Facebook Marketing cơ bản & nâng cao

Cách lựa chọn sản phẩm, sáng tạo nội dung, xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả, tiếp cận đúng khách hàng mục tiêuTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Facebook– một thị trường lớn với vô vàn khách hàng tiềm năng, đủ mọi độ tuổi, giới tính, sở thích, nghề nghiệp.

Vậy làm thế nào để bạn tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, khiến họ phải nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng?

Lựa chọn sản phẩm như thế nào, Sáng tạo nội dung ra sao, làm cách nào để xây dựng một chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Tất cả có trong Khóa học Facebook Marketing cơ bản & nâng cao của TNI

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu bản chất Facebook Marketing
  • Có những yếu tố nào tác động đến chiến dịch Marketing trên Facebook
  • Quy trình triển khai một chiến dịch Facebook Marketing
  • Biết cách chạy quảng cáo Facebook và tối ưu quảng cáo đem lại hiệu quả cao
  • Cách test các chiến dịch quảng cáo
  • Cách thực hiện chiến dịch Facebook Remarketing
  • Tự triển khai được dự án thực tế, giải quyết những vấn đề trong quá trình chạy quảng cáo facebook không hiệu quả.

Đối tượng đào tạo

  • Người bán hàng online, kinh doanh online

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về Facebook Marketing
 Bài 1: Tổng quan về Facebook Marketing 0:12:01
 Phần 2: Content Marketing
 Bài 2: Content Marketing 0:09:06
 Bài 3: Content Marketing P2 0:04:37
 Phần 3: Cách sử dụng PR trên Facebook
 Bài 4: Cách sử dụng PR trên Facebook 0:04:06
 Bài 5: Cách sử dụng PR trên Facebook P2 0:02:32
 Phần 4: Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Profile
 Bài 6: Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Profile 0:08:44
 Bài 7: Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Profile P2 0:11:33
 Phần 5: Xây dựng phát triển Fanpage và Group hiệu quả
 Bài 8: Xây dựng phát triển Fanpage và Group hiệu quả 0:14:59
 Bài 9: Xây dựng phát triển Fanpage và Group hiệu quả P2 0:08:32
 Phần 6: Quy trình Facebook Marketing
 Bài 10: Xác định chân dung khách hàng 0:07:36
 Bài 11: Xác định chân dung khách hàng P2 0:13:57
 Bài 12: Xác định chân dung khách hàng P3 0:06:53
 Bài 13: Xác định chân dung khách hàng P4 0:09:15
 Bài 14: Xác định giá sản phẩm 0:06:04
 Bài 15: Định vị thương hiệu 0:05:01
 Bài 16: Xây dựng kế hoạch Facebook Marketing 0:13:20
 Phần 7: Giới thiệu quảng cáo Facebook
 Bài 17: Giới thiệu quảng cáo Facebook 0:12:14
 Bài 18: Giới thiệu quảng cáo Facebook P2 0:02:22
 Phần 8: Cách thức hoạt động của phân phối và đấu giá thành công quảng cáo
 Bài 19: Cách thức hoạt động của phân phối và đấu giá thành công quảng cáo 0:03:16
 Bài 20: Cách thức hoạt động của phân phối và đấu giá thành công quảng cáo P2 0:04:42
 Phần 9: Quy trình kiểm duyệt quảng cáo Facebook
 Bài 21: Quy trình kiểm duyệt bài quảng cáo Facebook 0:09:12
 Bài 22: Quy trình kiểm duyệt bài quảng cáo Facebook P2 0:13:30
 Phần 10: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor
 Bài 23: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor 0:12:36
 Bài 24: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor P2 0:10:54
 Bài 25: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor P3 0:13:23
 Bài 26: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor P4 0:08:58
 Bài 27: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor P5 0:12:48
 Bài 28: Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook bằng công cụ Power Editor P6 0:13:02
 Phần 11: Đo lường và đánh giá hiệu quả của Quảng cáo
 Bài 29: Đo lường quảng cáo 0:10:10
 Bài 30: Đo lường quảng cáo P2 0:09:53
 Phần 12: Cách tạo đối tượng trong trình quản lý quảng cáo
 Bài 31: Cách tạo đối tượng trong trình quản lý quảng cáo 0:13:35
 Bài 32: Cách tạo đối tượng trong trình quản lý quảng cáo P2 0:05:35
 Phần 13: Các yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo
 Bài 33: Các yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo Facebook 0:04:06
 Bài 34: Các yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo Facebook P2 0:03:08
 Phần 14: Phương pháp test quảng cáo AB testing
 Bài 35: Phương pháp test quảng cáo AB testing 0:13:42
 Bài 36: Phương pháp test quảng cáo AB testing P2 0:12:33
 Phần 15: Chiến thuật Facebook Remarketing
 Bài 37: Chiến thuật Facebook Remarketing 0:07:00
 Bài 38: Chiến thuật Facebook Remarketing P2 0:13:02
 Phần 16: Tổng kết khóa học
 Bài 39: Tổng kết khóa học 0:02:03

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.