Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động

Giải quyết triệt để tình trạng nhân viên luôn bận rộn nhưng tiến độ công việc lại chậm chạp, ì ạch. Tăng năng suất lao động bằng yếu tố tinh thần.

Giảng viên: Nguyễn Văn Đức


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nhân viên “Kêu nhiều việc trong khi Anh/Chị lại thấy chẳng có việc gì mấy”.

Nhân viên “Lu bu hết việc này đến việc khác trong khi tiến độ lại chậm chạp, ì ạch”.

Chi phí hoạt động “Tăng nhanh trong khi hiệu quả không tăng”.

Sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận “Không ăn khớp, không nhịp nhàng làm cho công việc không trôi chảy, chậm tiến độ”.

Có những lỗi, sự cố “Cứ bị lặp đi lặp lại ” trong quá trình tác nghiệp của các phòng ban, bộ phận.

CBCNV đã rất cố gắng nhưng năng suất lao động vẫn thấp trong khi “Anh/Chị lại chưa biết nguyên nhân do đâu?”.

Hãy tham gia khóa học Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động tại Unica.vn.

Nội dung khóa học:

Kỹ năng nhận diện nguyên nhân làm giảm năng suất lao đông của CBCNV

Phương pháp IE và các phương pháp khác trong cải tiến năng suất lao động của các chuyên gia Nhật Bản

Kỹ năng điều phối công việc đạt hiệu quả cao

Tối ưu hóa việc khắc phục lỗi

Tăng năng suất lao động bằng yếu tố tinh thần.

Bạn sẽ học được gì

  • Nắm bắt được các kỹ năng cơ bản giúp nhận diện đúng nguyên nhân làm giảm năng suất lao động trong công ty, bộ phận.
  • Biết sử dụng phương pháp IE và một số phương pháp khác của các chuyên gia Nhật Bản trong việc cải tiến năng suất lao động.
  • Nắm được phương pháp và kỹ năng điều phối công việc giữa các phòng ban, bộ phận nhằm giúp công việc được trôi chảy hơn, năng suất hơn.
  • Biết cách “Tối ưu hóa việc khắc phục lỗi” trong quá trình tác nghiệp của CBCNV nhằm tăng năng suất lao động.
  • Nắm được phương pháp và kỹ năng “Tăng năng suất lao động bằng yếu tố tinh thần”.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:02:15
 Phần 2: Nội dung
 Bài 2: Bố trí mặt bằng nhà xưởng, văn phòng khoa học 0:16:06
 Bài 3: Bố trí công cụ lao động giúp tăng năng suất lao động 0:16:23
 Bài 4: Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để tăng năng suất lao động 0:05:15
 Bài 5: Sơ đồ hóa mọi tiến độ làm việc để tăng năng suất lao động 0:07:47
 Bài 6: Ứng dụng 5WH để tăng năng suất lao động 0:09:38
 Bài 7: Chuẩn hóa quy trình để tăng năng suất lao động 0:10:14
 Bài 8: Khích lệ tính thần làm việc của nhân viên để tăng năng suất lao động 0:10:21

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.