Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z

Khóa học được xây dựng và cung cấp tới người học toàn bộ kiến thức thực tế về công tác kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng từ cơ bản đến chuyên sâu.

Bạn sẽ học được gì

  • Các kiến thức về phương pháp tính thuế, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.
  • Phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu món ăn của nhà hàng chi tiết đến từng nguyên vật liệu rau, thịt, mắm muối, nước tương, gạo.. và cách xử lý nguyên vật liệu tiêu hao, thành phẩm thiu, hư, hỏng bỏ đi, định mức tiêu hao.
  • Cách xử lý đối với các thực phẩm, nguyên liệu chế biến mua lẻ của tiểu thương.
  • Cách phân bổ các chi phí chung như điện, nước, gas,..; cách phân bổ công cụ, dụng cụ trong nhà hàng; cách tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.

Giới thiệu khóa học

Bạn là nhân viên kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp, bạn có ý định chuyển hướng sang làm kế toán nhà hàng?

Bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp, bạn có nhu cầu ứng tuyển và làm việc tại công ty kinh doanh lĩnh vực nhà hàng?

Các chủ doanh nghiệp có nhu cầu học kế toán chuyên nhà hàng để làm quen và quản lý công ty?

Nhà hàng đang là một trong những lựa chọn khởi nghiệp kinh doanh “hot” nhất hiện nay, tuy nhiên, làm kế toán nhà hàng không đơn giản như làm kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh đơn thuần khác. Nắm bắt được những vấn đề trên Khóa học “Học thực tế kế toán nhà hàng từ A – Z” được xây dựng và cung cấp tới người học toàn bộ kiến thức thực tế về công tác kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng từ cơ bản đến chuyên sâu.

Khi tham gia khóa học, người học sẽ:

– Được cung cấp các kiến thức về phương pháp tính thuế, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.
– Được hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu món ăn của nhà hàng chi tiết đến từng nguyên vật liệu rau, thịt, mắm muối, nước tương, gạo… và cách xử lý nguyên vật liệu tiêu hao, thành phẩm thiu, hư, hỏng bỏ đi, định mức tiêu hao.
– Được hướng dẫn hoạch toán, xử lý đối với các thực phẩm, nguyên liệu chế biến mua lẻ của tiểu thương.
– Được hướng dẫn cách phân bổ các chi phí chung như điện, nước, gas,…; cách phân bổ công cụ, dụng cụ trong nhà hàng; cách tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.
– Được hướng dẫn chi tiết cách thức và phương pháp xây dựng bảng lương, cách tính lương cho từng bộ phận theo từng loại lương khác nhau…
– Được hướng dẫn cách thức và phương pháp tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn cho phù hợp với nội dung, giá trị của từng hóa đơn tiếp khách; phương pháp xây dựng giá bán hợp lý khi xuất hóa đơn.
– Được hướng dẫn cách kiểm kê, đối chiếu kho để quản lý công nợ và tránh thất thoát nguyên liệu trong kho, phân loại những nguyên vật liệu mua về phải bảo quản để tránh hư hỏng (cách tạo mã kho, mã nguyên vật liệu,..). Cách phân công người theo dõi, người chịu trách nhiệm liên đới, bảo vệ, các bộ phận bếp, bar,…
– Được hướng dẫn phương pháp hạch toán theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả tiền cho nhà cung cấp.
– Được hướng dẫn các phương pháp để có thể kiêm soát được chi phí nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát được doanh thu, giá bán, cách quản lý tiền mặt, kiểm tra bill, đối chiếu thu ngân, báo cáo nhập xuất tồn, lãi lỗ hàng ngày, hàng tháng cho Sếp.
– Ngoài ra, người học còn được hướng dẫn cách hạch toán kế toán trên chứng từ thực tế phát sinh của doanh nghiệp từ đó tập hợp số liệu để lập các sổ sách kế toán theo quy định và lên báo cáo tài chính hoàn thiện. Cũng như cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cuối năm.
– Bên cạnh đó, người học còn được hướng dẫn cách sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Giới thiệu khóa học0:03:22
 Phần 2: Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
 Bài 2: Đặc điểm và bản chất của kế toán nhà hàng0:04:52
 Bài 3: Định mức nguyên vật liệu và tạo mã nhóm món ăn, món ăn0:08:04
 Bài 4: Tạo nhóm món ăn0:11:14
 Bài 5: Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương trong nhà hàng0:16:14
 Bài 6: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội0:10:02
 Bài 7: Nhập mua sơ chế0:07:14
 Bài 8: Nhập kho sơ chế0:14:25
 Bài 9: Nhập, xuất, điều chuyển0:09:41
 Bài 10: Kiểm kê và xuất kiểm kê trong tháng0:09:20
 Bài 11: Chi phí đầu vào và phương pháp kiểm soát chi phí đầu vào0:07:29
 Bài 12: Phương pháp xây dựng đơn giá bán cho từng món ăn và cách kiểm soát giá bán0:06:06
 Phần 3: Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
 Bài 13: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu0:08:58
 Bài 14: Hạch toán các hóa đơn dịch vụ đầu vào0:16:05
 Bài 15: Nghiệp vụ phân bổ công cụ, dụng cụ0:04:43
 Bài 16: Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ0:11:10
 Bài 17: Hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ0:10:02
 Bài 18: Hạch toán nghiệp vụ bán hàng0:16:48
 Bài 19: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền trong ngày, công nợ phải thu của khách hàng0:11:10
 Bài 20: Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt, Chuyển khoản ngân hàng chi công nợ, công nợ phải trả NCC0:08:58
 Bài 21: Nghiệp vụ tính giá vốn NVL xuất ra chi tiết theo từng món ăn0:04:53
 Phần 4: Phương pháp kê khai và nộp thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
 Bài 22: Kê khai, nộp tờ khai và nôp Thuế giá trị gia tăng0:10:27
 Bài 23: Hach toán Thuế giá trị gia tăng0:06:17
 Bài 24: Hóa đơn và Báo cáo sử dụng hóa đơn0:06:45
 Bài 25: Tính và khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân0:15:14
 Bài 26: Tính và khấu trừ, thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý0:11:08
 Bài 27: Tạm tính và nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp0:08:04
 Phần 5: Phương pháp lập báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
 Bài 28: Lập Bảng cân đối tài koản0:04:43
 Bài 29: Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh0:07:50
 Phần 6: Quyết toán thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng
 Bài 30: Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp0:07:59
 Bài 31: Lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân0:23:57
 Bài 32: Phương pháp nôp báo cáo tài chính năm và hồ sơ quyết toán qua mạng0:06:29
 Bài 33: Lập và lưu trữ số sách kế toán0:09:18
 Bài 34: Chia sẽ kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trước khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại Doanh nghiệp (Phần 1)0:15:22
 Bài 35: Chia sẽ kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trước khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại Doanh nghiệp (Phần 2)0:10:29
 Phần 7: Tổng kết khóa học
 Bài 36: Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành0:05:29
Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *