IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp – Viết – Nói)

Cùng cô Nguyệt Ca luyện thi IELTS đạt mức thang điểm từ 5.0

Giảng viên: Alpha BooksTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Giảng viên: Alpha Books

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 : Ngữ pháp – Viết – Nói, Giảng viên: Cô Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, được thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến.

Bài học luôn bắt đầu bằng: phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học.

Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

Bạn sẽ học được gì?

  • Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất
  • Có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS
  • Nâng cao khả năng tăng điểm phần Ngữ pháp – Viết – Nói
  • Hướng dẫn phân tích đề thi và cách làm bài đạt điểm cao

Đối tượng đào tạo

  • Người mới học tiếng Anh
  • Người đi làm muốn cải thiện muốn Tiếng Anh học thuật của mình
  • Người đang luyện thi IETS, đặt mục tiêu 5.0

Nội dung khóa học

 Phần 1: Ngữ pháp
 Bài 1: Danh từ 1 0:08:19
 Bài 2: Danh từ 2_phần 1 0:09:43
 Bài 3: Danh từ 2_phần 2 0:10:21
 Bài 4: Động từ 1_phần 1 0:07:27
 Bài 5: Động từ 1_phần 2 0:09:35
 Bài 6: Động từ 2_phần 1 0:10:02
 Bài 7: Động từ 2_phần 2 0:10:18
 Bài 8: Tính từ & trạng từ_phần 1 0:07:27
 Bài 9: Tính từ & trạng từ_phần 2 0:08:55
 Bài 10: Tính từ & trạng từ_phần 3 0:07:39
 Bài 11: Các thì hiện tại – Present tenses_phần 1 0:07:50
 Bài 12: Các thì hiện tại – Present tenses_phần 2 0:09:15
 Bài 13: Các thì hiện tại – Present tenses_phần 3 0:09:18
 Bài 14: Các thì quá khứ – Past tenses_phần 1 0:07:42
 Bài 15: Các thì quá khứ – Past tenses_phần 2 0:07:23
 Bài 16: Các thì quá khứ – Past tenses_phần 3 0:06:08
 Bài 17: Các thì tương lai – Future tenses_phần 1 0:08:15
 Bài 18: Các thì tương lai – Future tenses_phần 2 0:07:20
 Bài 19: Thể bị động 1_phần 1 0:08:08
 Bài 20: Thể bị động 1_phần 2 0:08:45
 Bài 21: Câu bị động 2_phần 1 0:08:40
 Bài 22: Câu bị động 2_phần 2 0:07:11
 Bài 23: Câu bị động 2_phần 3 0:07:57
 Bài 24: Động từ khuyết thiếu 1_phần 1 0:06:48
 Bài 25: Động từ khuyết thiếu 1_phần 2 0:06:58
 Bài 26: Động từ khuyết thiếu 1_phần 3 0:05:53
 Bài 27: Động từ khuyết thiếu 2 0:09:32
 Bài 28: Các cách so sánh 0:17:10
 Bài 29: Câu đơn 0:08:23
 Bài 30: Câu ghép 0:13:15
 Bài 31: Câu ghép 2_phần 1 0:09:25
 Bài 32: Câu ghép 2_phần 2 0:08:42
 Bài 33: Câu phức_phần 1 0:08:25
 Bài 34: Câu phức_phần 2 0:09:21
 Bài 35: Câu phức 2_phần 1 0:08:23
 Bài 36: Câu phức 2_phần 2 0:08:10
 Phần 2: Định dạng bài thi nói
 Bài 37: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 1 0:06:00
 Bài 38: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 2 0:07:49
