Hướng dẫn thi hành những nội dung mới của Pháp luật Lao động


Tìm Hiểu Thêm

Ngày 12/1/2015, chính phủ ban hành nghị định mới (05/2015/NĐ – CP), hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Lao động.

Các quy định pháp luật lao động trước đây trái với quy định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/3/2015).

Chuyên đề Hướng dẫn thi hành những nội dung mới trong Pháp luật Lao động, do Kyna.vn phối hợp cùng CLB Pháp chế Doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp doanh nghiệp nắm vững nội dung và cách vận dụng Luật Lao động mới nhất vào trong hoạt động của doanh nghiệp – theo đúng tinh thần của Nghị định mới nhất chính phủ vừa ban hành.

Tham gia khóa học, bạn sẽ:

 • Nắm vững những quy định chung của nghị định 05.
 • Nắm rõ các vấn đề liên quan đến giao kết, thực hiện, sửa đổi bổi sung, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Các vấn đề liên quan đến tiền lương của người lao động (nguyên tắc, kỳ hạn trả lương…).
 • Nắm vững các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động.
 • Quy trình và hướng giải quyết các vấn đề về tranh chấp lao động (đình công, lãng công…),
 • Được tư vấn cụ thể và tận tình cách thi hành pháp luật chính xác và đúng đắn, tránh gặp rắc rối với các nội dung pháp lý trong kinh doanh, đặc biệt là pháp lý trong khởi nghiệp.

Chi tiết khóa học

 • PHẦN 1: CHƯƠNG I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  • Bài 1: Mở đầu
  • Bài 2: Những quy định chung
 • PHẦN 2: CHƯƠNG II – HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  • Bài 1: Giao kết hợp đồng lao động
  • Bài 2: Thực hiện hợp đồng lao động
  • Bài 3: Sửa đổi, bồ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
 • PHẦN 3: CHƯƠNG IV – TIỀN LƯƠNG

  • Bài 1: Tiền lương và hình thức trả lương
  • Bài 2: Kỳ hạn trả lương, nguyên tắc trả lương và lương làm thêm giờ
 • PHẦN 4: CHƯƠNG V – KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁNH NHIỆM VẬT CHẤT

  • Bài 1: Đăng ký nội quy và hiệu lực của nội quy lao động
  • Bài 2: Trình tự xử lý kỷ luật lao động
  • Bài 3: Kỷ luật sa thải, khiếu nại về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
 • PHẦN 5: CHƯƠNG VI – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  • Bài 1: Giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãng công
  • Trắc nghiệm cuối khóa
  • Đánh giá và góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan
  • Bài tiểu luận cuối khóa

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.