Khóa học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu

Dành cho học viên đã học xong bảng chữ cái, biết cách phát âm tiếng Nhật

Giới thiệu khóa học

Bạn đang có nhu cầu học giao tiếp Tiếng Nhật?
Bạn đang lúng túng trong việc lựa chọn các lớp học Tiếng Nhật giữa vô vàn các khóa học trên thị trường?
Bạn không có thời gian tham gia các lớp dạy Tiếng Nhật offline?
Khóa học này của chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề trên. Mỗi ngày chỉ cần tranh thủ một chút thời gian tan làm, tan học là chúng ta đã có thể học được thêm một ngôn ngữ mới, hoàn toàn không cần tốn nhiều thời gian và tiền bạc.
Hi vọng khóa học này của chúng tôi có thể giúp các bạn học tiếng Nhật một cách đơn giản, thú vị, nhanh chóng nhất

Bạn sẽ học được gì

  • Nền tảng ngữ pháp cơ bản của trình độ N5 ~N4
  • Có thể dùng chính xác danh từ, tính từ, động tính từ, động từ của tiếng Nhật
  • Học được cách phán đoán chính xác mẫu câu, cách chia động từ tiếng Nhật
  • Có thể sử dụng linh hoạt các mẫu câu thông thường, câu kính ngữ
  • Có thể đọc hiểu và phân tích những đoạn văn tiếng Nhật đơn giản
  • Có thể sử dụng những câu tiếng Nhật đơn giản, du lịch Nhật Bản.

