Kế toán sản xuất thực hành trên excel

Tìm Hiểu Thêm

Thực hành chi tiết từng nghiệp vụ của kế toán doanh nghiệp sản xuất trên bộ chứng từ kế toán thực tế vào phần mềm Excel

Giới thiệu khóa học

Bạn là kế toán viên còn thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế.

Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về kế toán sản xuất, để áp dụng trong công việc

Hãy tìm hiểu khóa học Kế toán sản xuất thực hành trên excel, của giảng viên Nguyễn Minh Lý. Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn thực hành chi tiết từng nghiệp vụ của kế toán doanh nghiệp sản xuất trên bộ chứng từ kế toán thực tế vào phần mềm excel.

Tại sao nên chọn khóa học này?

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán ở công ty sản xuất lớn của nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy thực tế ở trung tâm đào tạo kế toán.

Nội dung khóa học được thiết kế đơn giản nhất để bạn có thể hiểu, thực hành, vận dụng vào thực tế (hướng dẫn bạn sử dụng những hàm excel đơn giản và hữu ích nhất, được tải tài liệu về để thực hành, có file kết quả để đối chiếu…)

Bạn được giảng viên hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi qua các công cụ như  teamviewer, utraviewer, zalo, facebook, điện thoại …

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được đặc điểm về cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất thông thường của doanh nghiệp sản xuất.
  • Hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
  • Hiểu được phương pháp hạch toán kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
  • Nắm chắc các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất và vận dụng linh hoạt.
  • Hiểu rõ các quy định về định mức và cách lập định mức trong doanh nghiệp sản xuất.
  • Hiểu được bản chất và sự khác biệt của kế toán sản xuất với các loại hình kế toán khác.
  • Thành thạo cách lập báo cáo tài chính.
  • Biết cách làm sổ sách tự động, in sổ sách lưu trữ.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Khai báo đầu kỳ
 Bài 1: Giới thiệu khóa học 0:09:19
 Bài 2: Khai báo danh mục đầu kỳ 0:13:31
 Bài 3: Nhập số dư đầu kỳ 0:22:01
 Phần 2: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ
 Bài 4: Quy trình ghi sổ kế toán 0:07:29
 Bài 5: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV1-NV5) 0:40:42
 Bài 6: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV6-NV10) 0:16:31
 Bài 7: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV11-NV15) 0:19:58
 Bài 8: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV15-NV20) 0:12:27
 Bài 9: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV21-NV25) 0:23:58
 Bài 10: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV2-NV30) 0:18:49
 Bài 11: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p1) 0:50:03
 Bài 12: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p2) 0:08:38
 Bài 13: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p3) 0:45:12
 Bài 14: Kết chuyển lãi (lỗ) 0:13:46
 Phần 3: Lên sổ sách
 Bài 15: Lên bảng cân đối tài khoản 0:15:41
 Bài 16: Kiểm tra số liệu 0:18:07
 Bài 17: Lên bảng cân đối kế toán 0:20:40
 Bài 18: Lên bảng kết quả kinh doanh 0:09:24
 Bài 19: Lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ 0:15:03
 Bài 20: Lên thuyết minh báo cáo tài chính 0:35:19
 Bài 21: In sổ sách cuối năm 0:17:42
 Bài 22: Các quy định về định mức trong công ty sản xuất 0:10:39
 Bài 23: Thực hành lập định mức 0:40:10

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.