07:13
 Phần 3: Phương pháp tiếp cận trẻ thơ
 Bài 5: Mô hình truyền thông phần 1 0:08:29
 Bài 6: Mô hình truyền thông phần 2 0:10:30
 Bài 7: Mô hình truyền thông phần 3 0:02:14
 Bài 8: Giai đoạn cửa sổ phần 1 0:08:32
 Bài 9: Giai đoạn cửa sổ phần 2 0:04:26
 Bài 10: Xu hướng truyền thông phần 1 0:10:22
 Bài 11: Xu hướng truyền thông phần 2 0:04:48
 Phần 4: Cài đặt phương hướng tích cực cho trẻ
 Bài 12: Xu hướng tính cách 0:11:04
 Bài 13: Monkey see – Monkey do 0:10:22
 Bài 14: Trạng thái học tập 0:13:14
 Bài 15: Cài đặt cảm xúc 0:15:07
 Bài 16: Cài đặt hành vi 0:19:57
 Bài 17: Lập trình ngôn ngữ tư duy 0:06:21
 Bài 18: Tổng kết 0:03:45

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.