Docker cơ bản

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thểTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khoá học

Nội dung khóa học: các thao tác cơ bản với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể
Lộ trình khóa học: hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy ứng dụng đầu tiên trên nền Docker, cơ chế, cách quản lý và tạo lập Docker image…
Học viên sẽ được trang bị nhiều kinh nghiệm thực tiễn do phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào việc thực hành qua các bài tập và ví dụ.
Nội dung kiến thức dựa trên việc đúc kết từ nhiều nguồn tài liệu giảng dạy khác nhau trên thế giới. Bài tập thực hành được hướng dẫn chi tiết để học viên có thể dễ dàng hiểu, làm theo và vận dụng.
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:
– Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
– Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
– Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
– Tự tạo image từ container
– Tự tạo image từ Dockerfile
– Upload và download image từ DockerHub
– Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
– Hiểu khái niệm Docker volume
– Cấu hình và mount volume trên các container
Từ đó, học viên có thể áp dụng Docker vào các dự án cá nhân hoặc công ty, giúp tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình, cài đặt các thư viện bổ trợ.

Còn chờ gì nữa, hãy đăng kí để học Docker ngay thôi nào!

Yêu cầu của khóa học

 • Thiết bị cần có: 1 máy tính cấu hình trung bình
 • Phần mềm: Docker và các phần mềm liên quan (tùy theo hệ điều hành sử dụng)
 • Để tiếp cận tốt hơn với khóa học, học viên cần có tư duy logic khá và thời gian đầu tư vào tìm hiểu các nguồn tài liệu liên quan bên ngoài giáo trình.

Lợi ích từ khóa học

 • Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
 • Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
 • Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
 • Tự tạo image từ Dockerfile
 • Upload và download image từ DockerHub
 • Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
 • Hiểu khái niệm Docker volume
 • Cấu hình và mount volume trên các container
 • Từ đó, học viên có thể áp dụng Docker vào các dự án cá nhân hoặc công ty, giúp tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình, cài đặt các thư viện bổ trợ

Đối tượng mục tiêu

 • Những người đã có kiến thức cơ bản về lập trình, biết sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình, có kiến thức cơ bản về command line, phù hợp cho cả người đi học và đi làm
 • Nếu đã có đôi chút kiến thức về công nghệ ảo hóa, mạng, bash và shell script thì sẽ dễ dàng tiếp cận khóa học này hơn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu 0:03:45
 Bài 2: Docker là gì 0:09:40
 Bài 3: Cơ chế hoạt động của Docker 0:03:37
 Bài 4: Docker khác gì so với virtual machine? 0:02:44
 Bài 5: Kiến trúc Docker 0:01:30
 Bài 6: Docker Toolbox 0:01:15
 Bài 7: Docker Machine 0:02:39
 Bài 8: Docker Hub 0:01:35
 Phần 2: Cài đặt Docker
 Bài 9: Cài đặt Docker trên Windows 0:04:29
 Bài 10: Cài đặt Docker trên Linux 0:07:18
 Phần 3: Vòng đời của Docker
 Bài 11: Giới thiệu image 0:01:44
 Bài 12: Giới thiệu container 0:03:19
 Bài 13: Vòng đời Docker (phần 1) 0:02:46
 Bài 14: Vòng đời Docker (phần 2) 0:06:20
 Bài 15: Bài tập chương 3 0:01:13
 Phần 4: Container
 Bài 16: Cơ chế lưu trữ của Container 0:01:10
 Bài 17: Chạy các tiến trình trong container 0:08:01
 Bài 18: Một số lệnh thường dùng với Docker container 0:06:39
 Bài 19: Quản lý container 0:06:17
 Bài 20: Kết nối mạng giữa các container 0:08:18
 Bài 21: Liên kết các container 0:06:43
 Bài 22: Liên kết động giữa các container 0:05:16
 Bài 23: Bài tập chương 4 0:01:33
 Phần 5: Image
 Bài 24: Docker registry 0:05:25
 Bài 25: Quản lý image 0:05:02
 Bài 26: Xuất và nhập image 0:03:30
 Bài 27: Volume 0:08:19
 Bài 28: Bài tập chương 5 0:01:34
 Phần 6: Tạo Docker image
 Bài 29: Dockerfile 0:05:31
 Bài 30: Một số lệnh thường dùng trong Dockerfile 0:05:06
 Bài 31: Build image từ Dockerfile 0:06:45
 Bài 32: Bài tập chương 6 0:01:18
 Bài 33: Tổng kết khóa học 0:01:46

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.