Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp bằng phương pháp NLP.

Đọc vị khách hàng bằng NLP

Giảng viên: Trần Đình Dần (Master Trần)Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng vì bạn đang có mặt ở đây.
Bạn đã rất sáng suốt lựa chọn khóa học NLP làm nèn tảng để phát triển các kỹ năng cá nhân của mình
Tôi biết rằng trước khi ghi danh vào khóa học này bạn đã có rất nhiều những băn khoăn, những tranh đấu trng tâm trí. Và cuối cùng bạn đã chiên thắng, chiến thắng bằng cách có mặt ở đây trong khóa học này
Một lần nữa chúc mừng bạn đã hoàn thành vượt qua sợ hãi bằng hành động để có mặt ở đây. Bạn đang trên hành trình để vượt qua giới hạn của bản thân mình.
Có phải đây là những điều bạn muốn: phát triển kinh doanh, phát triển đội nhóm, huấn luyện doanh nghiệp, hoàn thành mục tiêu, giao tiếp, kết nối, gây ảnh hưởng mạnh mẽ với người khác. Thì NLP sẽ giúp bạn phát huy tôi đa, khơi dậy mạnh mẽ những nguồn lực bên trong bạn.


Bạn sẽ học được gì

  • Thứ nhất là thấu hiểu bản thân: Định hình mình đang ở đâu, mình đang có gì, mình chưa có gì, mình cần loại bỏ bớt những gì, mình cần bổ sung những gì để hoàn thành mục tiêu.
  • Thứ hai Nlp sẽ giúp bạn hiểu được người khác: Nếu bạn là doanh nhân, quản lý giám đốc điều hành hay trưởng nhóm kinh doanh. Thì công việc huấn luyện, lên kế hoạch chiến lược, tạo động lực cho người khác, truyền cảm hứng cho họ hoàn thành chỉ tiêu, hoàn thành doanh số là rất quan trọng.
  • Thứ ba Nlp sẽ giúp bạn vượt ngưỡng bản thân: Là công cụ mạnh mẽ giúp bạn khám phá tìm ra hoàn thành mà từ trước tới nay bạn chưa từng nghĩ tới, bạn chưa từng sở hữu.
  • Tôi với tư cách là nhà huấn luyện, coaching NLP. Master Trần cam kết từ trái tim mình bạn sẽ hài lòng, thấu hiểu, đắm mình và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống này.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Lựa chọn thông minh 0:02:34
 Bài 2: Hành trình nguyên nhân tạo ra kết quả 0:08:35
 Bài 3: Tìm hiểu NLP là gì? 0:04:12
 Bài 4: Hiểu về mô hình truyền thông NLP 0:14:50
 Bài 5: Hiểu sâu về mô hình truyền thông NLP 0:04:36
 Bài 6: Giai đoạn hình thành con người 1 0:04:47
 Bài 7: Giai đoạn hình thành con người 2 0:05:27
 Bài 8: Giai đoạn hình thành con người 3 0:03:43
 Bài 9: Giai đoạn hình thành con người 4 0:02:35
 Bài 10: Giai đoạn hình thành con người 5 0:02:55
 Bài 11: Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 1 0:14:05
 Bài 12: Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 2 0:08:15
 Bài 13: Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 3 0:09:40
 Bài 14: Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 4 0:05:28
 Bài 15: Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 5 0:04:52
 Bài 16: Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng 0:14:37
 Bài 17: Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng giai đoạn 1 0:07:06
 Bài 18: Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng giai đoạn 2 0:09:28
 Phần 2: Giao tiếp – Chốt sale hiệu quả
 Bài 19: Tìm hiểu về tiền đề NLP 0:05:12
 Bài 20: Tiền đề NLP – phần 1 0:09:56
 Bài 21: Tiền đề NLP – phần 2 0:10:58
 Bài 22: Tiền đề NLP – phần 3 0:07:07
 Bài 23: Tiền đề NLP – phần 4 0:08:42
 Bài 24: Phương pháp kỹ thuật đọc vị đối phương 0:13:32
 Bài 25: Sử dụng ngôn ngữ 0:07:18
 Bài 26: Tiền đề ngôn ngữ 0:09:44
 Bài 27: Sử dụng ngôn ngữ Milton – phần 1 0:06:36
 Bài 28: Sử dụng ngôn ngữ Milton – phần 2 0:04:41
 Bài 29: Sử dụng ngôn ngữ Milton – phần 3 0:05:13
 Bài 30: Sử dụng ngôn ngữ Milton – phần 4 0:03:22
 Bài 31: Sử dụng ngôn ngữ Milton – phần 5 0:05:00
 Bài 32: Hiểu mô hình ngôn ngữ Meta 0:04:46
 Bài 33: So sánh ngôn ngữ Milton và Meta 0:03:41
 Bài 34: Bộ câu hỏi Meta – phần 1 0:05:14
 Bài 35: Bộ câu hỏi Meta – phần 2 0:04:37
 Bài 36: Bộ câu hỏi Meta – phần 3 0:04:15
 Bài 37: Khuôn mẫu ngôn ngữ đồng thuận – phần 1 0:09:42
 Bài 38: Khuôn mẫu ngôn ngữ đồng thuận – phần 2 0:08:25
 Bài 39: Chốt hạ có điều kiện trong bán hàng 0:04:12
 Bài 40: Chốt hạ có điều kiện trong đàm phán 0:05:40
 Bài 41: Sử dụng khung mẫu ngôn ngữ 0:05:18
 Bài 42: Sử dụng mẫu mục đích – nếu như 0:06:40
 Bài 43: Tổng kết 0:00:57

Đăng Ký Học Ngay

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.