Kế toán máy: Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa

Hiểu về quy trình làm kế toán trên các phần mềm Misa và Fast, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính kế toán

Giảng viên: Thiều Kim CườngTìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng phần mềm kế toán nhưng người học hay người làm chưa thành thạo.

Nhiều loại phần mềm đang được các công ty sử dụng, nên khi thay đổi môi trường công việc, người làm gặp khó khăn khi tiếp cận

Khóa học Kế toán máy: Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa, của giảng viên Thiều Kim Cường hướng dẫn bạn sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán của doanh nghiệp (cài đặt phần mềm, kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo tài chính…

Lộ trình khóa học gồm 3 phần chính: cài đặt và kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính

Bạn được học phần mềm trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Từ đó giúp bạn áp dụng ngay trong công việc thực tế.

Phương pháp giảng dạy: giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản. Phần thực hành, giảng viên hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm và các chứng từ thật.

Khóa học cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức về quy trình kế toán, kê khai số liệu, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo tài chính…
  • Sử dụng thành thạo trên 2 phần mềm kế toán Fast và Misam phổ biến nhất hiện nay
  • Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp.
  • Nâng ca khả năng, tăng cơ hội thăng tiến ở các công ty lớn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Tổng quan về các phần mềm kế toán – p1 0:07:44
 Bài 2: Tổng quan về các phần mềm kế toán – p2 0:10:52
 Phần 2: Thực hành trên phần mềm Misa và Fast
 Bài 3: Giới thiệu tổng quan phần mềm Fast 0:06:40
 Bài 4: Cài đặt phần mềm 0:02:31
 Bài 5: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin -p1 0:08:54
 Bài 6: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin -p2 0:17:46
 Bài 7: Kế toán tiền mặt 0:03:44
 Bài 8: Kế toán tiền mặt – Fast 0:04:31
 Bài 9: Kế toán tiền mặt – Misa 0:05:00
 Bài 10: Kế toán tiền gửi ngân hàng 0:03:15
 Bài 11: Kế toán tiền gửi ngân hàng – Fast 0:03:34
 Bài 12: Kế toán tiền gửi ngân hàng – Misa 0:03:31
 Bài 13: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài 0:03:37
 Bài 14: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài – Fast 0:09:39
 Bài 15: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài – Misa 0:04:34
 Bài 16: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ 0:04:02
 Bài 17: Kế toán tài sản cố định – Fast 0:06:38
 Bài 18: Kế toán tài sản cố định – Misa 0:04:49
 Bài 19: Kế toán công cụ dụng cụ 0:06:22
 Bài 20: Kế toán hàng tồn kho 0:04:44
 Bài 21: Kế toán hàng tồn kho – Fast 0:04:54
 Bài 22: Kế toán hàng tồn kho – Misa 0:03:57
 Bài 23: Kế toán bán hàng 0:02:54
 Bài 24: Kế toán bán hàng – Fast 0:03:10
 Bài 25: Kế toán bán hàng – Misa 0:02:47
 Bài 26: Kế toán tiền lương 0:03:26
 Bài 27: Kế toán tiền lương – Fast 0:10:26
 Bài 28: Kế toán tiền lương – Misa 0:09:46
 Bài 29: Kế toán tính giá thành 0:03:03
 Bài 30: Kế toán tính giá thành – Fast 0:09:44
 Bài 31: Kế toán tính giá thành – Misa 0:06:06
 Bài 32: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 0:02:26
 Bài 33: Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Fast 0:11:51
 Bài 34: Hệ thống số và báo cáo tài chính 0:03:11
 Bài 35: Kết Misa 0:04:37
 Bài 36: Misa khai báo thông tin 0:21:30
 Bài 37: Tổng kết khóa học 0:01:29

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.