IELTS FINGTER TARGET 6.5: Listening

IELTS được xem là thước đo chính xác nhất về trình độ tiếng Anh của một người sở hữu nó, trình độ IELTS 6.5 là cơ hội rất tốt giúp bạn xin việc ở công ty nước ngoài và đi du học.

Giảng viên: Nguyệt CaTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh là ngôn ngữ chung sử dụng trên toàn thế giới. Trong khi đó, IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh được công nhận uy tín với tiêu chuẩn chấm điểm nghiêm ngặt, Format rõ ràng, phân chia đầy đủ 4 kỹ năng do đó đánh giá khách quan về trình độ của bạn. Điểm IELTS được xem là thước đo chính xác nhất về trình độ tiếng Anh của một người sở hữu nó, trình độ IELTS 6.5 là cơ hội rất tốt giúp bạn xin việc ở công ty nước ngoài và đi du học.

Muốn đạt được mục tiêu trên là cả một quá trình học tập thật nghiêm túc. Bên cạnh đó chúng ta cần tìm cho mình một đơn vị đào tạo tốt và đảm bảo thời gian cho việc học tập. UNICA cho ra đời khóa học IELTS FINGTER TARGET 6.5: Listening nhằm giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc phát triển trình độ cũng như kiến thức ngoại ngữ, thông qua các bài học được thiết lập vô cùng khoa học, xúc tích, cùng với những kinh nghiệm dày dạn trong việc nghiên cứu, giảng dạy – Giảng viên Nguyệt Ca sẽ giúp bạn chinh phục IELTS một cách nhanh chóng.

Bạn sẽ học được gì

  • Trau rồi thêm khả năng ngoại ngữ một cách vượt trội.
  • Học viên có thể làm quen với khung đề thi IELTS
  • Giúp học viên có thể đạt được IELTS mốc 6.5 một cách dễ dàng.
  • Tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp, khả năng tư duy phát triển trình độ ngoại ngữ.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Listening
 Bài 1: Starting somewhere new – vocabulary 0:08:49
 Bài 2: Starting somewhere new – Listen and do the task 0:08:43
 Bài 3: Starting somewhere new – Multiple choice 0:11:08
 Bài 4: On the move – vocabulary 0:09:07
 Bài 5: On the move – Matching 0:06:31
 Bài 6: On the move – Multiple choice 0:07:48
 Bài 7: Starting university – vocabulary 0:26:18
 Bài 8: Starting university – Practice 0:07:42
 Bài 9: Local languages – vocabulary 0:17:31
 Bài 10: Local languages – Interactive question 0:07:32
 Bài 11: It’t good for you – vocabulary 0:07:32
 Bài 12: It’t good for you – Practice 1 0:08:09
 Bài 13: It’t good for you – Practice 2 0:07:58
 Bài 14: Fame – vocabulary 0:07:36
 Bài 15: Fame – Practice 1 0:08:52
 Bài 16: Fame – Practice 2 0:07:39
 Bài 17: Fame – Practice 3 0:07:39
 Bài 18: Fame – Practice 4 0:09:48
 Bài 19: Getting the message across – vocabulary 0:06:43
 Bài 20: Getting the message across – Practice 1 0:05:47
 Bài 21: Getting the message across – Practice 2 0:07:03
 Bài 22: Alternative energy – vocabulary 0:07:44
 Bài 23: Alternative energy – Practice 1 0:08:43
 Bài 24: Alternative energy – Practice 2 0:09:08
 Bài 25: Alternative energy – Practice 3 0:10:43
 Bài 26: At the gym – vocabulary 0:09:45
 Bài 27: At the gym – Practice 1 0:11:50
 Bài 28: New media – vocabulary 0:08:21
 Bài 29: New media – Practice 1 0:08:54
 Bài 30: New media – Practice 2 0:09:03
 Bài 31: At the office – vocabulary 0:09:41
 Bài 32: At the office – Practice 1 0:08:49
 Bài 33: At the office – Practice 2 0:09:23
 Bài 34: The world in our hands – vocabulary 0:12:29
 Bài 35: The world in our hands – Practice 0:08:14
 Bài 36: Family structure – vocabulary 0:08:16
 Bài 37: Family structure – Practice 1 0:08:09
 Bài 38: Family structure – Practice 2 0:09:26
 Bài 39: Family structure – Practice 3 0:06:17
 Bài 40: Making money. Spending money – vocabulary 0:10:05
 Bài 41: Making money. Spending money – Practice 0:11:03
 Bài 42: Migration – vocabulary 0:08:50
 Bài 43: Migration – Practice 1 0:10:52
 Bài 44: Migration – Practice 2 0:08:22
 Bài 45: Migration – Practice 3 0:09:59
 Bài 46: Relationships – vocabulary 0:08:28
 Bài 47: Relationships – Practice 1 0:07:55
 Bài 48: Relationships – Practice 2 0:09:00
 Bài 49: Being young – vocabulary 0:08:45
 Bài 50: Being young – Practice 1 0:06:05
 Bài 51: Being young – Practice 2 0:06:20
 Bài 52: Climate – vocabulary 0:07:53
 Bài 53: Climate – Practice 1 0:11:05
 Bài 54: Climate – Practice 2 0:09:49
 Bài 55: Fashion and design – vocabulary 0:18:46
 Bài 56: Fashion and design – Practice 0:06:03
 Phần 2: Listening mock test
 Bài 57: Ielts listening practice test 1 – P1 0:08:49
 Bài 58: Ielts listening practice test 1 – P2 0:08:34
 Bài 59: Ielts listening practice test 1 – P3 0:09:29
 Bài 60: Listening mock test 2 0:09:19
 Bài 61: Ielts listening practice test 2 – P1 0:09:22
 Bài 62: Ielts listening practice test 2 – P2 0:08:29
 Bài 63: Ielts listening practice test 2 – P3 0:08:39
 Bài 64: Listening mock test 3 0:08:42
 Bài 65: Ielts listening practice test 3 – P1 0:06:08
 Bài 66: Ielts listening practice test 3 – P2 0:13:42
 Bài 67: Ielts listening practice test 3 – P3 0:12:56

Đăng Ký Học Ngay

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.