 Bài 39: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF – STUDY – WORK – Giới thiệu bản thân – học hành – công việc_phần 1 0:09:20
 Bài 40: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF – STUDY – WORK – Giới thiệu bản thân – học hành – công việc_phần 2 0:11:06
 Bài 41: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 1 0:05:12
 Bài 42: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 2 0:05:57
 Bài 43: HOLIDAYS – Nói về kỳ nghỉ_Phần 1 0:06:38
 Bài 44: HOLIDAYS – Nói về kỳ nghỉ_Phần 2 0:05:29
 Bài 45: TRANSPORT, SHOPPING – Nói về phương tiện đi lại, mua sắm 0:12:20
 Bài 46: READING, SHOPPING – Nói về sở thích đọc sách, chơi thể thao 0:12:03
 Bài 47: PART 1 MOCK TEST – Bài thi thử phần 1_phần 1 0:08:27
 Bài 48: PART 1 MOCK TEST – Bài thi thử phần 1_phần 2 0:07:42
 Bài 49: TOPIC CARD 1 – Thẻ chủ đề số 1_phần 1 0:08:56
 Bài 50: TOPIC CARD 1 – Thẻ chủ đề số 1_phần 2 0:07:31
 Bài 51: TOPIC CARD 2 – Thẻ chủ đề số 2_phần 1 0:07:01
 Bài 52: TOPIC CARD 2 – Thẻ chủ đề số 2_phần 2 0:06:59
 Bài 53: TOPIC CARD 3 – Thẻ chủ đề số 3_phần 1 0:05:56
 Bài 54: TOPIC CARD 3 – Thẻ chủ đề số 3_phần 2 0:05:52
 Bài 55: TOPIC CARD 4 – Thẻ chủ đề số 4 0:11:08
 Bài 56: TOPIC CARD 5 – Thẻ chủ đề số 5 0:11:49
 Bài 57: TOPIC CARD 6 – Thẻ chủ đề số 6_phần 1 0:06:46
 Bài 58: TOPIC CARD 6 – Thẻ chủ đề số 6_phần 2 0:05:40
 Bài 59: PART 2 MOCK TEST – Bài thi thử phần 2 0:12:08
 Bài 60: DISCUSSION 1 – Bài Thảo Luận 1_phần 1 0:09:11
 Bài 61: DISCUSSION 1 – Bài Thảo Luận 1_phần 2 0:07:22
 Bài 62: DISCUSSION 2 – Bài thảo luận 2 0:09:03
 Bài 63: DISCUSSION 3 – Bài thảo luận 3_phần 1 0:06:00
 Bài 64: DISCUSSION 3 – Bài thảo luận 3_phần 2 0:06:18
 Bài 65: DISCUSSION 3 – Bài thảo luận 3_phần 3 0:09:05
 Bài 66: PART 3 MOCK TEST – Bài thi thử phần 3 0:10:20
 Phần 3: Định dạng bài thi viết
 Bài 67: Giới thiệu định dạng bài thi Viết 0:08:27
 Bài 68: Task 1 overview – phần 1 0:06:37
 Bài 69: Task 1 overview – phần 2 0:07:35
 Bài 70: Line chart 0:12:05
 Bài 71: Bar chart 0:09:14
 Bài 72: Pie chart 0:10:12
 Bài 73: Table_phần 1 0:05:51
 Bài 74: Table_phần 2 0:08:38
 Bài 75: Diagram_phần 1 0:06:35
 Bài 76: Diagram_phần 2 0:08:13
 Bài 77: Maps 0:11:56
 Bài 78: Task 2 – Overview 0:14:08
 Bài 79: Analysing the topic 0:09:29
 Bài 80: Brainstorming for main ideas 0:09:43
 Bài 81: Writing an introduction 0:09:00
 Bài 82: Writing body paragraph 1 – Topic Sentence 0:09:15
 Bài 83: Writing body paragraph 2 – Supporting Sentences 0:06:04
 Bài 84: Writing body paragraph 3 – Put it all together 0:10:24
 Bài 85: Writing a conclusion 0:09:12
 Bài 86: IELTS Writing – FAQs 0:09:03
 Bài 87: IELTS Writing Review_phần 1 0:06:26
 Bài 88: IELTS Writing Review_phần 2 0:11:56

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.