Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Bạn sẽ được học đầy đủ các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất trên phần mềm kế toán Misa đang thịnh hành nhất hiện nay
Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn:
-Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z
– Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành
– Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành
– Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất
– Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành
– Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
– Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí
– Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành
– Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán
– Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này
– Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

Bạn sẽ học được gì

  • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Misa
  • Nắm rõ cách thức hoạt động của Misa khi tính giá thành
  • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Misa
  • Nắm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Misa
  • Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành
  • Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng
  • Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được.
  • Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…
  • Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm;
  • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất

Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về kế toán giá thành trên phần mềm Misa
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:03:53
 Bài 2: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành 0:08:51
 Bài 3: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 1 0:11:26
 Bài 4: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành – Phần 2 0:04:54
 Bài 5: Khoản mục chi phí trong giá thành 0:10:09
 Bài 6: Đối tượng tập hợp chi phí 0:05:54
 Bài 7: Các phương pháp tính giá thành 0:08:55
 Bài 8: Định mức và Dự toán – Phần 1 0:13:25
 Bài 9: Định mức và Dự toán – Phần 2 0:07:50
 Bài 10: Định mức và Dự toán – Phần 3 0:07:17
 Bài 11: Định mức và Dự toán – Phần 4 0:07:30
 Bài 12: Định mức và Dự toán – Phần 5 0:08:01
 Bài 13: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất 0:07:46
 Phần 2: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 133/2016/TT-BTC
 Bài 14: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí 0:05:46
 Bài 15: Khai báo nhân viên sản xuất 0:06:20
 Bài 16: Khai báo mã thành phẩm 0:08:16
 Bài 17: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 0:05:06
 Bài 18: Khai báo một số thông tin khác 0:07:55
 Bài 19: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu 0:10:08
 Bài 20: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định 0:11:01
 Bài 21: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 0:08:46
 Bài 22: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất 0:04:57
 Bài 23: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài 0:09:57
 Bài 24: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 1 0:08:25
 Bài 25: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm – Phần 2 0:06:12
 Bài 26: Lập lệnh sản xuất sản phẩm 0:06:04
 Bài 27: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất 0:08:44
 Bài 28: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất 0:06:40
 Bài 29: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ 0:04:11
 Bài 30: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước 0:10:07
 Bài 31: Trích khấu hao Tài sản cố định 0:13:35
 Bài 32: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel 0:07:32
 Bài 33: Chấm công trên phần mềm Misa 0:08:50
 Bài 34: Lập bảng lương trên phần mềm Misa 0:07:44
 Bài 35: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa 0:06:12
 Bài 36: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất 0:09:57
 Bài 37: Tính giá thành – Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành 0:09:09
 Bài 38: Tính giá thành – Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp 0:06:46
 Bài 39: Tính giá thành – Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung 0:11:51
 Bài 40: Tính giá thành – Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 0:08:57
 Bài 41: Tính giá thành – Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá 0:06:29
 Bài 42: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành 0:06:07
 Bài 43: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính 0:10:07
 Bài 44: Tổng kết khóa học 0:04:31

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.