Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu

Khóa học hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ, giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu IELTS

Giảng viên: Trần Ngọc Vui


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với Khóa học Đọc dịch IELTS Cambridge 4 chuyên sâu của thầy Trần Ngọc Vui. Khóa học sử dụng một số phương pháp luyện mới của thầy Trần Ngọc Vui: ghi nhớ từ nhanh siêu tốc, đọc hiểu siêu tốc cơ bản, có phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn.

Những bạn có lượng từ vựng yếu muốn tiếp cận làm đề thi IELTS nhưng không thể đọc hiểu hoặc không hiểu kỹ câu hỏi của bài đọc, cảm thấy khó khăn trong việc nghe, thì sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần “Đọc, Nghe”

Khóa học hướng dẫn quy trình ghi nhớ dài hạn: Ghi nhớ bằng tưởng tượng, sử dụng thông qua phân tích có quy luật, có mảng từ. Ôn tập bằng đọc hiểu siêu tốc cơ bản (Đọc dịch theo mảng từ) cần đọc dịch lại 10 lần – 20 lần tất cả những bài đã học. Học viên nên tra từ điển tập đọc dịch trước khi nghe thầy giảng bài, ở những chỗ không hiểu hãy tra từ điển dùng suy luận để tìm hiểu và phát triển ngôn ngữ. Trước khi bạn học các khóa học làm đề thi IELTS và rút kinh nghiệm hoặc học chiến thuật làm bài tốt nhất hãy học kỹ các bài giảng đọc dịch sâu sắc để tiếp thu tích lũy vốn từ vựng, cách hiểu tường tận văn phong IELTS trong khóa học này.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu rõ ràng, tận gốc rễ các bài đọc hiểu của IELTS Cambridge 4, từ đó dễ dàng đọc các bài đọc hiểu trong các quyển IELTS Cambridge khác.
  • Có được phương pháp ghi nhớ từ nhanh, đọc hiểu siêu tốc cơ bản, có phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn.
  • Nâng cao vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của bạn, giúp bạn luyện nghe IELTS tốt hơn.
  • Sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần “Đọc, Nghe”

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu chung
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:04:33
 Phần 2: Sự phá hủy rừng nhiệt đới
 Bài 2: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 1) 0:06:58
 Bài 3: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 2) 0:10:32
 Bài 4: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 3) 0:04:59
 Bài 5: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 4) 0:06:07
 Bài 6: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 5) 0:06:51
 Bài 7: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 6) 0:05:09
 Bài 8: Sự phá huỷ rừng nhiệt đới (phần 7) 0:06:04
 Phần 3: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ
 Bài 9: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 1) 0:07:38
 Bài 10: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 2) 0:04:09
 Bài 11: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 3) 0:04:31
 Bài 12: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 4) 0:09:54
 Bài 13: Tình trạng mất đi các ngôn ngữ (phần 5) 0:13:16
 Phần 4: Cá voi có cảm nhận gì
 Bài 14: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 1) 0:07:08
 Bài 15: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 2) 0:03:51
 Bài 16: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 3) 0:04:57
 Bài 17: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 4) 0:06:18
 Bài 18: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 5) 0:03:28
 Bài 19: Cá voi có cảm nhận gì? (phần 6) 0:06:20
 Phần 5: Thuốc thảo dược ở Úc
 Bài 20: Thuốc thảo dược ở úc (phần 1) 0:05:10
 Bài 21: Thuốc thảo dược ở úc (phần 2) 0:04:19
 Bài 22: Thuốc thảo dược ở úc (phần 3) 0:06:05
 Bài 23: Thuốc thảo dược ở úc (phần 4) 0:04:52
 Bài 24: Thuốc thảo dược ở úc (phần 5) 0:05:33
 Bài 25: Thuốc thảo dược ở úc (phần 6) 0:07:05
 Phần 6: Biểu tượng hình ảnh và người mù
 Bài 26: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 1) 0:08:07
 Bài 27: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 2) 0:05:08
 Bài 28: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 3) 0:07:35
 Bài 29: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 4) 0:03:26
 Bài 30: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 5) 0:03:36
 Bài 31: Biểu tượng hình ảnh và người mù (phần 6) 0:09:31
 Phần 7: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố
 Bài 32: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 1 0:09:13
 Bài 33: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 2 0:09:14
 Bài 34: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 3 0:07:32
 Bài 35: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 4 0:06:24
 Bài 36: Cho vay kinh doanh nhỏ đối với trẻ em đường phố – Phần 5 0:07:05
 Phần 8: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa
 Bài 37: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 1 0:05:20
 Bài 38: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 2 0:03:13
 Bài 39: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 3 0:05:58
 Bài 40: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 4 0:04:27
 Bài 41: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 5 0:05:07
 Bài 42: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 6 0:03:51
 Bài 43: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 7 0:04:36
 Bài 44: Tin tức chấn động toàn cầu về núi lửa – Phần 8 0:06:44
 Phần 9: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu?
 Bài 45: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 1 0:05:24
 Bài 46: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 2 0:06:13
 Bài 47: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 3 0:08:26
 Bài 48: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 4 0:08:19
 Bài 49: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 5 0:04:28
 Bài 50: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 6 0:07:28
 Bài 51: Cao hơn bao nhiêu? Nhanh hơn bao nhiêu? – Phần 7 0:04:20
 Phần 10: Bản chất và mục đích của khảo cổ học
 Bài 52: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 1 0:05:31
 Bài 53: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 2 0:05:48
 Bài 54: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 3 0:03:33
 Bài 55: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 4 0:06:38
 Bài 56: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 5 0:06:18
 Bài 57: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 6 0:04:47
 Bài 58: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 7 0:03:43
 Bài 59: Bản chất và mục đích của khảo cổ học – Phần 8 0:05:56
 Phần 11: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm
 Bài 60: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 1 0:06:09
 Bài 61: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 2 0:04:29
 Bài 62: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 3 0:05:22
 Bài 63: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 4 0:06:13
 Bài 64: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 5 0:02:39
 Bài 65: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 6 0:04:30
 Bài 66: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 7 0:05:51
 Bài 67: Vấn đề các nguồn lực khan hiếm – Phần 8 0:04:20
 Phần 12: Chơi là một hoạt động nghiêm túc
 Bài 68: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 1 0:08:17
 Bài 69: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 2 0:12:22
 Bài 70: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 3 0:10:08
 Bài 71: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 4 0:11:45
 Bài 72: Chơi là một hoạt động nghiêm túc – Phần 5 0:10:03

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.