Kĩ năng xử lý bảng tính MOS – Excel 2016

Thành thạo phần mêm Excel 2016, nâng cao hiệu quả công việc, giúp bạn tự tin thi chứng chỉ tin học văn phòng MOS với kết quả cao

Giảng viên: Nguyễn Trần Thành


Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn đang luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng

Bạn là hành chính nhân sự, nhân viên văn phòng, cần sử dụng Excel phục vụ công việc nhưng kỹ năng với bảng tính của bạn còn yếu.

Hiệu quả công việc thấp, sếp chê bai, còn bạn thì vẫn đang dậm chân tại chỗ vì không giỏi Excel. Bạn đang tìm kiếm một khóa học uy tín, hiệu quả.

Hãy đến với Khóa học Kĩ năng xử lý bảng tính MOS – Excel 2016, của giảng viên Nguyễn Trần Thành tại Unica. Bạn sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng về xử lý bảng tính trên phần mềm Excel 2016 của Microsoft. Sau khóa bạn có thể sử dụng các hàm tính đơn giản: sum, avarae, hlookup, vlookup,…., tự tin tham gia thi chứng chỉ tin học văn phòng MOS của Microsoft với kết quả cao.

Rất nhiều người đã thăng tiến trong công việc, nâng cao hiệu suất với khả năng tin học văn phòng giỏi. Còn bạn thì sao?

Khóa học là cơ hội giúp bạn nâng cao kỹ năng Excel.

Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách sử dụng Excel nhuần nhuyễn.
  • Biết cách ứng dụng các hàm Excel trong công việc hàng ngày
  • Tự tin thi chứng chỉ quốc tế MOS đạt điểm cao
  • Vận dụng kiến thức học được vào thực tế công việc, nâng cao hiệu quả công việc

Nội dung khóa học

 Phần 1: Các thao tác cơ bản excel
 Bài 1: Giới thiệu excel 2016 0:06:52
 Bài 2: Mở, đóng, lưu, thoát excel 0:04:54
 Bài 3: Thao tác cop cut đối tượng 0:03:29
 Bài 4: Chèn, xóa ô, dòng cột 0:04:51
 Bài 5: Thay đổi độ rộng chiều cao 0:07:37
 Bài 6: Nối, bỏ nối các ô 0:05:27
 Bài 7: Chỉnh lại dạng dữ liệu cho vừa ô 0:04:49
 Bài 8: Cố định hàng, cố định cột 0:06:45
 Bài 9: Tạo mới, lưu, đóng, sắp xếp workbook 0:04:23
 Bài 10: Tạo mới, lưu, đóng, sắp xếp, đánh dấu worksheet 0:04:45
 Bài 11: Gộp, tách các cell 0:06:59
 Bài 12: Chuyển đổi các định dạng văn bản 0:04:11
 Bài 13: Test 1
 Phần 2: Thao tác dữ liệu, nhập liệu
 Bài 14: Các thao tác nhập liệu, hiệu chỉnh 0:08:18
 Bài 15: Định dạng dữ liệu 0:05:27
 Bài 16: Tìm kiếm thay thế dữ liệu 0:04:49
 Bài 17: Sắp xếp, lọc dữ liệu 0:06:49
 Bài 18: Test 2
 Phần 3: Các hàm cơ bản trong excel 2016
 Bài 19: Giới thiệu các hàm 0:06:14
 Bài 20: Cách sử dụng các hàm 0:05:08
 Bài 21: Nhập công thức trong hàm 0:04:14
 Bài 22: Tham chiếu trong công thức 0:08:18
 Bài 23: Nhóm hàm thống kê 0:11:43
 Bài 24: Nhóm hàm logic: if, and, or 0:13:09
 Bài 25: Nhóm hàm hlookup 0:05:36
 Bài 26: Sử dụng hàm vlookup 0:02:57
 Bài 27: Kết hợp hàm match và index 0:09:33
 Bài 28: Các hàm xử lý dữ liệu dạng text 0:04:29
 Bài 29: Hàm xử lý dữ liệu dạng thời gian 0:04:18
 Bài 30: Test 3
 Phần 4: Khai thác cơ sở dữ liệu
 Bài 31: Xắp sếp và lọc dữ liệu 0:07:16
 Bài 32: Tạo báo cáo với pivot table 0:10:33
 Bài 33: Test 4
 Phần 5: Đồ thị trong excel 2016
 Bài 34: Đồ thị trong excel 0:04:13
 Bài 35: Tạo đồ thị 0:05:25
 Bài 36: Di chuyển đồ thị 0:04:21
 Bài 37: Sao chép, xóa đồ thị 0:03:39
 Bài 38: Sắp xếp, hiệu chỉnh, định dạng đồ thị 0:06:09
 Bài 39: Thao tác với số liệu trong đồ thị 0:04:30
 Bài 40: Test 5
 Phần 6: IN
 Bài 41: Các chế độ hiện thị trang trong excel 0:06:17
 Bài 42: Thiết lập in và thông số in 0:04:26
 Bài 43: Test 6
 Phần 7: Làm việc với marco
 Bài 44: Giới thiệu marco trong excel 0:03:08
 Bài 45: Thực thi marco 0:04:44
 Bài 46: Test 7
 Phần 8: Các thao tác thêm trong excel
 Bài 47: Dịch, chuyển đổi số tiền với chữ 0:04:11
 Bài 48: Ẩn, hiện bảng tính excel 0:03:02
 Bài 49: Khóa, bảo vệ các ô công thức 0:04:45
 Bài 50: Sử dụng kiểm tra điều kiện nhập liệu 0:06:36
 Bài 51: Chuyển đổi số dạng văn bản sang số thực 0:03:23
 Bài 52: Kiểm tra chính tả, ngữ pháp 0:03:06
 Bài 53: Tách họ và tên trong excel 0:02:53
 Bài 54: Tạo mục lục trong excel 0:03:41
 Bài 55: Làm việc online với excel sheet 0:05:25
 Bài 56: Test 8
 Phần 9: Một số thao tác khác
 Bài 57: Công vụ hỗ trợ online 0:03:58
 Bài 58: Lưu trữ, xử lý các file tài liệu online 0:05:56
 Bài 59: Đặt password tài liệu 0:03:21
 Bài 60: Khóa 1 vùng dữ liệu 0:04:33
 Bài 61: Test 9

Đăng Ký Học Ngay

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.