Nội dung khóa học

 Phần 1: CẢ LỚP TẬP HỢP
 Bài 1: Giới thiệu qua về các mẫu câu 0:11:32
 Bài 2: Giải thích từ vựng (P1) 0:13:59
 Bài 3: Giải thích từ vựng (P2) 0:18:29
 Bài 4: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu (P1) 0:17:48
 Bài 5: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu (P2) 0:10:08
 Bài 6: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu (P3) 0:13:17
 Bài 7: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu (P4) 0:06:48
 Bài 8: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu (P5) 0:05:32
 Bài 9: Ngữ pháp mở rộng (P1): Trợ từ “wa” 0:04:27
 Bài 10: Ngữ pháp mở rộng (P2): Cách thể hiện sự quan tâm của bản thân đối với vấn đề nào đó 0:05:40
 Bài 11: Ngữ pháp mở rộng (P3): Trợ từ cuối câu 0:05:28
 Bài 12: Ngữ pháp mở rộng (P4) : Tiếp vị ngữ … 0:10:37
 Bài 13: Ngữ pháp mở rộng (P5) : Cách gọi kính trọng trong tiếng Nhật 0:04:39
 Bài 14: Bài học mở rộng 1 : Trường âm trong tiếng Nhật 0:15:26
 Bài 15: Bài học mở rộng 2: Tạo cuộc hẹn trong tiếng Nhật 0:04:45
 Bài 16: Hội thoại luyện tập 0:15:38
 Bài 17: Bài kiểm tra về Mẫu câu với danh từ (Test phần 1)
 Phần 2: TÔI LÀ HỌC SINH
 Bài 18: Giới thiệu về các mẫu câu 0:10:53
 Bài 19: Giải thích từ vựng (P1) 0:08:35
 Bài 20: Giải thích từ vựng (P2) 0:12:50
 Bài 21: Giải thích từ vựng (P3) 0:05:25
 Bài 22: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu P1: Đại từ chỉ địa điểm 0:09:31
 Bài 23: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu P2: Cấu trúc mẫu câu chung trong tiếng Nhật 0:12:23
 Bài 24: Phân tích ngữ pháp thông qua các mẫu câu P3: Cách phân biệt các đại từ chỉ địa điểm 0:07:26
 Bài 25: Ôn tập các mẫu ngữ pháp 0:04:56
 Bài 26: Hội thoại luyện tập 0:10:58
 Bài 27: Cách hỏi địa điểm, nơi chốn trong tiếng Nhật 0:03:03
 Bài 28: Cách nói cách kết hợp bổ sung nghĩa cho danh từ 0:12:27
 Bài 29: Cách nói cách kết hợp bổ sung nghĩa cho danh từ (P2) 0:13:37
 Bài 30: Các trợ từ hay dùng trong tiếng Nhật 0:04:34
 Bài 31: Đôi điều về văn hóa Nhật Bản 0:08:43
 Bài 32: Bài kiểm tra về Trường âm, từ chỉ, nối danh từ
 Phần 3: CÓ AI Ở PHÒNG BÊN CẠNH KHÔNG?
 Bài 33: Giới thiệu qua về các mẫu câu trong chủ đề 0:07:42
 Bài 34: Giải thích từ vựng 0:16:58
 Bài 35: Cách nói sự tồn tại của người và sự vật tại một địa điểm 0:11:23
 Bài 36: Cách sử dụng động từ chỉ sự tồn tại (P1) 0:11:25
 Bài 37: Cách sử dụng động từ chỉ sự tồn tại (P2) 0:12:11
 Bài 38: Các cách kết hợp của danh từ 0:04:53
 Bài 39: Trợ từ liệt kê 0:06:33
 Bài 40: Ôn tập mẫu câu mô tả sự tồn tại (P1) 0:06:05
 Bài 41: Ôn tập mẫu câu mô tả sự tồn tại (P2) 0:06:18
 Bài 42: Ôn tập mẫu câu mô tả sự tồn tại (P3) 0:07:25
 Bài 43: Ôn tập cách sử dụng trợ từ liệt kê 0:04:27
 Bài 44: Giới thiệu một số từ vựng chỉ vị trí, phương hướng 0:15:14
 Bài 45: Hội thoại luyện tập 0:16:53
 Bài 46: Giải thích hội thoại 0:11:00
 Bài 47: Một số từ ngữ thường dùng trong một cuộc hội thoại 0:05:30
 Bài 48: Luyện tập hội thoại và một số ngữ pháp liên quan (P1) 0:12:12
 Bài 49: Luyện tập hội thoại và một số ngữ pháp liên quan (P2) 0:09:19
 Bài 50: Bài Kiểm tra về động từ chỉ sự tồn tại
 Phần 4: QUẢ TÁO NÀY TO
 Bài 51: Giới thiệu các mẫu câu trong chủ đề (P1) 0:19:18
 Bài 52: Giới thiệu các mẫu câu trong chủ đề (P2) 0:21:10
 Bài 53: Giải thích từ vựng 0:20:14
 Bài 54: Tính từ đuôi “I” để miêu tả con người, sự vật 0:09:17
 Bài 55: Cách kết hợp tính từ đuôi “I” 0:08:40
 Bài 56: Cách chuyển câu từ thể hiện tại sang thể quá khứ (P1) 0:06:08
 Bài 57: Cách chuyển câu từ thể hiện tại sang thể quá khứ (P2) 0:07:06
 Bài 58: Mẫu câu xác nhận thông tin 0:07:02
 Bài 59: Quy tắc chuyển tính từ đuôi “I” từ thể khẳng định sang thể phủ định 0:12:27
 Bài 60: Cách kết hợp tính từ đuôi “I” với phó từ để nhấn mạnh mức độ (P1) 0:06:54
 Bài 61: Cách kết hợp tính từ đuôi “I” với phó từ để nhấn mạnh mức độ (P2) 0:07:29
 Bài 62: Cách nối tính từ đuôi “I” 0:13:08
 Bài 63: Nối mệnh đề với tính từ đuôi “na” 0:04:23
 Bài 64: Nối mệnh đề biểu đạt ý nghĩa tương phản 0:02:41
 Bài 65: Tiếp đầu ngữ thể hiện sự kính trọng 0:14:03
 Bài 66: Tiếp vị ngữ cuối câu 0:14:51
 Bài 67: Luyện tập cách sử dụng tính từ đuôi “I” (P1) 0:16:45
 Bài 68: Luyện tập cách sử dụng tính từ đuôi “I” (P2) 0:19:16
 Bài 69: Hội thoại luyện tập 0:17:02
 Bài 70: Bài kiểm tra về trợ từ, tính từ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.