Học Tiếng Nhật – Luyện Thi JLPT N4 Ngữ Pháp

Nắm vững toàn bộ ngữ pháp để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N4,Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày


Tìm Hiểu Thêm

Đối tượng đào tạo

 • Sinh viên việt nam tại nhật
 • Những người đi hợp tác lao động và làm việc ( kỹ sư, tu nghiệp sinh, thực tập sinh, định cư…) tại Nhật
 • Người Việt Nam sinh sống tại Nhật t
 • Sinh viên sắp tốt nghiệp cần chứng chỉ ngoại ngữ 2 tại việt nam, sắp tốt nghiệp muốn vào công ty Nhật làm việc tại Việt Nam
 • Học sinh, sinh viên muốn đi du học qua Nhật
 • Và tất cả những ai chuẩn bị thi kì thi năng lực tiếng nhật N2 ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Bạn sẽ học được gì?

 • Nắm vững toàn bộ ngữ pháp để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N4.
 • Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng
 • Dễ dàng xin việc với mức lương cao hơn tại Việt Nam trong công ty Nhật hay đi dạy tiếng Nhật tại các trường hoặc trung tâm
 • Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật

Giới thiệu khóa học

Bạn đang dự định cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4. Unica sẽ giới thiệu cho bạn khóa học “Học Tiếng Nhật – Luyện Thi JLPT N4 Ngữ Pháp” Với hơn 100 cấu trúc Ngữ pháp ở trình độ N4 được giải thích cụ thể, chi tiết. 300 ví dụ thực tế dễ hiểu để học viên nắm rõ ý nghĩa và cách sử dụng.Hơn 800 câu bài tập và đáp án giúp học viên hiểu được toàn bộ các trường hợp và tình huống sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Hơn 2000 từ vựng và hán tự được bổ sung trong phần ví dụ và bài tập.

Không chỉ giúp bạn nắm vững về mặt ngữ pháp mà còn tự tin trong phần đọc hiểu, nghe và từ vựng.

Giúp các bạn yên tâm và tự tin hơn để vượt qua kì thi năng lực tiếng nhật N4 dễ dàng.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Bài tập tổng hợp kiến thức
 Bài 1: Bài tập Thể từ điển. 0:05:18
 Bài 2: Bài tập Thể て. 0:03:51
 Bài 3: Bài tập Thể ない (thể phủ định). 0:03:26
 Bài 4: Bài tập Thể khả năng. 0:03:26
 Bài 5: Bài tập Thể ば (thể điều kiện). 0:03:59
 Bài 6: Bài tập Thể ý chí. 0:02:31
 Bài 7: Bài tập Thể bị động. 0:02:33
 Bài 8: Bài tập Thể sai khiến. 0:02:36
 Bài 9: Bài tập Thể sai khiến bị động. 0:02:36
 Phần 2: NGỮ PHÁP PHẦN 1
 Bài 10: Mẫu câu hơn, không bằng, giữa. 0:12:20
 Bài 11: Mẫu câu vừa, sắp, đến khi. 0:12:21
 Bài 12: Mẫu câu cùng không, cùng nào, để tôi cho 0:09:21
 Bài 13: Mẫu câu có thể. 0:10:59
 Bài 14: Mẫu câu đã từng, chưa từng. 0:09:59
 Bài 15: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 1 0:03:35
 Phần 3: NGỮ PHÁP PHẦN 2
 Bài 16: Mẫu câu phải, cũng được, không được, không cũng được. 0:13:33
 Bài 17: Mẫu câu muốn, mong là, ước gì. 0:11:18
 Bài 18: Mẫu câu có vẻ, cảm thấy, cứ như vậy, cứ như thế. 0:12:45
 Bài 19: Mẫu câu vì. 0:11:38
 Bài 20: Mẫu câu để. 0:15:54
 Bài 21: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 2. 0:04:39
 Phần 4: NGỮ PHÁP PHẦN 3
 Bài 22: Mẫu câu vừa cũng, nào là. 0:13:10
 Bài 23: Mẫu câu có thể, chắc chắn, hình như. 0:16:32
 Bài 24: Mẫu câu phải hãy, nên, không nên. 0:11:29
 Bài 25: Mẫu câu nếu, khi nếu. 0:12:41
 Bài 26: Mẫu câu sau khi, nếu. 0:10:42
 Bài 27: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 3 0:04:20
 Phần 5: NGỮ PHÁP PHẦN 4
 Bài 28: Mẫu câu dù cũng, dù thế mà vậy mà. 0:13:29
 Bài 29: Mẫu câu là, hay không. 0:13:01
 Bài 30: Mẫu câu định, dự định, không định. 0:12:58
 Bài 31: Mẫu câu đã nói, nghe nói, hình như. 0:13:31
 Bài 32: Mẫu câu làm, trở nên. 0:13:17
 Bài 33: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 4 0:04:14
 Phần 6: NGỮ PHÁP PHẦN 5
 Bài 34: Mẫu câu chọn, quyết định, được quyết định. 0:11:14
 Bài 35: Mẫu câu thử, sẵn trước, lỡ xong. 0:11:48
 Bài 36: Mẫu câu cho tặng. 0:12:53
 Bài 37: Mẫu câu bị, đã bị, được. 0:11:42
 Bài 38: Mẫu câu bắt, bị bắt. 0:10:57
 Bài 39: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 5 0:04:16
 Phần 7: NGỮ PHÁP PHẦN 6
 Bài 40: Mẫu câu vì, bằng, ở tại. 0:12:59
 Bài 41: Mẫu câu và, với, cùng với. 0:12:53
 Bài 42: Mẫu câu tới, nhiều đến, bất kì. 0:12:24
 Bài 43: Mẫu câu chỉ, cho dù, dù chỉ. 0:12:54
 Bài 44: Mẫu câu thì, là thì. 0:11:55
 Bài 45: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 6 0:04:23
 Phần 8: NGỮ PHÁP PHẦN 7
 Bài 46: Mẫu câu vậy, vì, hả, nên, vào, là, tại, về, là việc. 0:13:23
 Bài 47: Mẫu câu sau khi, bằng cách, vì. 0:15:16
 Bài 48: Mẫu câu tác động từ, không bị tác động. 0:11:40
 Bài 49: Mẫu câu đang đã, chưa, đã được, đã đặt trước. 0:12:17
 Bài 50: Mẫu câu đến, đang đến giờ, bắt đầu, đang, đi. 0:12:15
 Bài 51: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 7 0:04:16
 Phần 9: NGỮ PHÁP PHẦN 8
 Bài 52: Mẫu câu sự vật sự việc xa hoặc gần người. 0:12:55
 Bài 53: Mẫu câu vì vậy, vì thế, nhưng mà. 0:13:51
 Bài 54: Mẫu câu vẫn chưa, đã rồi, mãi không. 0:18:00
 Bài 55: Mẫu câu quá, khó, dễ. 0:12:08
 Bài 56: Mẫu câu về cách sử dụng phó từ. 0:12:57
 Bài 57: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 8 0:04:14
 Bài 58: Ôn tập 0:04:46

Đăng Ký Học Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.