IELTS Speaking online tại nhà với thầy Patrick

Học kiến thức nền tảng, cùng các mẹo làm bài thi, giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS Speaking 7.0 dễ dàng. Học cùng thầy giáo bản ngữ

Giảng viên: Patrick O’GradyTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang chuẩn bị tham dự kỳ thi IELTS, để đi du học, hoặc phục vụ công việc.

Bạn còn yếu kỹ năng Speaking, cần cải thiện ngay để vượt qua kỳ thi tiếng Anh gay cấn này.

Đạt được mục tiêu IELTS Speaking 7.0, cũng là một mục tiêu tương đối khó đối với những bạn còn yếu Tiếng Anh. Nếu bạn không nỗ lực, không có phương pháp đúng đắn, thì thật khó đạt được kỳ vọng.

IELTS Speaking online tại nhà với thầy Patrick, là một khóa học đặc biệt, cung cấp kiến thức nền tảng để bạn bứt phá khả năng nói trong môi trường học thuật và công việc sau này. Các chủ đề da dạng và phong phú. Các đề thi được cập nhật mới nhất. Việc học tập qua 100% giọng của thầy giáo bản ngữ bạn sẽ có một nền tảng kỹ năng nghe vững chắc. Thông qua các bài full test band 8.5, bạn sẽ học được một lượng từ vựng phong phú và cách dùng chúng trong môi trường phù hợp.

Khóa học giúp bạn:

Kiến thức cơ bản & cần thiết nhất về bài thi IELTS Speaking

Những mẹo làm bài thi IELTS Speaking, Các bài thi mẫu những lỗi sai của band 4 – 5.0, cách trả lời nâng band lên 7.0

Các bài thi mẫu, có nhận xét cụ thể & chi tiết bởi giảng viên.

Hãy đăng ký ngay khóa học để đạt điểm cao trong kỳ thi tiếng Anh nhé.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức cơ bản & cần thiết nhất về bài thi IELTS Speaking
  • Nắm được các mẹo làm bài thi IELTS Speaking, cách trả lời nâng band lên 7.0
  • Có các bài thi mẫu, có nhận xét cụ thể & chi tiết bởi Giảng viên
  • Có một nền tảng kỹ năng nghe vững chắc
  • Nâng cao khả năng từ vựng và ngữ pháp
  • Đạt được mục tiêu IELTS Speaking 7.0

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan bài thi IELTS Speaking
 Bài 1: Giới thiệu 0:05:04
 Bài 2: Tổng quan về bài thi IELTS Speaking 0:06:11
 Phần 2: Nhóm chủ đề 1: Cities
 Bài 3: Part 1: Hometown 0:08:29
 Bài 4: Part 1: Food 0:07:27
 Bài 5: Part 1: Routine 0:07:13
 Bài 6: Part 2: Cities 0:13:11
 Bài 7: Part 3: Cities 0:17:01
 Bài 8: Full test (1) 0:23:35
 Phần 3: Nhóm chủ đề 2: Tourism
 Bài 9: Part 1: Hometown 0:13:37
 Bài 10: Part 1: Leisure time 0:15:50
 Bài 11: Part 1: Friendship 0:16:51
 Bài 12: Part 2: Travel 0:11:41
 Bài 13: Part 3: Tourism 0:11:51
 Bài 14: Full test (2) 0:23:19
 Phần 4: Nhóm chủ đề 3: Consumerism 1
 Bài 15: Part 1: Holiday 0:14:37
 Bài 16: Part 1: Study 0:10:04
 Bài 17: Part 1: Festival 0:15:31
 Bài 18: Part 2: Consumerism 0:14:14
 Bài 19: Part 3: Consumerism 0:16:40
 Bài 20: Full test (3) 0:23:36

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.