IELTS Fighter Target 6.5 Reading

Nâng cao khả năng đọc hiểu, tăng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, hoàn thiện 4 kỹ năng để tự tin chinh phục kỳ thi IELTS 6.5

Giảng viên: Nguyệt Ca


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh được công nhận uy tín với tiêu chuẩn chấm điểm nghiêm ngặt, Format rõ ràng, phân chia đầy đủ 4 kỹ năng để đánh giá khách quan về trình độ của bạn. Trình độ IELTS 6.5 là cơ hội rất tốt giúp bạn xin việc ở công ty nước ngoài và đi du học.

Muốn đạt được mục tiêu trên là cả một quá trình học tập thật nghiêm túc.

IELTS Fighter Target 6.5 là chuyên đề luyện thi IELTS của cô Nguyệt Ca, được chia làm 4 nội dung, ôn luyện 4 kỹ năng thi: Speaking, Reading, Listening và Writing giúp bạn phát triển 4 kỹ năng toàn diện, đạt điểm thi 6.5 dễ dàng. Các bài học được xây dựng theo chủ đề hoặc theo khung bài thi, được giảng bằng tiếng Anh, giúp bạn nâng cao khả năng nghe.

Trong khóa học: IELTS Fighter Target 6.5: Reading, cô sẽ giúp bạn cải thiện khả năng đọc hiểu, có được bí quyết làm bài đọc hiểu nhanh, chính xác, nâng cao từ vựng và ngữ pháp cho bản thân. Tự tin vượt qua phần Reading với mức điểm cao.

Bạn sẽ học được gì

  • Làm quen với khung đề thi IELTS
  • Tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp
  • Nâng cao khả năng đọc hiểu, có được kỹ thuật làm bài đọc hiểu
  • Đạt được điểm IELTS mốc 6.5, dễ dàng vượt qua phần thi Reading

Nội dung khóa học

 Phần 1: Reading
 Bài 1: Australian culture and culture shock – table completion/Vocabulary 0:04:56
 Bài 2: Australian culture and culture shock – table completion/practice 0:08:31
 Bài 3: New media – True/false/note given – Vocabulary 0:05:45
 Bài 4: New media – True/false/note given – main content – practice 0:08:03
 Bài 5: Organic food – Maching heading/Vocabulary 0:04:52
 Bài 6: Organic food – Maching heading/practice 0:07:48
 Bài 7: The world in our hands – matching information/ Vocabulary 0:06:02
 Bài 8: The world in our hands – matching information/practice 0:10:45
 Bài 9: Why don’t baby talk like adults? Multiple choice questions/Vocabulary 0:04:36
 Bài 10: Why don’t baby talk like adults? Multiple choice questions/practice 0:08:03
 Bài 11: AdapTex – Multiple choice/Vocabulary 0:06:21
 Bài 12: AdapTex – Multiple choice/practice 0:08:36
 Bài 13: Making money, spending money – True/false/notgiven – Vocabulary 0:06:23
 Bài 14: Making money, spending money – True/false/notgiven – practice 0:06:33
 Bài 15: Education – short – anwer question/Vocabulary 0:03:56
 Bài 16: Education – short – anwer question/practice 0:07:23
 Bài 17: Community spirit – matching information/Vocabulary 0:04:57
 Bài 18: Community spirit – matching information/practice 0:06:58
 Bài 19: Family matters – Matching headings/Vocabulary 0:07:26
 Bài 20: Family matters – Matching headings/practice 0:06:45
 Bài 21: Cultural differences – Matching featrues/Vocabulary 0:04:53
 Bài 22: Cultural differences – Matching featrues/practice 0:08:58
 Bài 23: Twenty – something/Vocabulary 0:05:55
 Bài 24: Twenty – something/practice 0:07:43
 Bài 25: Healthcare – Table completion/Vocabulary 0:06:01
 Bài 26: Healthcare – Table completion/practice 0:07:27
 Bài 27: The job market – summary completion/Vocabulary 0:04:58
 Bài 28: The job market – summary completion/practice 0:07:53
 Bài 29: Relationships – Matching featrues/Vocabulary 0:06:51
 Bài 30: Relationships – Matching featrues/practice 0:06:43
 Bài 31: Scientists at work – diagram labels/Vocabulary 0:04:49
 Bài 32: Scientists at work – diagram labels/practice 0:07:41
 Bài 33: Adaptation – diagram labels/Vocabulary 0:04:39
 Bài 34: Adaptation – diagram labels/practice 0:07:08
 Bài 35: Fashion and designs – Matching sentence endings/Vocabulary 0:05:46
 Bài 36: Fashion and designs – Matching sentence endings/practice 0:07:27
 Bài 37: Water – Matching sentence endings/Vocabulary 0:06:23
 Bài 38: Water – Matching sentence endings/practice 0:07:45
 Phần 2: Reading Mock Test
 Bài 39: Reading Mock Test 1 – P1 0:06:21
 Bài 40: Reading Mock Test 1 – P2 0:11:44
 Bài 41: Reading Mock Test 2 – P1 0:05:55
 Bài 42: Reading Mock Test 2 – P2 0:12:24
 Bài 43: Reading Mock Test 3 – P1 0:08:27
 Bài 44: Reading Mock Test 3 – P2 0:10:28

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.