IELTS ACADEMIC – Nắm bắt cơ hội vàng du học

Đi sâu phân tích từng dạng bài và hướng dẫn cách làm chi tiết các dạng bài thi IELTS, giúp bạn dễ dàng nắm bắt và đạt điểm cao trong kỳ thi

Giảng viên: Lưu Thị Thu Hà (Hà Lưu)


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Học viên thường không hiểu các dạng đề của IELTS, không học đặc điểm mà ngay lập tức đi vào thực hành làm đề nên sẽ không đạt hiệu quả điểm mong muốn trong thời gian ngắn nhất.

Khóa học IELTS ACADEMIC – Nắm bắt cơ hội vàng du học, do cô Lưu Hà hướng dẫn, sẽ đi phân tích sâu từng môn học, đặc điểm của từng dạng bài và cách làm chi tiết.

Học viên học lý thuyết qua video và được thực hành miễn phí tại website www.loluyenielts.com, chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được điểm mục tiêu tốt từ 5.0 trở lên. Các video là bài giảng thực tế đã được giảng dạy lâu năm tại lớp học, hiệu quả bài giảng đã được kiểm chứng.

Bạn sẽ học được gì

  • Phân tích kỹ đặc điểm dạng bài, kỹ năng làm bài của từng dạng và phương pháp làm từ cơ bản đến nâng cao.
  • Được thực hành và làm bài tập trực tiếp bộ học liệu CAMBRIGDE IELTS hoặc website loluyenielts.com.
  • Học chủ động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thực hành làm bài tập linh hoạt
  • Chăm chỉ sẽ đạt được ĐIỂM MỤC TIÊU nhanh nhất từ 5.0 đến 8.0 tùy thuộc vào nền tảng kiến thức của bạn ban đầu.

Nội dung khóa học

 Phần 1: MODULE LISTENING
 Bài 1: Dạng bài Completing Note – Section 1 0:21:46
 Bài 2: Dạng bài Completing Note – Section 4 0:22:51
 Bài 3: Signpost word và cách dùng 0:19:21
 Bài 4: Dạng bài Sentence completion 0:10:41
 Bài 5: Dạng bài Short answer 0:08:51
 Bài 6: Dạng bài Summary 0:07:46
 Bài 7: Dạng bài Table completion 0:09:59
 Bài 8: Dạng bài Classification 0:18:31
 Bài 9: Dạng bài Matching list 0:12:58
 Bài 10: Dạng bài diagram labelling 0:30:43
 Bài 11: Dạng bài multiple choice 0:19:34
 Bài 12: Các từ vựng thường thấy Part 3-4 0:11:11
 Phần 2: MODULE READING
 Bài 13: Đặc điểm dạng bài đọc 0:23:29
 Bài 14: Dạng bài Short answer 0:09:59
 Bài 15: Dạng bài Sentence/ table completion 0:11:06
 Bài 16: Dạng bài diagram labelling 0:14:36
 Bài 17: Dạng bài Classification 0:05:50
 Bài 18: Dạng bài Multiple choice 0:05:04
 Bài 19: Dạng bài Summary completion 0:07:31
 Bài 20: Dạng bài True-False-Notgiven 0:16:18
 Bài 21: Dạng bài Which para contain info 0:07:02
 Bài 22: Dạng bài Match Heading 0:09:48
 Bài 23: Dạng bài Matching List 0:07:57
 Phần 3: MODULE WRITING 1
 Bài 24: Cách viết mở bài 0:17:04
 Bài 25: Cách viết OVERVIEW 0:08:11
 Bài 26: Cách đa dạng hóa đối tượng miêu tả 0:19:11
 Bài 27: Dạng bài Data- Các từ vựng miêu tả xu hướng dữ liệu 0:14:48
 Bài 28: Dạng bài Data- Cách viết câu xu hướng và miêu tả dữ liệu 0:14:28
 Bài 29: Dạng bài Data- Cách viết các câu so sánh đối chiếu 0:16:25
 Bài 30: Các diễn đạt thường thấy trong report thực tế 0:22:12
 Bài 31: Quy luật làm bài 0:11:59
 Bài 32: Cách làm dạng bài process 0:16:14
 Bài 33: Cách làm dạng bài Map 0:16:04
 Bài 34: Các lỗi thường thấy trong W1 0:11:36
 Phần 4: MODULE WRITING 2
 Bài 35: Cách phân biệt các loại đề và kiến thức chung 0:11:24
 Bài 36: Cách viết mở bài 0:15:25
 Bài 37: Cách viết kết bài 0:09:13
 Bài 38: Thân bài- Các phương tiện nối ý- Referent và synonyms 0:11:28
 Bài 39: Thân bài-Cách viết câu mở đoạn 0:17:18
 Bài 40: Thân bài-Cách sử dụng hedging 0:07:41
 Bài 41: Thân bài- Chức năng của câu 0:07:50
 Bài 42: Thân bài- Các cấu trúc ghép 2 ý thành 1 câu ghép phức 0:06:01
 Bài 43: Thân bài- Các từ nối để nối ý 0:08:45
 Bài 44: Thân bài- Cách viết đoạn 0:11:48
 Bài 45: Toàn bài-Cách viết đề 0:14:43
 Bài 46: Tiêu chí chấm điểm và lỗi thường thấy 0:12:35
 Bài 47: Collocation- Các cấu trúc cần tránh và nên dùng 0:18:52
 Bài 48: Bảng synonyms, frerents và paraphrases thường dùng 0:25:18
 Phần 5: MODULE SPEAKING
 Bài 49: Tìm hiểu về bài speaking 0:17:49
 Bài 50: Phân tích part 2 0:13:38
 Bài 51: Signpost word và cách dùng 0:19:24
 Bài 52: Language functions chức năng ngôn ngữ 0:14:16
 Bài 53: Sentence functions cách phát triển ý 0:10:44
 Bài 54: Cách nối 2 ý thành 1 câu ghép – phức 0:15:15
 Bài 55: 22 topic từ vựng academic 1-4 0:15:50
 Bài 56: 22 topic từ vựng academic 5-8 0:09:39
 Bài 57: 22 topic từ vựng academic 9-13 0:07:54
 Bài 58: 22 topic từ vựng academic 14-18 0:09:56
 Bài 59: 22 topic từ vựng academic 19-22 0:07:49

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.