Học phát âm Tiếng Trung cơ bản


Tìm Hiểu Thêm

Giảng viên: Nguyễn Thanh Cầm

Khóa học “Học phát âm tiêng Trung cơ bản” do giảng viên Nguyễn Thanh Cầm (Cầm Xu) hợp tác cùng Kyna.vn sẽ giúp bạn:

  • Tạo nền tảng vững chắc về phát âm tiếng Hoa như người bản xứ
  • Làm quen với các từ ngữ, mẫu câu giao tiếp cơ bản

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1 – Học phát âm tiếng Trung P.1
  • Bài 2 – Học phát âm tiếng Trung P.2
  • Bài 3 – Học phát âm tiếng Trung P.3
  • Bài 4 – Học phát âm tiếng Trung P.4
  • Bài 5 – Học phát âm tiếng Trung (Phần cuối)

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.