IELTS FINGTER TARGET 6.5: Speaking

Kỹ năng nói rất quan trọng trong các kỹ năng học ngoại ngữ, Ở khóa học này cô Nguyệt Ca sẽ giúp bạn nhanh chóng chinh phục được kỹ năng nói của mình ở trình độ Ielts 6.5

Giảng viên: Nguyệt CaTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh ngày càng khẳng định là thứ ngôn ngữ thiết yếu chỉ sau tiếng mẹ đẻ. Tiếng Anh giúp cho cuộc sống của bạn hiện đại văn minh hơn, tiếng Anh giúp công việc của bạn thuận lợi, thăng tiến hơn…

Trình độ IETLS 6.5 là thước đo để bạn chinh phục tiếng Anh ở mức vừa đủ để thay đổi cuộc sống, công việc của mình. Kỹ năng nói lại càng quan trọng hơn khi bạn giao tiếp, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Với trình độ ngoại ngữ đỉnh cao và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm Giảng viên Nguyệt Ca sẽ giúp bạn sau khóa học IELTS FINGTER TARGET 6.5: Speaking có những kiến thức và kỹ năng nắm bắt, phát âm, phản xạ nhanh nhạy và tự tin khi giao tiếp.

Đặc biệt có thể thi đạt mức IETLS 6.5 một cách dễ dàng.

Bạn sẽ học được gì

  • Kỹ năng nói tiếng anh cải tiến không ngờ.
  • Giúp học viên có thể đạt được IELTS mốc 6.5
  • Học viên có thể làm quen với khung đề thi IELTS
  • Tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp

Nội dung khóa học

 Phần 1: Holiday
 Bài 1: Holiday – part 1 style question 0:09:18
 Bài 2: Holiday – part 2 style question 0:07:12
 Bài 3: Holiday – part 3 style question 0:04:40
 Phần 2: Relationships
 Bài 4: Relationships – part 1 style question 0:07:54
 Bài 5: Relationships – part 2 style question 0:08:37
 Bài 6: Relationships – part 3 style question 0:07:44
 Phần 3: Technology
 Bài 7: Technology – part 1 style question 0:07:47
 Bài 8: Technology – part 2 style question 0:07:58
 Bài 9: Technology – part 3 style question 0:06:25
 Phần 4: Sports
 Bài 10: Sports – part 1 style question 0:07:10
 Bài 11: Sports – part 2 style question 0:07:37
 Bài 12: Sports – part 3 style question 0:04:50
 Phần 5: Food
 Bài 13: Food – part 1 style question 0:07:58
 Bài 14: Food – part 2 style question 0:07:55
 Bài 15: Food – part 3 style question 0:15:33
 Phần 6: Education
 Bài 16: Education – part 1 style question 0:06:24
 Bài 17: Education – part 2 style question 0:07:41
 Bài 18: Education – part 3 style question 0:05:35
 Phần 7: Work
 Bài 19: Work – part 1 & 2 style question 0:10:40
 Bài 20: Work – part 3 style question 0:07:38
 Phần 8: Health
 Bài 21: Health – part 1 & 2 style question 0:08:10
 Bài 22: Health – part 3 style question 0:10:40
 Phần 9: Books and films
 Bài 23: Books and films – part 1 style question 0:06:02
 Bài 24: Books and films – part 2 style question 0:07:44
 Bài 25: Books and films – part 3 style question 0:04:26
 Phần 10: Accommodation
 Bài 26: Accommodation – part 1 & 2 style question 0:09:36
 Bài 27: Accommodation – part 3 style question 0:07:47
 Phần 11: Clothes & Fashion
 Bài 28: Clothes & Fashion – part 1 & 2 style question 0:08:27
 Bài 29: Clothes & Fashion – part 3 style question 0:08:52
 Phần 12: Personality
 Bài 30: Personality – part 1 & 2 style question 0:08:47
 Bài 31: Personality – part 3 style question 0:08:52
 Phần 13: Business
 Bài 32: Business – part 1 style question 0:09:23
 Bài 33: Business – part 2 & 3 style question 0:09:31
 Phần 14: Physical appearance
 Bài 34: Physical appearance – part 1 & 2 style question 0:07:51
 Bài 35: Physical appearance – part 3 style question 0:07:31
 Phần 15: Towns & cities
 Bài 36: Towns & cities – part 1 & 2 style question 0:08:16
 Bài 37: Towns & cities – part 3 style question 0:06:59
 Phần 16: Music
 Bài 38: Music – part 1 & 2 style question 0:08:41
 Bài 39: Music – part 3 style question 0:07:04
 Phần 17: weather
 Bài 40: weather – part 1 style question 0:07:03
 Bài 41: weather – part 2 & 3 style question 0:08:53
 Phần 18: Shopping
 Bài 42: Shopping – part 1 & 2 style question 0:10:20
 Bài 43: Shopping – part 3 style question 0:08:37
 Phần 19: Environment
 Bài 44: Environment – part 1 style question 0:06:07
 Bài 45: Environment – part 2 style question 0:07:00
 Bài 46: Environment – part 3 style question 0:07:30
 Phần 20: advertising
 Bài 47: advertising – part 1 style question 0:06:43
 Bài 48: advertising – part 1 style question 0:06:12
 Bài 49: advertising – part 1 style question 0:06:54
 Phần 21: Mock Test
 Bài 50: Speaking mock test 1 – phần 1 0:04:56
 Bài 51: Speaking mock test 1 – phần 2 0:10:22
 Bài 52: Speaking mock test 2 – phần 1 0:10:22
 Bài 53: Speaking mock test 2 – phần 2 0:09:37
 Bài 54: Speaking mock test 3 – phần 1 0:09:02
 Bài 55: Speaking mock test 3 – phần 2 0:12:10
 Bài 56: Speaking mock test 3 – phần 3 0:06:37

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.