English for Beginners


Tìm Hiểu Thêm

Để học tốt tiếng Anh thì bên cạnh năng khiếu, phương pháp học cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Phương pháp học sai có thể khiến bạn mất phương hướng và nản chí, khiến tiếng Anh trở thành một nỗi ám ảnh, trong khi thực tế tiếng Anh không phải là môn quá khó “chế ngự”.

Tham gia khóa học “English for Beginner” để tiếp cận tiếng Anh từ các nguyên tắc căn bản nhất.

Đối tượng của khóa học:

– Chưa tiếp được tiếp xúc với tiếng Anh.

– Đã được học qua tiếng Anh nhưng đã quên hoặc chưa tự tin với các kỹ năng.

– Học tiếng anh để phục vụ công việc, giao lưu với bạn bè trên thế giới, đi du lịch.

– Sinh viên bồi dưỡng kiến thức để đi thi.

Nội dung khóa học:

– Phương pháp học từ vựng hiệu quả giúp bạn gia tăng vốn từ và ghi nhớ lâu hơn

– Nắm vững các quy tắc ngữ pháp căn bản và cần thiết trong tiếng Anh

– Tự tin phát âm “chuẩn không cần chỉnh”

– Nâng cấp kỹ năng nghe nhờ phương pháp “nghe thông minh”

– Chữa căn bệnh “lúng túng như gà mắc tóc” khi giao tiếp tiếng Anh

– Phương pháp đọc thông minh giúp bạn nắm vững nội dung mọi văn bản, tài liệu

– Lên tay nghề với kỹ năng viết “xịn hơn” và chuyên nghiệp hơn.

Khóa học là tiền đề để bạn chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Tham gia ngay tại Kyna

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: TỪ VỰNG

  • Bài 1: Tổng quan về từ vựng trong tiếng Anh
  • Bài 2: So sánh giữa từ vựng Anh và Việt
  • Bài 3: Phương pháp học từ vựng (1)
  • Bài 4: Phương pháp học từ vựng (2)
  • Bài 5: Các lỗi căn bản khi học từ vựng (1)
  • Bài 6: Các lỗi căn bản khi học từ vựng (2)
  • Bài 7: Những từ vựng cần thiết cho các bài thi
 • PHẦN 2: NGỮ PHÁP

  • Bài 8: Tổng quan về ngữ pháp trong tiếng Anh
  • Bài 9: So sánh giữa ngữ pháp Anh và Việt
  • Bài 10: Phương pháp học ngữ pháp (1)
  • Bài 11: Phương pháp học ngữ pháp (2)
  • Bài 12: Các lỗi căn bản khi học ngữ pháp (1)
  • Bài 13: Các lỗi căn bản khi học ngữ pháp (2)
  • Bài 14: Những điểm ngữ pháp cần thiết cho các bài thi
 • PHẦN 3: PHÁT ÂM

  • Bài 15: Tổng quan về phát âm trong tiếng Anh
  • Bài 16: So sánh giữa phát âm Anh và Việt
  • Bài 17: Phương pháp học phát âm (1)
  • Bài 18: Phương pháp học phát âm (2)
  • Bài 19: Các lỗi căn bản khi học phát âm (1)
  • Bài 20: Các lỗi căn bản khi học phát âm (2)
  • Bài 21: Những lưu ý về phát âm cho các bài thi
 • PHẦN 4: NGHE

  • Bài 22: Tổng quan về kỹ năng nghe trong tiếng Anh
  • Bài 23: Các tiểu kỹ năng khi nghe (1)
  • Bài 24: Các tiểu kỹ năng khi nghe (2)
  • Bài 25: Các tiểu kỹ năng khi nghe (3)
  • Bài 26: Các tiểu kỹ năng khi nghe (4)
  • Bài 27: Các tiểu kỹ năng khi nghe (5)
  • Bài 28: Các phương pháp học nghe thông minh
 • PHẦN 5: NÓI

  • Bài 29: Tổng quan về kỹ năng nói trong tiếng Anh
  • Bài 30: Các tiểu kỹ năng khi nói (1)
  • Bài 31: Các tiểu kỹ năng khi nói (2)
  • Bài 32: Các tiểu kỹ năng khi nói (3)
  • Bài 33: Các tiểu kỹ năng khi nói (4)
  • Bài 34: Các tiểu kỹ năng khi nói (5)
  • Bài 35: Các phương pháp học nói thông minh
 • PHẦN 6: ĐỌC

  • Bài 36: Tổng quan về kỹ năng đọc trong tiếng Anh
  • Bài 37: Các tiểu kỹ năng khi đọc (1)
  • Bài 38: Các tiểu kỹ năng khi đọc (2)
  • Bài 39: Các tiểu kỹ năng khi đọc (3)
  • Bài 40: Các tiểu kỹ năng khi đọc (4)
  • Bài 41: Các tiểu kỹ năng khi đọc (5)
  • Bài 42: Các phương pháp học đọc thông minh
 • PHẦN 7: VIẾT

  • Bài 43: Tổng quan về kỹ năng viết trong tiếng Anh
  • Bài 44: Các tiểu kỹ năng khi viết (1)
  • Bài 45: Các tiểu kỹ năng khi viết (2)
  • Bài 46: Các tiểu kỹ năng khi viết (3)
  • Bài 47: Các tiểu kỹ năng khi viết (4)
  • Bài 48: Các tiểu kỹ năng khi viết (5)
  • Bài 49: Các phương pháp học viết thông minh
  • Bài 50: Tổng kết khoá học
 • PHẦN 8: TỔNG KẾT

  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.