Học đánh vần tiếng Anh từ A đến Z cho trẻ em

Khóa học bao gồm các hoạt động học tập kích thích tư duy và hấp dẫn thông qua các hình ảnh thực tế, trò chơi, bài hát và các câu truyện ngắn cho phép trẻ em tích cực áp dụng những gì chúng học vào giao tiếp bằng tiếng Anh ngay từ nhỏ. Các bài hát và trò chơi khuyến khích trẻ khám phá sự kết nối giữa âm thanh và chữ cái tiếng Anh; đồng thời tăng cường sự ghi nhớ từ rất tự nhiên. Bài giảng cung cấp nền tảng hoàn hảo cho việc học tiếng Anh của trẻ trong môi trương học tập hiện đại và giúp học sinh

Giảng viên: Lê Thị Thúy NhàiTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

* Học “HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH TỪ A ĐẾN Z CHO TRẺ EM” giúp trẻ nhận biết được từ vựng cũng như nắm  được cấu thành của từ  bao gồm những âm nào. Vì vậy, trẻ sẽ luyện được thói quen phát âm đầy đủ và chính xác các âm cấu thành để đọc đúng một từ; đồng thời việc nhận rõ cấu tạo từ sẽ khắc phục được nhược điểm lớn về việc phát âm tiếng Anh thiếu âm cuối từ . Kết quả là trẻ sẽ đọc – nói chuẩn từ một cách rất tự nhiên và chính xác.

* Học “HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH TỪ A ĐẾN Z CHO TRẺ EM” không bắt trẻ phải học thuộc lòng, “học vẹt” .  Dựa vào những quy tắc ngữ âm, trẻ có thể tự “giải mã” (decoding) một từ thành những âm khác nhau, do đó kể cả khi đã quên, trẻ vẫn tự tìm ra cách đọc đúng của từ đó , đồng thời sẽ phát triển kỹ năng đọc – viết tiếng Anh của trẻ.
* Khóa học bao gồm các hoạt động học tập kích thích tư duy và hấp dẫn thông qua các hình ảnh thực tế, trò chơi, bài hát và các câu truyện ngắn cho phép trẻ em tích cực áp dụng những gì chúng học vào giao tiếp bằng tiếng Anh ngay từ nhỏ.
* Các bài hát và trò chơi khuyến khích trẻ khám phá sự kết nối giữa âm thanh và chữ cái tiếng Anh; đồng thời tăng cường sự ghi nhớ từ rất tự nhiên.
* Bài giảng cung cấp nền tảng hoàn hảo cho việc học tiếng Anh của trẻ trong môi trương học tập hiện đại và giúp học sinh thực hành ngay trong lúc học.

* Thúc đẩy việc học tại nhà của trẻ cũng như rèn luyện kỹ năng tự học và  khuyến khích tình yêu đọc sách ở trẻ.
* Giúp trẻ sớm tiếp cận các kỹ năng mới của thế kỷ 21: sự sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp và hợp tác.


Bạn sẽ học được gì

  • Giúp trẻ phát âm chuẩn.
  • Giúp trẻ nhận biết từ vựng tốt hơn.
  • Giúp trẻ viết đúng chính tả tiếng Anh.
  • Giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc tiếng Anh.
  • Giúp trẻ tăng sự tự tin khi bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Aa Bb Cc Dd Ee Ff
 Bài 1: Aa: apple, ax, ant, alligator. 0:13:24
 Bài 2: Bb: bear, bird, bed, banana. 0:13:28
 Bài 3: Cc: cat, cup, car, computer. 0:17:06
 Bài 4: Dd: dog, desk, doll, duck. 0:14:15
 Bài 5: Ee: egg, elbow, envelope, elephant. 0:14:51
 Bài 6: Ff: fish, fan, farm, fork. 0:15:17
 Bài 7: Review 1 0:06:58
 Phần 2: Gg Hh Ii Jj Kk Ll
 Bài 8: Gg: gorilla, goat, gift, girl. 0:16:56
 Bài 9: Hh: horse, hat, house, hot, dog. 0:13:47
 Bài 10: Ii: insect, ink, igloo, iguana. 0:17:45
 Bài 11: Jj: jet, jam, juice, jacket. 0:14:50
 Bài 12: Kk: kangaroo, key, king, kite. 0:13:17
 Bài 13: Ll: lion, lamp, leaf, lemon. 0:16:39
 Bài 14: Review 2 0:08:06
 Phần 3: Mm Nn Oo Pp Qq Rr
 Bài 15: Mm: monkey, milk, money, mouse. 0:13:48
 Bài 16: Nn: nut, net, nest, nose. 0:14:05
 Bài 17: Oo: octopus, ox, olive, ostrich. 0:16:00
 Bài 18: Pp: peach, pen, panda, pineapple. 0:14:09
 Bài 19: Qq: queen, quiz, quilt, question. 0:14:15
 Bài 20: Rr: rabbit, rose, rice, robot. 0:16:30
 Bài 21: Review 3 0:07:48
 Phần 4: Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 Bài 22: Ss: seal, sun, soap, socks. 0:14:09
 Bài 23: Tt: turtle, tent, tiger, teacher. 0:13:42
 Bài 24: Uu: umbrella, up, uncle, umpire. 0:15:28
 Bài 25: Vv: van, vet, vest, violin. 0:18:02
 Bài 26: Ww: wolf, web, water, watch. 0:14:06
 Bài 27: Xx: fox, box, six, wax. 0:12:28
 Bài 28: Yy: yo-yo, yak, yogurt, yacht. 0:14:01
 Bài 29: Zz: zipper, zero, zoo, zebra. 0:17:16
 Bài 30: Review 4 0:08:14

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.