Guitar nền tảng chuyên sâu cho người mới

Hệ thống toàn diện kiến thức, kỹ năng chơi đàn Guitar chuyên sâu cho người mới bắt đầu.

Giảng viên: Đặng Trần Lê Vũ


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đã học qua các khoá học guitar căn bản muốn học nâng cao, hoặc bạn đã học guitar nhưng chưa thấy thật sự hiệu quả, muốn hệ thống toàn diện kiến thức kỹ năng để chơi đàn hay hơn.

Hãy đến với khóa học Guitar nền tảng chuyên sâu cho người mới tại Unica.vn
Nội dung khóa học gồm 3 phần với 112 bài học.

Hướng dẫn những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về cách cầm đàn và một số kỹ thuật chơi nhạc cơ bản và nâng cao.
Khóa học mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích cùng phong thái giảng dạy thân thiện, gần gũi của giảng viên chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu bài hơn.
Hệ thống tài liệu đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng thực hành trong suốt và cả sau quá trình học.


Bạn sẽ học được gì

  • Kỹ thuật chỉnh dây.
  • Kỹ thuật luyện tai nghe.
  • Kỹ thuật đánh nhạc đệm.
  • Kỹ thuật solo fingering.
  • Kỹ thuật hammer.
  • Nắm được kỹ thuật ôm đàn đúng chuẩn.
  • Thực hành cùng một số bài hát phổ biến.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Đối tượng của khoá học 0:02:24
 Bài 2: Giới thiệu về giáo trình học 0:04:54
 Bài 3: Tài liệu khoá học kèm theo 0:06:15
 Bài 4: Hỏi đáp hiệu quả và chi tiết 0:02:47
 Bài 5: Cầm – Giữ đàn 0:09:44
 Bài 6: Các dây và ngăn đàn 0:01:11
 Bài 7: Đọc hiểu tab và các dây buông 0:05:34
 Bài 8: Vị trí nhấn dây tốt 0:02:42
 Bài 9: Ngăn đàn số 1 0:01:53
 Bài 10: Ngăn đàn số 1 Ngăn đàn 1 & 2 0:03:28
 Bài 11: Ngăn đàn 1 & 2 & 3 0:01:18
 Bài 12: Bài tập tay phải 1 0:04:05
 Bài 13: Bài tập tay phải 2 0:01:20
 Bài 14: Bài tập tay phải 3 0:01:27
 Bài 15: Bài tập tay phải 4 0:00:54
 Bài 16: Bài tập khởi động 1 0:04:01
 Bài 17: Bài tập khởi động 2 0:02:45
 Bài 18: Bài tập khởi động 3 0:01:54
 Bài 19: Bài tập khởi động 4 0:01:51
 Bài 20: Giai điệu đơn – Happy Birthday 0:05:50
 Bài 21: Giai điệu đơn – Jingle Bells 0:06:06
 Bài 22: Giai điệu đơn – Ode To Joy 0:05:32
 Bài 23: Giai điệu đơn – Minuet In G 0:02:50
 Bài 24: Một ít nhạc lý 0:04:45
 Bài 25: Phối hợp hai tay 1 – i & m 0:01:05
 Bài 26: Phối hợp hai tay 2 – m & a 0:01:25
 Bài 27: Phối hợp hai tay 3 – 2 ngón tay cùng lúc 0:02:48
 Bài 28: Ứng dụng vào Ode To Joy 0:07:58
 Bài 29: 3 ngón tay cùng lúc 0:01:15
 Bài 30: Bài tập rải ngón 1 0:01:51
 Bài 31: Bài tập rải ngón 2 0:00:45
 Bài 32: Đọc và nhấn hợp âm 0:08:35
 Bài 33: Bài tập đệm quạt số 1 0:04:52
 Bài 34: Bài tập đệm quạt số 2 0:03:30
 Bài 35: Bài tập đệm quạt số 3 0:02:47
 Bài 36: Bài tập đệm quạt số 4 0:01:57
 Bài 37: Bài tập đệm quạt số 5 0:03:02
 Bài 38: Bài tập đệm quạt số 6 0:01:24
 Bài 39: Bài tập đệm quạt số 7 0:02:35
 Bài 40: Bài tập đệm quạt số 8 0:02:29
