Học After Efect với hiệu ứng Glitch Animation

Khóa học thiết kế của Master Trần

Giảng viên: Trần Đình Dần (Master Trần)Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn yêu thích dựng phim, làm các Trailer phim chuyên nghiệp
Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về After Effect, đặc biệt nâng cấp bản thân với kỹ xảo Glitch Animation
Khi tôi học về After Effect tôi đã cố gắng một thời gian từ làm quen giao diện, các công cụ, biểu đồ, đến các hiệu ứng
Những hiệu ứng zic zac, nhiễu sóng, biến động, neon, 3D, type, mask, precomp, glitch hiệu ứng điều chỉnh sẽ được hướng dẫn tới bạn
Khóa học cung cấp cho bạn sự hiểu biết đầy đủ về các khái niệm này và áp dụng chúng vào thực tế.
Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho bạn các project, sound tài nguyên có thể tải xuống.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên hệ với tôi trong phần Hỏi & Đáp của khóa học. Tôi rất vui khi trả lời câu hỏi của bạn.
Và bây giờ hãy hoàn thành mong muốn của bạn bằng cách nhấp vào nút đăng ký ngay bây giờ để tôi có thể giúp bạn.


Bạn sẽ học được gì

– Cách làm việc với 3d layers, precomps, title animate, shape animate, type, animation, adjustment layers, effects và masks trong After Effects.
– Tự tay tạo ra những tác phẩm kỹ xảo điện ảnh
– Làm movie trailer, movie intro, Intro logo thương hiệu
– Tự tin sáng tạo kỹ xảo điện ảnh
– Hiểu sâu hơn về After Effect


Nội dung khóa học

 Phần 1: Hiệu ứng Glitch
 Bài 1: Mở đầu 0:01:54
 Bài 2: Hiểu về workspace 0:08:59
 Bài 3: Hiệu ứng glitch logo và text – phần 1 0:10:45
 Bài 4: Hiệu ứng glitch logo và text – phần 2 0:07:00
 Bài 5: Hiệu ứng glitch logo và text – phần 3 0:10:24
 Bài 6: Ý tưởng 0:03:12
 Bài 7: Glitch animation project – phần 1 0:07:45
 Bài 8: Glitch animation project – phần 2 0:09:16
 Bài 9: Glitch animation project – phần 3 0:06:03
 Bài 10: Glitch animation project – phần 4 0:10:28
 Bài 11: Glitch animation project – phần 5 0:07:49
 Bài 12: Glitch animation project – phần 6 0:04:54
 Bài 13: Glitch animation project – phần 7 0:11:01
 Bài 14: Glitch text type 1 0:13:50
 Bài 15: Glitch text type 2 0:15:25
 Bài 16: Glitch image animation – phần 1 0:12:29
 Bài 17: Glitch image animation – phần 2 0:10:38
 Bài 18: Glitch text animaton – phần 1 0:15:00
 Bài 19: Glitch text animaton – phần 2 0:12:45
 Bài 20: Glitch text animaton – phần 3 0:10:59
 Bài 21: Glitch chuyển cảnh 0:04:10
 Bài 22: Glitch music 0:04:10
 Bài 23: Share tài nguyên 0:05:11

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.