Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5

Giải và dịch đề thi JLPT N5 một cách hiệu quả và nhanh nhất


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn toàn bộ cách giải và dịch đề thi JLPT, NAT TEST, N5.

Hướng dẫn, giải thích cấu trúc của 1 đề thi.

Hướng dẫn cách giải nhanh của từng phần trong đề thi mà không cần hiểu nghĩa.

Hướng dẫn cách giải từng Mondai trong phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe một cách cụ thể, chi tiết.

Hướng dẫn dịch nghĩa cụ thể, chi tiết từng câu, từng từ trong các phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe.

Giải thích cụ thể chi tiết vì sao chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia.

Dịch và giải mẫu trọn vẹn các phần Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe đề thi của các năm trước.

Giúp các học viên yên tâm và tự tin hơn để vượt qua kì thi năng lực tiếng nhật N5 dễ dàng.

Bạn sẽ học được gì?

 • Nắm vững toàn bộ cấu trúc của đề thi để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N5.
 • Biết cách dịch nghĩa từng câu và đoạn văn một cách chính xác, tự tin khi đi phiên dịch và dịch tài liệu.
 • Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng
 • Dễ dàng xin việc với mức lương cao hơn tại Việt Nam trong công ty Nhật
 • Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên việt nam tại nhật 18 – 30 tuổi
 • Những người đi hợp tác lao động và làm việc ( kỹ sư, tu nghiệp sinh, thực tập sinh, định cư…) tại Nhật 18- 28 tuổi
 • Người Việt Nam sinh sống tại Nhật từ 18 – 35 tuổi
 • Sinh viên sắp tốt nghiệp cần chứng chỉ ngoại ngữ 2 tại việt nam, sắp tốt nghiệp muốn vào công ty Nhật làm việc tại Việt Nam 21 – 28 tuổi.
 • Học sinh, sinh viên muốn đi du học qua Nhật 17 – 25 tuổi .
 • Và tất cả những ai chuẩn bị thi kì thi năng lực tiếng nhật N5 ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hướng dẫn giải đề trắc nghiệm đề thi N5
 Bài 1: Hướng dẫn cách giải Kanji trong đề thi. 0:09:33
 Bài 2: Hướng dẫn cách chọn đáp án Kanji trong đề thi. 0:06:58
 Bài 3: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi. 0:11:19
 Bài 4: Hướng dẫn cách chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi. 0:08:00
 Bài 5: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1. 0:09:00
 Bài 6: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2. 0:08:28
 Bài 7: Hướng dẫn cách sắp xếp câu trong đề thi. 0:07:02
 Bài 8: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 1. 0:05:09
 Bài 9: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 2. 0:06:09
 Bài 10: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1. 0:04:14
 Bài 11: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2. 0:06:54
 Bài 12: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 3. 0:04:50
 Bài 13: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1. 0:10:07
 Bài 14: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2. 0:06:33
 Bài 15: Hướng dẫn cách giải tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi. 0:07:48
 Bài 16: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1. 0:13:13
 Bài 17: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2. 0:08:08
 Bài 18: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3. 0:09:15
 Bài 19: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1. 0:12:23
 Bài 20: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2. 0:11:43
 Bài 21: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi. 0:13:22
 Bài 22: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 1. 0:06:11
 Bài 23: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 2. 0:05:40
 Phần 2: Hướng dẫn giải phần dịch đọc hiểu N5
 Bài 24: Dịch giải phần đọc Kanji trong đề thi. 0:11:52
 Bài 25: Dịch giải phần viết Kanji trong đề thi. 0:10:34
 Bài 26: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 1. 0:07:15
 Bài 27: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 2. 0:06:41
 Bài 28: Dịch giải phần từ gần nghĩa trong đề thi. 0:09:13
 Bài 29: Dịch giải phần cấu trúc ngữ pháp trong đề thi phần 1. 0:09:43
 Bài 30: Dịch giải phần cấu trúc ngữ pháp trong đề thi phần 2. 0:10:32
 Bài 31: Dịch giải phần sắp xếp câu trong đề thi. 0:07:37
 Bài 32: Dịch giải phần ngữ pháp trong đoạn văn trong đề thi phần 1. 0:06:24
 Bài 33: Dịch giải phần ngữ pháp trong đoạn văn trong đề thi phần 2. 0:08:01
 Bài 34: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1. 0:07:35
 Bài 35: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2. 0:04:57
 Bài 36: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1. 0:06:53
 Bài 37: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2. 0:05:48
 Bài 38: Dịch giải phần tra cứu thông tin đọc hiểu trong đề thi. 0:07:04
 Bài 39: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 1. 0:09:07
 Bài 40: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 2. 0:10:48
 Bài 41: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 3. 0:15:04
 Bài 42: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 1. 0:09:48
 Bài 43: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 2. 0:09:44
 Bài 44: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 3. 0:08:36
 Bài 45: Dịch giải phần phát ngôn trong phần nghe trong đề thi phần 1. 0:05:16
 Bài 46: Dịch giải phần phát ngôn trong phần nghe trong đề thi phần 2. 0:08:28
 Bài 47: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 1. 0:06:28
 Bài 48: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 2. 0:07:39

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.