 Bài 41: Bài luyện tai nghe số 1 – Happy Birthday 0:06:38
 Bài 42: Bài luyện tai nghe số 2 – Ode To Joy 0:02:15
 Bài 43: Bài luyện tai nghe số 3 – If You Happy 0:01:02
 Bài 44: Bài luyện tai nghe số 4 – Twinkle Star 0:01:38
 Bài 45: Bài luyện tai nghe số 5 – Jingle Bells 0:02:08
 Bài 46: Bài luyện tai nghe số 6 – We Wish You A Merry Christmas 0:00:56
 Phần 2: Chỉnh dây – Kĩ thuật fingering
 Bài 47: Chỉnh dây (Tuning) 0:07:33
 Bài 48: Bài tập khởi động số 1 0:01:55
 Bài 49: Bài tập khởi động số 2 0:03:08
 Bài 50: Bài tập khởi động số 3 0:02:50
 Bài 51: Bài tập khởi động số 4 0:04:26
 Bài 52: Tập luyện với metronome – Làng tôi 0:12:51
 Bài 53: Tập luyện với metronome – Happy Birthday 0:03:29
 Bài 54: Tập luyện với metronome – Greensleeves 0:05:50
 Bài 55: Nốt trên 3 ngăn đầu (6 dây) 0:02:46
 Bài 56: Fingering 1 0:04:48
 Bài 57: Fingering 2 0:01:49
 Bài 58: Fingering 3 0:01:48
 Bài 59: Fingering 4 0:02:54
 Bài 60: Fingering 5 0:04:05
 Bài 61: Fingering 6 0:04:56
 Bài 62: Fingering 7 0:02:18
 Bài 63: Fingering 8 0:02:18
 Bài 64: Fingering 9 0:01:32
 Bài 65: Fingering 10 0:02:27
 Bài 66: Fingering 11 0:02:24
 Bài 67: Fingering 12 0:02:05
 Bài 68: Fingering 13 0:03:36
 Bài 69: Fingering 14 0:02:52
 Bài 70: Fingering 15 0:02:59
 Bài 71: Fingering 16 0:02:38
 Bài 72: Fingering 17 0:02:08
 Bài 73: Fingering 18 0:01:48
 Bài 74: Fingering 19 0:02:55
 Bài 75: Fingering 20 0:01:36
 Bài 76: Fingering 21 0:06:10
 Bài 77: Fingering 22 0:02:07
 Bài 78: Fingering 23 0:05:36
 Bài 79: Fingering 24 0:04:15
 Bài 80: Fingering 25 0:05:40
 Bài 81: Fingering 26 0:08:28
 Bài 82: Fingering 27 0:06:37
 Phần 3: Một số kỹ thuật ứng dụng
 Bài 83: Kỹ thuật ứng dụng 1 (Solo Techniques) – Hammer-on 1 0:02:30
 Bài 84: Hammer-on 2 0:01:14
 Bài 85: Hammer-on 3 0:01:20
 Bài 86: Hammer-on 4 0:00:54
 Bài 87: Hammer-on 5 0:01:37
 Bài 88: Hammer-on 6 0:01:21
 Bài 89: Pull-Off 7,8,9,10 0:05:00
 Bài 90: Pull-Off 11,12,13,14 0:04:36
 Bài 91: Kỹ thuật ứng dụng 3 – Slide-up + Slide-down 0:02:31
 Bài 92: Ứng dụng vào bài Thành Phố Buồn 0:04:17
 Bài 93: Ứng dụng vào bài Right Here Waiting For You 0:08:24
 Bài 94: Ứng dụng vào bài Safe And Sound 0:05:31
 Bài 95: Ứng dụng vào bài Now And Forever 0:05:22
 Bài 96: Kỹ thuật ứng dụng 4 – Harmonic 0:02:18
 Bài 97: Ứng dụng vào bài When The Children Cry (Intro) 0:07:33
 Bài 98: Kỹ thuật ứng dụng 5 – Slapping 0:04:13
 Bài 99: Kỹ thuật ứng dụng 6 – Travis Picking 0:04:23
 Bài 100: Ứng dụng tổng hợp – If (Bread) 0:05:25
 Bài 101: Ứng dụng tổng hợp – Ba Kể Con Nghe 0:03:29
 Bài 102: Ứng dụng tổng hợp – Greensleeves 0:06:12
 Bài 103: Ứng dụng tổng hợp – Ode To Joy (Fingerstyle) 0:05:05
 Bài 104: Ứng dụng tổng hợp – Romance (Semi-classic) 0:09:55
 Bài 105: Ứng dụng tổng hợp – Người Tình Mùa Đông 0:04:05
 Bài 106: Ứng dụng tổng hợp – Người Ta Nói 0:06:08
 Bài 107: Tổng kết khóa học 0:04:41

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.